LOADING

Type to search

Stiri Generale / Evenimente

BURSELE FUNDAŢIEI „MITROPOLITUL BARTOLOMEU”

Share

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” va acorda, prin concurs, pentru anul şcolar şi universitar 2012-2013, un număr de 34 burse destinate elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, repartizate după cum urmează:
  • 18 burse pentru elevi de 200 lei pe lună
  • 13 burse pentru studenți de 300 lei pe lună
  • 2 burse pentru masteranzi de 300 lei pe lună
  • 1 bursă pentru doctoranzi de 400 lei pe lună
Bursele pentru elevi, studenţi şi masteranzi, se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar pentru doctoranzi de 12 luni, începând cu 1 noiembrie 2011. Doctoranzii şi masteranzii, care vor aplica pentru una bursele scoase la concurs vor trebui să prezinte un proiect de cercetare, pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia şi interpretarea ştiinţelor de astăzi, teologia şi bioetica, teologia şi artele.
Calendarul şi etapele desfăşurării concursului:
  • 15 Octombrie 2012, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca; P-ţa Avram Iancu 18)
  • 29 Octombrie 2012 afişarea rezultatelor
  • 30 Octombrie 2012 contestaţii şi afişarea rezultatelor finale
Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director şi publicat pe situl Fundaţiei, la www.fundatiabartolomeu.ro. Fundaţia va încheia cu fiecare bursier un contract în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.
Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, înfiinţată în anul 2008 de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu, reprezintă proiectul generos şi inspirat al unui om cu viziuni largi, care a ştiut să-şi depăşească accidentele biografice şi să-şi convertească lipsurile tinereţii în şansă pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale. Fundaţia are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi financiare, din resursele proprii pe care le administrează potrivit dorinţei fondatorului ei.
Fondul alocat pentru bursele anului şcolar şi universitar 2012-2013 este de 77.700 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 145 burse, unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 363.300 lei.
Pr. Bogdan Ivanov

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *