LOADING

Type to search

Sfaturi ale avvei Ioanichie date unor ucenici din lume

Share

1. Grăit-a Avva unui ucenic începător într-ale vieţii duhovniceşti, când a primit în dar de la un alt Părinte cel dintâi şirag de metanii: „Metaniile acestea îţi vor cere multă osteneală”.
2. „Începătorii în lucrarea Sfintei Rugăciuni să spună în toată vremea, sau cât mai des cu putinţă, Rugăciunea Domnească, sau Psalmul 50, sau vreo altă rugăciune, fără a ţine foarte mult la forma Rugăciunii lui Iisus, ci mai degrabă căutând să dobândească o stare de permanentă trezvie la prezenţa lui Dumnezeu.”
3. „Mânăstirea este poar­ta raiului.”
4. „Mai bine să fii în lume cu dorul după mânăstire, decât în mânăstire cu dorul după cele lumeşti. Dar cel care este astfel încercat, să-şi pună în gând ca măcar ultimii ani ai vieţii să-i petreacă în mânăstire.”
5. „Căsătoria e pentru naşterea de prunci. Cei ce nu vor să aibă legătură trupească, să trăiască în feciorie, să vină la mânăstire, nu să se căsătorească. Iar cei căsătoriţi, dacă vor să guste din dulceaţa unei vieţi mai înalte, pot, când sunt încă în putere, prin bună înţelegere, să se separe trupeşte, să trăiască în curăţie şi să aibă grijă unul de altul şi de copiii ce le‑au fost dăruiţi lor de Dumnezeu.”
6. „Bucuria celui ce se căsătoreşte, care nu se aseamănă cu nimic din lumea aceasta, este că-şi poate ţine pruncul dăruit lui de Dumnezeu în braţe.”
7. „Pruncul în pântecele maicii sale e ca Adam înainte de ispitire.”
8. „Copilul să fie dus la împărtăşire în fiecare duminică. Şi dacă mai e în cursul săptămânii vreun praznic, să se împărtăşească şi ­atunci, fără nici o reţinere.”
9. „Numărul fiarei este unul simbolic: cel dintâi şase este chipul necredinţei care pune tot mai mult stăpânire pe lumea aceasta. Cel de-al doilea simbolizează desfrâul care încearcă să spurce sufletul fiecărui om, de la copiii de vârstă fragedă până la bătrânii încărunţiţi de ani. Iar cel de-al treilea şase este simbolul dorinţei de înavuţire care-l face pe om să uite că rostul vieţii acesteia nu-i să aibă cât mai mulţi bani şi bogăţie, ci să dobândească Împărăţia cerurilor.”
10. „Lăsaţi filosofiile lumii acesteia şi citiţi scrierile Sfinţilor Părinţi.”
11. „Citiţi «Vieţile Sfinţilor». Găsiţi acolo şi învăţătură de credinţă înaltă, şi sfaturi pentru rugăciunea cea mai subţire. Găsiţi istoria şi filosofia cea adevărată, şi toate pe înţelesul tuturor. Şi mai presus de toate, găsiţi chipuri de oameni prin care a lucrat Duhul Sfânt.”
12. „Credinţa curată a poporului nostru este smerită. Ea e ferită de cele două ispite: cea de-a dreapta, a scormonirii excesive prin raţiune a tainelor credinţei, şi cea de-a stânga, a unei trăiri care pune o stăpânire de necontrolat asupra întregului suflet omenesc, putând repede cădea fie într-o melancolie cronică, fie într-un ateism radical.”
13. „Găseşti la sfinţii fiecărui neam principalele trăsături ale nea­­mului respectiv, dar luminate de Duhul Sfânt. Părinţii cei mai mari teo­logi sunt grecii, că aşa au fost ei dintotdeauna, mai filo­sofi, mai raţionali, căutând să pătrundă cât mai adânc cu putinţă prin puterea raţiunii. Dar şi ereticii cei mai mari tot în greacă au grăit. Slavii sunt cei mai mari trăitori; nimeni nu se poate asemăna cu ei. Dar să te ferească Dumnezeu de aceia dintre ei care o pornesc pe o cale greşită, căci nimic din lumea aceasta nu-i mai opreşte. Uitaţi-vă la comunism; este născut în Occident, dar cum l‑au îmbrăţişat unii dintre slavi, cum a devenit o ameninţare pentru întrea­ga lume. Iar sfinţii noştri sunt ca şi poporul nostru, smeriţi. Se aşază prin vreo poieniţă, la marginea unui pârâu şi duc o viaţă tainică în care-L laudă pe Hristos în inima lor. Şi ni­meni din cei de-afară nu-i cunoaşte, numai Dumnezeu.”
14. „Dator este tot creştinul în putere să postească de carne, lapte, ouă şi celelalte. Dar ajunarea, mâncarea uscată sau fără untdelemn să fie împlinite de fiecare după măsura ascultării sale şi după consultarea duhovnicului.”
15. „Postul e făcut să stăpânească patimile, nu să ucidă trupul.”
16. „Femeia însărcinată, cea care toc­mai a născut sau alăptează, cei aflaţi în boală grea să postească după cum îi îndrumă duhovnicul.”
17. „Dacă toţi creştinii din ţărişoara asta a noastră ar posti o săptămână, dacă s-ar opri de la avorturi şi de la alte fărădelegi, dacă s-ar pocăi sincer, dacă s-ar spovedi şi împărtăşi, aţi vedea minune mare; aţi vedea cum şi-ar întoarce din nou Dumnezeu faţa către România.”
18. „Mai puţin televizor şi mai multă rugăciune; cel care renunţă cu totul la televizor, bun lucru face.”
19. „Studenţii la teologie şi profesorii de re­li­gie să se spovedească mă­car o dată pe lună şi, dacă sunt pregătiţi, să se îm­părtăşească.”
20. Sfatul pentru cei ce studiază teologia este să-şi chivernisească timpul, astfel încât, într-o zi, fiecărei ore de studiu, să-i corespundă două ore de rugăciune.
21. Din pravila zilnică să nu lipsească Psaltirea, măcar una, două catisme pe zi şi metaniile, cam 30-40.
22. Să stea mama la rugăciune împre­ună cu copiii ei. Să-i deprindă de mici cu rugăciunea. Fiecare cu pravila potrivită măsurii vârstei, dar să şi-o împlinească cu stăruinţă. Astfel, copiii cresc cu Hristos şi sunt crescuţi de El şi vor ajunge la maturitate creştini adevăraţi.

Previous Article
Next Article