LOADING

Type to search

Îngerii Dreptatii şi ai Darului

Share

Sfântul Arhanghel Mi­hail este îngerul dreptăţii şi al Legii lui Dum­nezeu. Iar Gavriil, al darului, al bucuriei. Câte braţe are Dumnezeu dacă El ne‑a creat după chipul şi asemănarea Lui? Dar nu de-astea cu muşchi şi unghii! Două braţe are Domnul! Pe cei drepţi îi iubeşte, pe cei păcătoşi îi miluieşte! Dar şi iubirea celor drepţi duce la fericirea veşnică şi mila pentru cei păcătoşi duce la iertare, cum a iertat pe fiul rătăcit şi i-a dat răsplată vi­ţelul cel gras, ceea ce în­seamnă împărtăşania, Mântuitorul. Deci, şi iubirea şi mila duc la aceeaşi fericire veşnică. Sunt egale în putere. Atunci, Arhanghelii Mihail şi Gavriil, îngerul dreptăţii şi cel al darului, al milei, al iubirii, al bucuriei au aceeaşi putere de a te duce la fericirea veşnică şi la mântuire. De aceea şi Maria care şi-a ales partea cea bună a spus „Doamne, dacă Tu ai fi fost aici n‑ar fi murit fratele nostru“ şi cealaltă a spus la fel. Deci şi rugăciunea uneia şi dragostea celeilalte au dus la aceeaşi situaţie pe amândouă surorile. Mântuitorul, când l-a înviat pe Lazăr, atunci a stârnit şi în copii chiar, râvna de a striga „Osana!“.
Arhanghelii sunt Arhi­stra­tegi. Adică ei tot timpul sunt trimişi de Dumnezeu să biruiască pe diavolii care întrec măsura în obrăznicie. Ei au această dorinţă facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Asta înseamnă că ei de aceea sunt conştiinţe ale lui Dumnezeu pentru că fac tot timpul numai voia lui Dumnezeu. Şi Scriptura spune că Moise prin legile pe care le-a dat, a ascultat porunca lui Dumnezeu, iar fiii lui Israel, adică Iacov şi urmaşii lui, precum şi noi, facem voia lui Dumnezeu, nu numai porunca.
Spun Părinţii că Dum­ne­zeu a îngrădit vederea du­hovnicească a omului ca să nu vadă văzduhul plin de demoni. Pentru că, vă spun sincer ce se întâmplă, dacă omul ar vedea toată lucrarea diavolului atât i-ar fi de frică încăt şi-ar pierde nădejdea şi încrederea în ajutorul lui Dumnezeu. Ar spune cum spune în Utrenie psalmul că „n-au mântuire întru Dumnezeul lor“.
Legiunea şi Arhanghelii
Sfinţii Arhangheli într-o vreme au fost ocotitorii unui curent, al legionarilor. Eu cunosc bine problema lor. L‑am cunoscut pe comandantul legionarilor din Capitală, care a făcut şi Teologia şi care a ajuns într‑o eroare mare, foarte mare, să asculte de Veronica de la Vladimireşti. El a ajuns să fie eretic ca şi ea, să asculte de maica Veronica şi spune că căpitanul a ordonat ca toţi legionarii să se sinucidă. Ceea ce nu-i adevărat. Erau creştini, n-aveau cum să se sinucidă. Au fost oameni cu viaţă sfântă în închisori. Dar nu sfinţi de canonizat! Doamne fereşte! Doamne fereşte! Nu, eu aici nu sunt de acord cu nimeni. În nici un caz nu sunt de sfinţit, nu sunt de trecut în calendar sfinţii din închisori. Iniţiativa pentru canonizare trebuie să o aibă numai Dumnezeu. Eu am fost impresionat de ce s-a întâmplat la mănăstirea Neam­ţului când la Miezonoptică a ieşit părintele din biserică şi au dat peste Sfântul necunoscut, s-a ridicat pământul. Eu nu pot explica nici până acum ce minune e, dar este iniţiativa lui Dumnezeu.
Deocamdată, în cazul închisorilor, Dumnezeu nu Şi-a arătat nici o iniţiativă. Dumnezeu numai la timp potrivit arată ce trebuie. Cu cei şapte tineri din Efes, după trei sute optzeci de ani i-a arătat Dumnezeu din nou. Când a slăbit nădejdea în înviere, la timpul potrivit. Dumnezeu lucrează treptat. La Botezul Domnului, Tatăl Ceresc a spus: „Acesta este Fiul Meu Cel Iubit întru Care bine am voit“, dar abia după ce Ioan Botezătorul a trimis pe Andrei şi pe încă unul să întrebe „Tu eşti Acela pe Care Îl aşteptăm?“, abia atunci a spus: „Pe Acesta să-L ascultaţi”. Preoţii care au în biserica lor, ca moaşte, parte din trupurile celor de la Aiud, spre exemplu, trăiesc în erezie! De ce faci ceea ce nu a făcut Dumnezeu? Pe Corneliu Codreanu eu nu-l consider sfânt! Îl consider un credincios sincer al lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu va hotărî ce va fi cu el. Numai la Judecata de Apoi va hotărî Dumnezeu!
Sfinţii Arhanghelii să ne ocrotescă de toate ispitirile venite de la tatăl minciunii şi stăpânitorul lumii acesteia!

Previous Article
Next Article