LOADING

Type to search

Parintele Iustin Parvu la 89 de ani

Share

“Fără Dumnezeu, omul este o armură goală… De când mi‑e frică de Dumnezeu, nu‑mi mai este frică de nimic! Sunt un om liber şi fac ce vreau. Nu mă tem de oameni “.

 

Aceste sintagme nu şi‑ar permite oricine să le rostească… pentru că şi pe un sfânt în viaţă, (cum este considerat pr. Iustin Pârvu de majoritatea creştinilor care‑l cunosc), aceste afirmaţii l‑au costat 4 ani de puşcărie grea pe lângă cei 12 pe care‑i făcuse deja după război.
La cei 89 de ani pe care i‑a împlinit anul acesta pe 10 februarie, marele duhovnic Iustin Pârvu continuă să fie un exemplu de rezistenţă fizică şi psihică la „avalanşa“ de oameni care stau zi şi noapte la uşa chiliei sale din Mânăstirea Petru Vodă ‑ Neamţ cu problemele şi necazurile lor, şi pe care bătrânul îi primeşte în mica încăpere, cu trupul său ascetic ghemuit pe scaunul de pe care nu se poate mişca astfel ore întregi.
Te întâmpină cu o privire albastră şi caldă, dar pătrunzătoare. Părul şi barba argintii se revarsă pe haina neagră, monahală. Te aşezi în genunchi la picioarele bătrânului duhovnic şi te simţi în aceeaşi clipă învăluit în imensa lu­mină ce se revarsă de pe faţa sa… atunci nu‑ţi mai doreşti decât să‑i săruţi mâna şi să‑ţi descarci sufletul împovărat de păcate, de necazuri, dureri, nedumeriri, asteptând răspunsuri la toate ca de la Insuşi Domnul care stă în spatele blândului părinte şi căruia îi dă Har să‑ţi spună cuvintele şi sfatul potrivite…
Niciodată părintele Iustin nu oste­neş­te să asculte păsul omului, vin cu mi­ile la el! Nu‑ţi vine a crede că un su­pra­vieţuitor al închisorilor comuniste, chi­nuit 16 ani în celulele îngheţate, în­fometat, bătut şi schingiuit fizic şi psihic, rezistă la cei 89 de ani în altă „tortură“, aceea a su­ferinţelor celor care vin şi cer ajutorul. Dar nu e de mirare, pentru că: „Cei închişi, cei care suferă au altă capacitate de a recepta minunile, de a înţelege miracolul vieţii. Pe omul „pregătit“ nu‑l sperie nici moartea, nu‑l surprinde nici Judecata cu traista goală“ (pr. Iustin Pârvu).
Şi părintele îi ascultă cu răbdare pe toţi, le pune mâna pe cap şi mângâierea sa nu e puţin lucru! Mulţi au mărturisit că L‑au primit în inimă pe Hristos chiar de la prima întâlnire cu bătrânul duhovnic Iustin Pârvu iar învăţăturile şi sfaturile sfinţiei sale îţi dau exact soluţia ce rezolvă orice necaz. Parcă ar şti dinainte ce probleme ai pentru că‑ţi răspunde exact la ceea ce ai vrea să aflii: „Este adevărat că necazurile oamenilor s‑au în­mul­ţit acum mai mult ca oricând, le săvârşesc fără dis­cernământ, aproape ca nişte animale. Sunt cam dur, dar aceasta este realitatea.“ (pr. Iustin Pârvu).
Dimineata la ora 4, după sluj­ba de noapte cu Sfânta Liturghie (ce se săvâr­şeşte cu regularitate la Mânăstirea Petru Vodă şi în celelalte schituri ctitorite de pr. Iustin), la uşa părintelui sunt şi mulţi tineri, nu numai bătrâni, femei, copii, călugări sau maici. Pentru tineri, părintele Iustin are următoarele cuvinte: „Tinerii Îl vor găsi pe Dumnezeu şi îi vor găsi şi pe cei care au trăit în Duh şi Adevăr dacă‑i vor căuta, dacă vor voi cu tot dinadinsul să trăiască şi ei în Adevăr o viaţă de valoare, curată şi aptă pentru veşnicie. Cuvântul care trebuie să se audă înlăuntrul Bisericii este: înapoi la învăţătura nevoitorilor purtători de Hristos, la Sf. Părinţi, la Sfinţii proslăviţi de Dumnezeu cu Sf. Moaşte. Ei sunt modelele Bisericii ortodoxe“.
Un semnal de alarmă al scumpului nostru părinte Iustin Pârvu pe care să‑i promitem că‑l vom asculta: „Acum prigonirea Bisericii îmbracă altă formă. Vrăjmaşii vin cu „drepturile omului“, cu „libertatea de conştiinţă“, după care se ascunde imoralitatea cea mai mare. Ţinta este distrugerea neamului ale cărui valori constituie tocmai identitatea noastră în lume. Dacă nu ne vom aşeza genunchii la pocăinţă, dragii mei, nu vom reuşi nimic! Dacă ne vom ruga însă cu râvnă, dacă ne vom osteni în rugăciune, Dum­nezeu va face ca totul să fie posibil şi toate aceste încercări: globalizare, ecumenism şi cine ştie care altele, TOATE VOR FI SPULBERATE DE FORŢA RUGĂCIUNII!“
Epilog: În ziua de 10 februarie, Părin­tele Iustin a împlinit 89 de ani. Să ne rugăm şi noi Bunului Dumnezeu să ni‑l mai lase lângă noi ani mulţi cu sănătate şi putere să ne ţină pe drumul spre Mântuire!
Să ne trăiţi, părinte drag!

Previous Article
Next Article