LOADING

Type to search

Mâhnire în lumea creştina la moartea Patriarhului Teoctist

Share

Luni 30 iunie Părintele Patriarh Teoctist a trecut la Cel pe care L-a slujit o viaţă, încă din copilărie, atunci când a plecat spre mânăstire. Probabil că aşa va rămâne şi în conştiinţa contemporanilor săi: monahul prin excelenţă. Atât în mijlocul arhiereilor cât şi alături de popor el a rămas aşa cum spunea cineva: „simplu în măreţie şi măreţ în simplitate”. Gândurile de mai jos sunt o ofrandă adusă memoriei sale de personalităţile vieţii publice şi religioase care au participat la şedinţa comemorativă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a avut loc în Aula Mare a Palatului Patriarhal din Bucureşti.

Majestatea Sa Regele Mihai I
„Cu adâncă părere de rău pentru pierderea pe care o încearcă întreaga Biserică Ortodoxă Română şi milioanele de creştini români, aduc un omagiu memoriei Patriarhului, rugând pe Domnul să-i aşeze sufletul în pace alături de predecesorii lui, Miron, Nicodim, Iustinian şi Iustin. Am fost contemporanul tuturor acestor lideri creştini ai neamului nostru. Fiecare dintre ei a avut de ţinut piept unor vremuri, unele mai grele decât celelalte. Ca şi Biserica Ortodoxă, Casa Regală a avut, în ultima jumătate a secolului trecut, durerea de a nu putea opri sfărâmarea mândriei şi identităţii naţionale. Familia noastră şi cu mine varsă astazi o lacrimă pentru Părintele Patriarh Teoctist.“
Sanctitatea Sa Bartholomeu I, Patriarhul ecumenic
al Constantinopolului
„În faţa trupului Patriarhului Teoctist ne îndreptăm privirile spre istoria recentă a Bisericii Române, care a păşit pe drumul crucii şi al învierii, al muceniciei şi al bucuriei. Cu adevărat, viaţa fericitului întru adormire Patriarh Teoctist, fratele nostru, a constituit expresia concretă a vieţii şi înaintării Bisericii Ortodoxe din România pe calea crucii şi învierii.“
Biserica Ortodoxă Rusă – prin Mitropolitul Juvenalie de Kruteţk şi Kolomna
„Biserica Ortodoxă Rusă deplânge această pierdere. Ne luăm rămas bun de la un drag prieten. A luat pe umerii săi soarta Ortodoxiei româneşti într-o vreme de tulburări politice. A fost cu adevărat un Patriarh popular.”
Biserica Ortodoxă Greacă – prin Î.P.S. Hrisostom de Peristerion
„Biserica Greciei deplânge pierderea…, onorând Prelatul care, în vremuri grele, cu răbdare, înţelepciune şi prudenţă a luptat pentru unitatea, stabilitatea şi echilibrul Bisericii sale.“

Biserica Ortodoxă Bulgară – prin Î.P.S. Neofit, Mitropolit de Ruse
„Nu-l vom uita niciodată pe Patriarh pentru modestia şi dăruirea sa creştină.”
Biserica Ortodoxă a Ciprului – prin Î.P.S. Isaia, Mitropolit de Tamasos

„Patriarhul Teoctist s-a făcut cunoscut, respectat şi profund apreciat atât de cei apropiaţi, cât şi de cei de departe. A fost unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai drepturilor poporului cipriot.”
Biserica Ortodoxă a Poloniei – prin Î.P.S. Abel,

Arhiepiscop de Lublin
„Rămâne în memoria noastră
ca un bărbat deosebit, pentru care ­unitatea Ortodoxiei era foarte importantă.”

Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei – prin P.F. Kristof, Arhiepiscop de Praga
„A fost un model de înţelepciune într‑una din cele mai grele perioade contemporane. În timp ce în Europa scade participarea la viaţa bisericească, în România aceasta este la cote înalte.”

Biserica Ortodoxă a Finlandei – prin P.S. Arsenie de Joensu
„Patriarhul Teoctist a fost un conducător respectat şi iubit în întreaga lume ortodoxă creştină.”
Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient – P.S. Niphon de Philipopolis
„P.F. Ignatie, Patriarhul nostru, când a auzit de trecerea la Domnul a Patriar­hului Teoctist mi-a spus: «Am pierdut un uriaş aici pe pământ dar am câştigat în ceruri un sfânt».”

Patriarhia Alexandriei – Î.P.S. Petros, Mitropolit de Axomis
„Avea simplitatea măreţiei şi măreţia simplităţii.”

Academician Ionel Haiduc – Preşedintele Academiei Române
„Academia Română pierde nu numai un om de onoare, ci şi un înţelept, un sfătuitor ce greu va putea fi înlocuit.”

Academician Mihai Cimpoi – Peşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova
„Patriarhul a rostit permanent rugi pentru ocrotirea românilor din ­Basarabia şi a susuţinut actul reactivării autonomiei Mitropoliei ­Basarabiei.”

S.S. Abuna Paulos, Patriahul Etiopiei
„Şi-a îndeplinit misiunea şi a plecat să odihnească la Hristos. Nu vom uita niciodată viziunea sa asupra unităţii Bisericilor.”

Cardinalul Walter Kasper – Preşedintele Consiliului Pontifical
„Vizita Papei Ioan Paul al II‑lea în România, în 1999, şi cea a Patriarhului Teoctist la Roma, în 2002, vor rămâne în amintirea noastră ca un dar deosebit al harului lui Dumnezeu. Un nou impuls pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre Bisericile noastre, depăşind trecutul dificil care ne împovărează.”

Înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu – Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
“Este un moment greu pentru Biserica Ortodoxă Română…”

Înalt Prea Sfinţitul Teofan – Mitropolitul Olteniei
„Moartea Prea Fericirii Sale reprezintă o pierdere grea pentru Biserica Ortodoxă şi deopotrivă pentru mine personal.”

Înalt Prea Sfinţitul Andrei al Alba Iuliei
„Privindu-i atunci, şi nu numai atunci, veşmântul alb şi chipul luminos, realizai faptul că peste Patriarhul nostru odihneşte harul lui Dumnezeu.”

Înalt Prea Sfinţitul Teodosie – Arhiepiscopul Tomisului
„Este greu de vorbit si de mărturisit. Pentru noi toţi a fost un părinte… A fost un exemplu de jertfire şi de dăruire”.

Prea Sfinţitul Vincenţiu Ploieşteanu – Vicar Patriarhal
„Suntem cu toţii afectaţi sufleteşte de moartea Patriahului. Ne rugăm pentru sufletul lui.”

Prea Sfinţitul Calinic al Argeşului şi Muscelului
„Trăind într-o vreme când valorile româneşti şi creştineşti se călcau în picioare de-a valma, Teoctist Patriarhul a ţinut cumpănă dreaptă, sprijinindu-se pe oameni de bine şi cu rugăciuni proaspete şi fără odihnă, cerând îndurare lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu şi cu obştea românească, Popor şi Cler, a reuşit să stea drept în faţa furtunilor de tot felul.”

Prea Sfinţitul Ioan al Harghitei şi Covasnei
„Atât de mult a iubit Patriarhul această episcopie, încât, la ceremonia de întronizare episcopală, a invitat un oaspete de cel mai înalt rang, şi anume Patriarhul Alexandriei Egiptului, Prea Fericitul Partenie.”

Prea Sfinţitul Lucian – Episcopia Caransebeşului
„Greu încercat în perioada comunistă şi cu foarte multe realizări după Revoluţia din 1989, Patriarhul Teoctist a fost un adevărat părinte sufletesc al tuturor ­românilor…”

Previous Article
Next Article