LOADING

Type to search

Gânduri la aniversare. Un bilanţ de suflet

Share

După 8 ani şi jumătate de apariţie lunară, ajunşi la numărul 100 (cu un nucleu redacţional destul de stabil şi gata să parieze pe următoarea sută de numere), ne bucurăm sincer să putem împărtăşi şi cititorilor noştri, în cele ce urmează, câteva puncte de vedere – unele trimise spontan la Redacţie, altele solicitate de noi în contextul aniversar – ale unor reprezentanţi de seamă ai vieţii noastre religioase, culturale, mediatice sau politice, socotindu-le parte a unui bilanţ de suflet, cărora li se adaugă, la rubrica “Cititorii au cuvântul”, o selecţie din mesajele recente altor cititori fideli, către care se îndreaptă afecţiunea şi râvna noastră de ani întregi, cu sentimentul reconfortant al unei familii constituite treptat şi în mijlocul căreia ne simţim mai ACASĂ decât oriunde. Mesajele sunt ordonate alfabetic, după numele mare mare (sau după cel călugăresc) al semnatarilor, iar în paranteze – ca precizări redacţionale – am trecut profesiile sau funcţiile publice mai importante ale fiecăruia. Pentru semnatarii mesajelor de la rubrica “Cititorii au cuvântul” este indicată, imediat după nume, localitatea de domiciliu. Grupajul este ilustrat cu fotografii din omeneasca istorie de aproape nouă ani a revistei, cu explicaţiile necesare în fiecare caz. Ne dorim din inimă ca toate gândurile să se întâlnească – şi să rămână – într-un duh, căci numai acesta poate fi adevăratul temei al următoarei sute de numere. Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu.  (Redacţia)

 

Andrei Coroian (arhimandrit, stareţul Mânăstirii Nicula):  Dacă orice domeniu sau instituţie îşi are istoria, istoricii şi apologeţii săi, este firesc ca şi Biserica să aibă acelaşi lucru. Ea are cărţile, ziarele, revistele, radioul şi televiziunea ei (în ultimii ani) oficiale, să zicem, dar există din fericire şi alte publicaţii, laice, care ajută Biserica în misiunea ei. Între aceste publicaţii cea mai de seamă este de departe revista Lumea Credinţei, şi mai apoi Lumea monahilor, amândouă conduse cu mult profesionalism de un distins jurnalist şi bun creştin, domnul Răzvan Bucuroiu. De unde vine folosul şi succesul acestei reviste? Din căldura credinţei, din evlavia stăpânită şi din harul jurnaliştilor care o fac, dar în egală măsură şi din profesionalismul lor. Cu inspiraţie de sus, dar şi cu zel şi tenacitate profesională, într-o muncă enormă de culegere a informaţiilor, de prelucrare şi răspândire a lor, harnicii lucrători de la Lumea Credinţei oferă, lună de lună, hrană duhovniceacă pentru zeci şi sute de mii de oameni. Această muncă apostolică, a iconomului credincios, va fi răsplătită boiereşte, cu vârf şi îndesat, de Bunul Dumnezeu. Dar şi de dragostea, recunoştinţa şi rugăciunea a zeci de mii de suflete. Cu dragoste şi recunoştinţă, adresăm şi noi cele mai sincere urări de bine, atât domnului Răzvan Bucuroiu, cât şi întregului colectiv redacţional, rugându-ne Domnului Iisus Hristos şi Sfintei Sale Maici să-i păzească şi să-i ocrotească în pace şi sănătate. Iar acest „centenar” al apariţiilor să fie doar începutul unei lucrări care să continue până la fericita vedere a Marelui Răsplătitor.

George ARDELEANU (lector universitar, monograful lui N. Steinhardt): Lumea Credinţei – o revistă care racordează în mod firesc problemele creştinismului la imperativele modernităţii, fără ca prin aceasta să părăsească rigorile dogmei. Un limbaj moderat, care nu cade nici în excesele arhaizante ale stilului „pravoslavnic”, nici în „băţoşenia” abstractizantă a „actualităţii” cu orice preţ. Un proiect care se prefigurează ca unul de cursă lungă, într-o lume de impulsuri efemere, fragmentare, a entuziasmelor incendiare care se epuizează înainte de a începe. 

Laurenţiu AVRAM (filolog, lector universitar): În peisajul atât de pestriţ al publicisticii româneşti postdecembriste, revista Lumea Credinţei reprezintă o oază de bun simţ şi trăire creştină. La mulţi ani!

Teodor BACONSCHI (teolog şi diplomat, ministrul Afacerilor Externe, preşedinte al Fundaţiei Creştin-Democrate): Ştiu ce înseamnă să trudeşti pentru o revistă de spiritualitate ortodoxă, aşa cum ştiu cât de greu e să pui pe picioare o instituţie care să dureze. Lumea Credinţei, ajunsă la 100 de numere, este o izbândă care merită salutată. Avem nevoie de asemenea eforturi pentru reforma morală a societăţii noastre şi regăsirea binelui comun.

† CALINIC Argatu (Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului): Credinţa, virtutea teologică, făcând parte din treimea de virtuţi Credinţă-Nădejde-Dragoste, este o taină evidentă şi o minune de fiecare zi. Nu întâmplător revista Lumea Credinţei, care împlineşte numărul rotund de o sută de apariţii, a răzbit, prin darul lui Dumnezeu, inimi dăruitoare şi condeie iscusite. Ne-am bucura să scriem câteva rânduri şi la împlinirea a două sute de numere binecuvântate de Dumnezeu şi citite de iubitorii de credinţă adevărată. [Mesajul integral poate fi citit la pp. 58-59.]

Iulian CAPSALI (regizor şi publicist): Când lumea este în plină schimbare, când ziare şi reviste apar şi dispar peste noapte, Lumea Credinţei a rămas un reper pentru omul credincios din România.  Publicul ei este aidoma revistei: atent la ce se întâmplă în jur, însă fără să dispere, cu respect pentru ierarhie, însă atrăgându-i atenţia atunci când interesele comunităţii ortodoxe o cer, cultivând Cuvântul în Duh, iar nu în literă. O revistă senină, căreia îi doresc „lungime de zile”, ca să ne îmboldească la nevoie şi să ne bucure în continuare cu imaginea încă vie a unei ortodoxii autentice. 

Radu CARP (politolog, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti): Îmi aduc aminte că în copilărie, la vârsta de 8 ani, aşteptam o anumită zi din lună pentru a intra în posesia Magazinului istoric, ajungeam acasă şi îl devoram în deplină intimitate. Treptat, am pierdut acest obicei. L-am reluat o dată cu apariţia revistei Lumea Credinţei. În fiecare lună aştept cu nerăbdare să iau revista, să ajung acasă şi să o lecturez. Sistematic, fără a sări peste vreo pagină. Mi-am pus de mai multe ori întrebarea de ce revin mereu la viciile copilăriei de fiecare dată când deschid Lumea Credinţei. Prin comparaţie, lectura altor reviste de natură religioasă o fac profesional, cu un grad redus de implicare emoţională. Lumea Credinţei atrage prin ceea ce atrăgea Magazinul istoric altădată într-un climat inert: posibilitatea de a evada, de a descoperi locuri noi. De aceea cred că numărul 100 va fi o simplă bornă într-un parcurs îndelungat: citind Lumea Credinţei poţi evada pentru a te întoarce de unde ai plecat şi a te redescoperi, pentru a evada din nou, la infinit…

† CASIAN Crăciun (Arhiepiscopul Dunării de Jos): O sută de numere ale revistei Lumea Credinţei reprezintă o adevărată performanţă spirituală, misionară, culturală şi comunitară, mai ales dintr-o perspectivă duhovnicească, în iureşul atâtor curente secularizante şi individualiste. Refacerea comuniunii, în însingurarea modernităţii, este principalul obiectiv al redactorilor acestei reviste, iubitori de sfaturi pertinente de la duhovnici români ori străini, trăitori în mânăstirile din România, dar şi din alte ţări ortodoxe. Să-i ajute Dumnezeu pe toţi cei ce se simt uneori înstrăinaţi în lumea de astăzi, în căutările lor spirituale, să găsească  – şi prin intermediul Lumii Credinţei – în primul rând echilibrul, discernământul şi uşile Casei Părinteşti deschise, aşa cum se întâmplă în lucrarea smerită şi demnă a slujitorilor şi credincioşilor Bisericii noastre dreptmăritoare. La cât mai multe numere, menite să-i apropie pe tot mai mulţi de Biserică – mama sfântă a neamului românesc!

Pavel CHIRILĂ (medic şi publicist, preşedintele Asociaţiei „Christiana”): Lumea Credinţei s-a dovedit a fi cu adevărat lumea credinţei. Apreciată, urmărită şi dorită de mulţi cititori, uşor asuprită şi uşor încercată de sărăcia poporului dreptcredincios, străbate timpul fără să se poticnească, pentru că intenţia celor care au creat-o este frumoasă, dreaptă, duhovnicească şi înţeleaptă. Ei seamănă cuvântul cu mijloacele şi metodica mirenilor, pentru că în Biserică există şi mireni…

Damaschin Ştefan (ieromonah, secretarul Mânăstirii Căldăruşani): Lumea Credinţei… lumină, echilibru şi bucurie pentru cei cu dor sincer după Dumnezeu! Pentru ceilalţi, savanţi „autopsieri” de ocazie sau „teologi” exotici, doar tristeţea de a-şi vedea oracolele ruşinate de purtarea  de grijă a Prea Sfântului Duh! De la editorialele pertinente, adevărate repere pentru cetatea bântuită de confuzie şi secularizare, la ineditele, profundele, sensibilele şi uneori savuroasele note de pelerinaj, revista e o fântână în deşertul mediatic contemporan, dar şi o LUCRARE duhovnicească şi tainică, plină de bogată rodire. Tuturor, ostenitori şi cititori, urare de răbdare până la sutele care vor veni!

Theodor DAMIAN (preot profesor doctor): Revista Lumea Credinţei este un apostol care face misiune în propria lui casă. Foarte important şi foarte necesar când această casă este o ţară! Că este nevoie de misiune în lumea în care trăim, nu mai e nevoie s-o spunem. Orice voce şi orice jertfă contează. Iar Răzvan Bucuroiu cu Lumea Credinţei reprezintă o voce semnificativă în apostolatul naţional al acestui timp. Este şi el un „chemat” la această apostolie şi, cu sacrificii pe care mulţi nu le ştiu, dar şi cu acea dragoste pe care toţi o pot vedea, el îşi urmează vocaţia fidel celei mai autentice tradiţii creştine şi româneşti. Lumea Credinţei iese în evidenţă în contextul general al celorlalte publicaţii creştine prin aceea că pune un accent deosebit pe trăirea creştină, pe vibraţia interioară, pe dăruirea către Dumnezeu şi semeni. Într-o lume care are nevoie imperativ de modele, Lumea Credinţei oferă modele, exemple de trăire care indică pasiunea, arderea interioară, conştientizarea vocaţiei, prin aceasta ea făcându-se ferment necesar pentru înnoirea vieţii spirituale a românior de azi. Bine şi bogat ilustrată, într-un echilibru gândit între text şi imagine, revista se citeşte uşor şi cu folos pentru creşterea duhovnicească. Prin conţinutul ei eminamente creştin ortodox, de anvergură şi profunzime în acelaşi timp, Lumea Credinţei este ca o pâine pentru suflet. Doamne, pâinea aceasta, dă-ne-o nouă astăzi!

† DANIIL Stoenescu (Episcop-locţiitor al Daciei Felix, cu arhierească binecuvântare): Aniversarea duhovnicească a revistei creştin-ortodoxe Lumea Credinţei o asemănăm cu ridicarea, aşezarea şi sfinţirea, de către proorocul Samuel, a pietrei de hotar de la Eben-Ezer, care înseamnă: ,,Până aici Domnul ne-a ajutat!” (I Regi 7, 12) – pe toţi ostenitorii şi cititorii. Fie ca Lumea Credinţei să devină lumină a credinţei, prin cât mai multe şi neclintite „pietre” de acest fel!

Elena DULGHERU (critic de film, poetă şi traducătoare): Cea mai vie, cea mai agreabilă, cea mai vizibilă şi mai dinamică dintre revistele ortodoxe de mare popularitate, Lumea Credinţei a impus o adevărată şcoală de jurnalism, o şcoală a reportajului duhovnicesc, născută aproape din nimic – adevărat miracol în jungla de superficialitate şi amatorism a presei actuale. O şcoală care merită patentată şi exportată.

Arhim. Efrem (Egumenul Mânăstirii Vatoped, Sfântul Munte Athos): Dorim şi ne rugăm ca revista dumneavoastră, mică în dimensiuni, dar încăpătoare în ceea ce priveşte temele abordate, având autori valoroşi, care sărbătoreşte tipărirea celui de‑al 100-lea număr şi care a oferit multe cititorilor săi, să contribuie şi ea la descoperirea adevărului şi la informarea oamenilor în problemele cu care se confruntă omul modern (inclusiv în ceea ce priveşte avorturile), oferind rezolvarea în perspectivă ortodoxă. [Nota Redacţiei: În numărul pe luna decembrie al revistei Lumea Credinţei vom publica un articol trimis de Părintele Arhim. Efrem, intitulat „Despre avort“.]

Mihai Ovidiu ENEA (jurnalist, Head – TVR HR&Training): Să surprinzi manifestările credinţei semenilor presupune multă răbdare, tenacitate şi, nu în ultimă instanţă, să ai simţul autenticului. Lumea Credinţei se bazează pe toate acestea, pentru a descoperi la fiecare număr ceva nou în tradiţia şi/sau în actualitatea credinţei noastre. Mai face însă un lucru în plus: de o sută de numere, dă mărturie, cu stăruinţă şi încăpăţânare de ascet, despre frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu. E un efort care merită toată lauda. Să vă ţină Cel de Sus astfel, cât o fi nevoie!

Mihai GHEORGHIU (cercetător, Muzeul Ţăranului Român): Lumea Credinţei a devenit, iată sunt acum atâţia ani buni în urmă, însoţitorul nostru într-o modernitate din ce în ce mai obositoare, mai agresivă şi mai ofensivă. Pentru toţi timpul ar trebui să devină şi clipă, şi eternitate. Dar este greu să menţii cumpăna dreaptă. Trebuie curaj şi stăruinţă în a învinge slăbiciunea care ne consumă. Credinţa, de-ar fi cât un grăunte, ne-ar salva. Să stăruim în ea şi în buna nădejde. Revista voastră este şi ea un semn al speranţei. Cu toată dragostea vă urez drum bun în continuare şi putere de a merge cât mai departe!

Manuela GOLESCU (actriţă, preşedinta Fundaţiei GOLESCU): Lumea Credinţei – un dar de la Dumnezeu pentru noi, oamenii căutători de adevăr, prin aleşii săi, Răzvan Bucuroiu şi echipa sa extraordinară! Vin şi eu, cu mulţumire şi recunoştinţă, să aduc omagiul meu pentru acest  univers fascinant al descoperirii fiinţei umane prin credinţă şi iubire, întru desăvârşire şi mântuire. Mulţumesc pentru minunile şi pildele din tezaurul Ortodoxiei pe care Lumea Credinţei mi le-a oferit cu generozitate de-a lungul atâtor ani. Acum, la sărbătorirea a 100 de numere, doresc întregii echipe de realizatori sănătate şi putere, spre a aduce în continuare cât mai multor oameni bucurie, iubire  şi dor de mântuire!

Stelian GOMBOŞ (teolog, Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României): Acum, la ceas aniversar, cu prilejul ajungerii la numărul 100, observ, cu multă bucurie şi mulţumire sufletească, că rolul şi rostul revistei Lumea Credinţei este acela de a-şi continua, pe mai departe, misiunea ei curat apologetică, profund spirituală şi autentic culturală. Sunt convins că, în pofida tuturor greutăţilor, a piedicilor şi a ispitelor, truditorii acestei reviste nu se vor opri aici, ci vor continua să-şi dezvolte activitatea lor pe toate planurile, inclusiv prin dezvoltarea ­site-ului şi a Editurii „Lumea Credinţei”. Nu pot ascunde nestăvilita mea bucurie pentru această colecţie de 100 de numere ale revistei Lumea Credinţei, care mi-au descoperit frumuseţea unui discurs teologic şi spiritual viu, dinamic şi accesibil, ce ne cheamă şi ne provoacă la o atitudine responsabilă în faţa propriei credinţe, cu discernământ şi dreaptă socoteală. Marele istoric Nicolae Iorga spunea undeva că omul rămâne în viitor doar cu ceea ce a putut da sau oferi altora. Gândindu-mă la acest aforism, am sentimentul că domnul Răzvan Bucuroiu a fost întotdeauna şi continuu conştient de această vocaţie a omului, de “dăruitor” pentru cei din jurul său şi din neamul său. Doresc să apreciez în mod deosebit seriozitatea, competenţa, realismul, discernământul, hărnicia şi dărnicia membrilor care fac parte din acest veritabil colectiv redacţional, între care la loc de frunte sunt domnii Răzvan Codrescu, Gheorghiţă Ciocioi şi Silviu-Andrei Vlădăreanu, şi să-i felicit pentru tot efortul depus în lucrarea lor. Bunul Dumnezeu să le facă parte şi în continuare de mult succes şi de cât mai multe împliniri duhovniceşti.

Ovidiu HURDUZEU (scriitor şi eseist): Lumea Credinţei, o revistă pe sufletul creştinului ortodox. Un exemplu de urmat pentru publicaţiile creştine din România. Felicit echipa redacţională şi pe toţi cei care  contribuie  la apariţia revistei pentru jertfelnica lor activitate!

IGNATIE Grecu (ieromonah, poet – Mânăstirea Cernica): Precum cel ce face balsam are multă şi grea trudă, asemeni şi cei ce purced la întemeierea unui magazin religios depun multă şi adâncă osteneală. Putem spune că la temelia magazinului ilustrat Lumea Credinţei, întemeietorii lui au pus şi cuvintele Proorocului David: Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: «Mărit să fie Domnul!» (Ps. 39, 22). O sută de luni – o sută de numere: cu greu mă stăpânesc a nu mă minuna. Şi de ce să nu mă minunez ? Şi de ce să nu dau slavă lui Dumnezeu pentru câte daruri ne-a învrednicit, de-a lungul atâtor ani buni, citind şi răscitind Lumea Credinţei? În acest magazin sufletul cititorului intră în hainele de zi cu zi şi iese înveşmântat în straie de sărbătoare curate, frumoase şi împodobite cu alesături. Iar pe deasupra, pleacă încărcat cu bunătăţi duhovniceşti pregătite de lucrătorii magazinului, puşi în slujba Adevărului: mângâiere, nădejde, iubire frăţească, smerenie, cumpătare, tristeţe pentru păcatele tale şi ale semenilor tăi şi multă dragoste de Dumnezeu, de Preacurata Sa Maică şi de toţi Sfinţii şi Îngerii. Şi toate – alcătuite dintr-un aluat de cuvinte alese cu grijă, lipsite de înflorituri şi pline de putere ziditoare. Întemeietorii magazinului Lumea Credinţei merită a fi lăudaţi. Iată, câţiva intelectuali, nu neapărat teologi cu o solidă pregătire, dar cu o ştiinţă de a scrie şi de a mărturisi lumii Adevărul adevărat, s-au încumetat a izvodi una dintre cele mai căutate şi citite reviste religioase din ţară şi din străinătate. Oamenii aceştia au simţit cu mult timp înainte ce trebuia sufletului nostru însetat de cultură şi Adevăr. Ei mărturisesc scriind din adâncul inimii orice rând aşezat cu grijă în paginile magazinului, pe care, parcurgându-le, te întâlneşti cu un duh al păcii şi al dreptăţii. Buna lui mireasmă te însoţeşte pe tot parcursul lecturii şi dăinuie încă mult timp după aceea. Şi înţelegi că în spatele acestei miresme stă o altă putere nevăzută: aceea a minţii treze, binevăzătoare, neadormite şi nemomite de vicleniile acestei lumi. Organizarea materialului în pagină, iconografia folosită, subiectele tratate nu fac decât să ne apropie şi mai mult credinţa noastră ortodoxă, în care ne-am născut şi vieţuim. Nimic prolix, nimic fără rost sau cu patimă, care ar putea să plictisească sau să tulbure. O, de-ar avea şi celelalte publicaţii religioase ortodoxe măcar pe unul dintre cei câţiva redactori echilibraţi, cu experienţă şi luminaţi ai acestui strălucit magazin Lumea Credinţei! Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i acopere şi să-i lumineze în continuare cu Harul Său!

† IUSTIN Hodea Sigheteanul (Episcop-vicar al Maramureşului şi Sătmarului, stareţul Mânăstirii Rohia): O revistă a laicilor îmbisericiţi, care, iată, a ajuns la numărul 100! Am avut bucuria să-i avem printre noi în mai multe rânduri pe realizatorii acestui ghid ilustrat de mare tiraj şi de mare impact şi am putut constata profesionalismul şi buna-credinţă cu care ştiu să se apropie de realităţile Ortodoxiei româneşti. Viaţa noastră creştină ar fi fost, în toţi aceşti ani, poate mai săracă fără acest cuprinzător efort, întemeiat pe zeci de mii de imagini şi relatări din „viul vieţii”. Binecuvântăm acest efort jurnalistic onest şi îi urăm viaţă ­îndelungată.

Sorin LAVRIC (doctor în filosofie, traducător şi publicist): În volumul de memorii Raza din catacombă, preotul Liviu Brânzaş descrie noaptea de Paşti din 1953, petrecută în galeriile minei de la Cavnic. Atmosfera e de bolgie neagră, făcând din episodul acela una dintre cele mai răscolitoare scene petrecute în penitenciarele comuniste: deţinuţii sting luminile şi, la chemarea preotului („Veniţi de luaţi lumină!“), flacăra e trecută din mână în mână, pentru ca apoi câteva sute de chinuiţi să cânte: „Hristos a înviat din morţi“. Dacă ai o minimă imaginaţie, nu poţi să nu intuieşti suferinţa acelor îngropaţi de vii, cum nu poţi să nu simţi speranţa neverosimilă ce îi împingea să cânte… Îi doresc revistei Lumea Credinţei să aibă spiritul de speranţă din bolgia minei de la Cavnic. Numai aşa îşi va onora titlul şi numai aşa va insufla cititorilor o dispoziţie de esenţă creştină cale de – cel puţin – încă o sută de numere.

Dan MICU (realizator TV): Viaţa a făcut să mă aflu pe Valea Şieului când numărul de debut al revistei Lumea Credinţei ajungea la primii săi cititori. Am putut vedea cum nu doar clerul, prezent în număr semnificativ la o mult aşteptată sărbătoare arhierească, ci şi nenumăraţi participanţi, captivaţi, cu toţii, sorbeau din ochi noul produs editorial, făcând să se nască gândul că acesta era purtătorul vocaţiei de a răspunde orizontului de aşteptare al unui public mulţumit că, în sfârşit, a găsit ceea ce căuta de multă vreme. Totul a căpătat caracterul unei lansări ad-hoc. Scriitura limpede şi grafica prietenoasă, Cuvântul  purtat şi răspândit de generaţiile de ziarişti ce au hrănit sufletele credincioşilor, catehumenilor sau curioşilor, au făcut ca revista să crească şi să devină unul dintre importantele repere ale presei creştine de la noi. Revista a ajuns – trebuie spus cu onestitate şi cu aceeaşi măsură acceptat – în mâinile tuturor celor care chiar meritau să o citească, dintre toţi cei cărora, trecând prin faţa standurilor, le-au căzut ochii, cel puţin o dată, pe Lumea Credinţei.

Mihail Muscariu (protosinghel, stareţul Mânăstirii Comana): La ceas aniversar, Vă dorim ani mulţi şi binecuvântaţi şi de acum înainte. V-a înzestrat Dumnezeu cu multă dăruire şi pricepere în a bucura pe mulţi. Într-o lume din ce în ce mai debusolată, aţi fost primii care aţi dovedit că o Lume a Credinţei poate birui. Sunteţi citiţi, apreciaţi, admiraţi şi aşteptaţi lunar de mii de români. Vă felicităm pentru toată jertfa depusă în aceşti ani – nu puţini – şi Îl rugăm pe Dumnezeu să Vă întărească şi să Vă facă biruitori şi pe mai departe.

Ion Alexandru MIZGAN (preot şi publicist): În Predica de pe Munte Mântuitorul Iisus Hristos spunea ascultătorilor Săi că nimeni nu aprinde lumina sau făclia pentru a o pune sub obroc, ci în sfeşnic, pentru ca ea să lumineze tuturor celor din casă (Matei 5, 14-15). Aşa cum menirea luminii este aceea de a orienta, tot aşa a fost lucrarea misionară a unui grup de intelectuali şi jurnalişti ortodocşi, uniţi în duh, în ceea ce avea să devină Redacţia revistei Lumea Credinţei. Pe parcursul a o sută de numere, aceşti oameni au adus lumină şi bucurie, lumină şi provocare, lumină şi mângâiere, lumină şi nădejde, lumină şi mântuire, în sufletele a sute de mii (dacă nu milioane) de creştini ortodocşi. Râvna, zelul sau osârdia misionară a Redacţiei revistei Lumea Credinţei mă duc cu gândul la râvna şi zelul misionar al Sfântului Apostol Pavel, care ar trebui, în opinia mea, să fie patronul duhovnicesc al acestei reviste. Aşa cum Sfântul Apostol Pavel a fost deseori în primejdie de la cei de un neam cu el la Ierusalim, tot aşa Lumea Credinţei a avut pe parcursul a o sută de numere şi încercări, dar şi împliniri, nu fără satisfacţia îndeplinirii unei misiuni sfinte. Cu discernământ şi competenţă, Redacţia şi-a asumat, nu o dată, responsabilitatea abordării unor subiecte pe care presa bisericească le-a trecut sub tăcere, deşi erau subiecte vitale pentru viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Acesta a fost şi motivul pentru care şi-a atras şi destule adversităţi, pe care numai membrii Redacţiei şi Dumnezeu le ştiu. Candela Ortodoxiei româneşti nu se va stinge atâta vreme cât Lumea Credinţei nu va fi pusă sub obroc, ci în sfeşnic, să lumineze tuturor. La mulţi ani, Lumea ­Credinţei!

Adrian PAPAHAGI (filolog, lector universitar, consilier al ministrului Afacerilor Externe, vicepreşedinte al Fundaţiei Creştin-Democrate): La 100 de numere, Lumea Credinţei şi-a păstrat prospeţimea. Nici un dram nu s-a pierdut din râvna lui Răzvan Bucuroiu: se vede că Dumnezeu îi iubeşte pe cei ce trudesc în via sa. La m