LOADING

Type to search

Actualitate panortodoxa si monahala

Share

Pe data de 7 mai a.c. s‑au împlinit 350 de ani de la sfinţirea Catedralei patriar­hale, ctitorie a domnului Ţării Româneşti, Constantin Şerban (1654‑1658). Mânăs­ti­rea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena a fost târnosită de catre Patriarhul Ma­carie al Antiohiei şi Mitropolitul Şte­fan al Ungro‑Vlahiei. Domnitorul Radu Leon (1664‑1669) hotărăşte, printr‑un hrisov domnesc, din 8 iunie 1668, ca  aceasta să devină sediul Mitropoliei Ţă­rii Româneşti. În anul 1925, o dată cu înfiinţarea Patriarhiei Române, biserica mitropolitană avea să  fie ridicată la rangul de Catedrală patriarhală.

După ultimele date statistice ale Centrului naţional rus de studiu asupra opiniei publice, Rusia numără astăzi 8,7 milioane musulmani, ceea ce reprezintă aproximativ 6% din totalul populaţiei. Cetăţenii acestei ţări se declară, în proporţie 73%, de credinţă ortodoxă. În regiunile Centru şi Nord‑Vest ortodocşii reprezintă 81% din totalul locuitorilor, în timp ce în regiunea Volga  doar 63%  sunt ortodocşi. În Siberia şi regiunea ­Urali, 16% din populaţie se consideră fără religie. Musulmanii sunt mai numeroşi în regiunea Volga (17%) şi Caucazul de Nord (9%).
Privitor la Post, un recent sondaj al in­stituţiei sus‑amintite constată că 83% dintre ruşi nu postesc deloc, 9% postesc doar uneori, iar 3% ţin post după pravilă.
Şi pentru că tot am amintit de statis­tici, un alt Institut rus de analiză statistică – Centrul Levada – a efectuat o anchetă privitor la serbarea Paştelui în această ţară. Cei mai numeroşi participanţi la liturghia din noaptea Învierii sunt tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani şi locuitorii orăşelelor ruseşti de provincie. 10% dintre ruşi merg la liturghia pascală, 28% merg la cimitir a doua zi de Paşti, 24% vin la biserică pentru binecuvântarea prinoaselor, 8% dintre ortodocşi fac daruri celor săraci, 29% invită prietenii, de Paşti, pentru a sărbători împreună.
Doar 7% dintre ruşi au declarat că nu serbează Paştele.
Biserica Ortodoxă din Estonia, la sfâr­şi­tul lunii aprilie a.c., număra 84 de pa­ro­hii şi o mânăstire de maici; numărul credincioşilor ortodocşi din această ţară, majoritar luterană, este estimat la aproxi­mativ 80.000. În Estonia, la fel ca şi în Ba­sarabia, există două structuri ecleziale pa­ralele: Biserica Apostolică Ortodoxă a Estoniei (54 de parohii), subordonată Patriarhiei Ecumenice, şi Biserica Otodoxă Autonomă Estoniană (30 de parohii), ce ţine de Patriarhia Rusă. Relaţiile Patriar­hiei Ruse sunt destul de încordate, în ulti­­ma perioadă, cu Patriarhia Ecumenică da­torită acestui teritoriu canonic în dispută.
Mai nou, statutul Bisericii Ortodoxe Chineze a declanşat deja un alt conflict între Patriarhia de la Moscova şi Patriar­hia Ecumenică.

În vinerea Floriilor, monahul Mitro­fan Petrescu, slujitor devotat timp de aproape 3 decenii la Patriar­hia Romană, s‑a mutat la cele veşnice. Alungat de comunişti, în martie 1960, din mânăstirea Cernica, părintele Mitrofan (fiu al distinsului academician Nicolae Petrescu şi strănepot al teologului Teodor Filipov – cel care a realizat frumoasa raclă de argint a Sf Dimitrie Basarabov), va lucra o scurtă perioadă ca muncitor necalificat, fiind angajat apoi, de către iubitorul de monahi Patriarh Iustinian, pe postul de curier al instituţiei patriarhale. Ultimii ani de viaţă îi va petrece într‑o singurătate aproa­pe deplină, suferind, în mica sa gar­sonieră de la etajul al 9‑lea, al unui bloc bucureştean  – cercetat fiind doar de către părintele Gheorghe Sima, de la biserica Dobroteasa.
Dumnezeu să‑l odihnească în pace!

 

Mânastirea Danilov – 25 de ani de la redeschidere
Mânăstirea Danilov de la Moscova, sediul Patriarhiei Ruse, a sărbătorit, de curând 25 de ani de la reluarea vieţii monahle. Considerată cea mai veche mânăstire din capitatala Rusiei (sec. 13), ea va fi închisă de către comunişti, în 1930, şi redată Bisericii Ortodoxe abia în primăvara anului 1983. După mai mulţi ani de şantier, Lavra Danilov, aflată o lungă perioadă în proprietatea NKVD‑ului, şi‑a recăpătat astăzi strălucirea sa de dinaintea Revoluţiei bolşevice. Se aşteptă, anul acesta, „la ceas aniversar“, returnarea celebrelor sale clopote, vândute de bolşevici Universităţii Harvard din SUA, în anii ’30.