LOADING

Type to search

Stiri Generale / Evenimente

Educație sexuală în școli!?

Share

POZIŢIA REFERITOARE LA IMPLEMENTAREA „PLANULUI NAȚIONAL MULTIANUAL INTEGRAT DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI EDUCAȚIEI PENTRU SĂNĂTATE”

Obligativitatea studierii educaţiei sexuale în şcoli, sub umbrela Educaţiei pentru sănătate

Unul din obiectivele „Planului Multianual Integrat de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate”, lansat în dezbatere publică, este „identificarea pe baza unor standarde, a partenerilor din zona privată (ONG-uri) care pot furniza programe complementare și/sau pe teme specifice ale educaţiei pentru sănătate în școală și realizarea de parteneriate cu aceștia. În ultimii ani, o serie de organizaţii neguvernamentale au dezvoltat și implementat programe în domeniul educaţiei pentru sănătate. Aceste programe, după o prealabilă evaluare pe baza unor standarde care vor fi elaborate, vor fi valorizate prin replicarea lor în baza unor parteneriate public/privat.”[1]

Asociația Creștin Ortodoxă Mama Olga ia atitudine faţă de programele de educaţie sexuală desfăşurate în şcolile din România[2] şi faţă de campania agresivă susţinută de O.N.G. –urile ateiste privind introducerea Educaţiei Sexuale în curricula obligatorie.

Între acestea, amintim campaniile desfășurate de organizații precum Tineri pentru Tineri, Sexul vs. Barza sau Semper Musica, prin intermediul cărora elevii sunt învățați cum să facă avort, cum să-și „exploreze” orientările sexuale sau cum să devină consumatori de pornografie.

Chiar dacă autorităţile în materie de sănătate şi educaţie nu s-au pus încă de acord în ceea ce priveşte conţinutul viitoarei materii şi a competenţelor pe care trebuie să le deţină educatorii, cursurile de acest gen se desfăşoară totuşi în şcoli, sub umbrela diferitelor programe finanţate din fonduri străine, toate ţintind, în fapt, spre distrugerea inocenţei copiilor noştri.

Alături lecțiile de (homo)sexualitate susţinute anii trecuţi de echipa „Sexul vs. Barza”, şocante prin caracterul obscen al videoclipurilor proiectate la clase, Fundaţia MTV Staying Alive din America finanțează, astăzi, în școlile din România, programul intitulat DOAR EU. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia Semper Musica, cursurile fiind menite să-i înveţe pe elevi „cum să se protejeze de infecţia cu HIV, cum să folosească corect prezervativul, care sunt metodele de contracepţie, care sunt simptomele infecţiilor cu transmitere sexuală.”[3]

Organizatorii au pus la dispoziţia elevilor şi un site, www.doareu.com, unde aceştia pot afla totul despre viaţa sexuală, beneficiind şi de consiliere gratuită, sub garanţia anonimatului.[4] Iată câteva titluri de pe site-ul www.doareu.com, recomandate elevilor: „6 tipuri de sex. „Ţie care ţi se potriveşte?”; „Sexul în grup”, „Ce este orgasmul tantric”; „Sex laTV?” etc.

Cât priveşte informaţiile transmise elevilor, fără informarea şi acordul scris al părinţilor, acestea frizează până şi cel mai elementar bun-simţ, încurajând comportamentul şi practicile perverse. Spre exemplu, unul din articolele recomandate abordează o temă „de larg interes” în rândul tinerilor noştri, şi anume orgasmul tantric.

Un proiect similar are în vedere și Asociația ACCEPT care a lansat, în luna mai 2015,  proiectulE timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”, finanțat prin fondurile SEE. Proiectul se va derula în mai multe şcoli din Muntenia, cu scopul de a „întâmpina o creștere a fenomenului homofobiei în rândul elevilor de liceu”.[5]

În acest proiect, 540 de elevi de liceu vor fi supuși unui curs de formare legat de problematica homosexualității, iar 54 de profesori vor fi instruiți în folosirea unui „curriculum anti-discriminare”, program de pregătire a personalului din învățământ în vederea combaterii homofobiei. Scopul declarat al acestui proiect este ca Asociația ACCEPT să argumenteze în fața instituțiilor ce reglementează educația în România necesitatea implementării la nivel național a unei programe educaționale care să instruiască elevii în ceea ce privește homosexualitatea și identitatea de gen.[6]

Considerăm că şcoala trebuie să creeze caractere morale, să educe tânăra persoană în spiritul corectării unor apucături ale omului primitiv, needucat. Potrivit noilor ideologii, actul educaţiei se reduce, însă, la o activitate medicală de prevenţie a îmbolnăvirii prin activitatea sexuală, nevorbind nicidecum despre valorile morale ale castităţii, auto-controlului, iubirii ca bază a actului sexual. În paralel cu acest rol de cabinet de boli venerice care i se atribuie şcolii, se duce o luptă acerbă pentru eliminarea din şcoală a religiei, care ar putea să contribuie de mii de ori mai bine la educarea în spiritul sănătăţii sexuale a tinerei generaţii.

Adevărata cauză a răspândirii bolilor cu transmitere sexuală şi a creşterii ratei avortului este reprezentată tocmai de libertinajul sexual şi de promovarea lui pe toate canalele media. Sfidează logica bunului-simţ elementar părerea că deschiderea apetitului sexual al unui tânăr contribuie la reducerea sarcinilor nedorite, a avorturilor sau a bolilor cu transmitere sexuală. Statisticile au arătat că, dimpotrivă, în toată lumea unde s-au aplicat aceste programe de „conştientizare” sexuală numărul sarcinilor nedorite a crescut în proporţii de câteva sute la sută.[7]

Pentru limitarea acestor fenomene şi a consecinţelor nefaste pe care le implică nu e nevoie de educaţie sexuală în şcoli, ci de legi care să interzică pornografia, atât în spaţiul public, cât şi în cel virtual. Atâta vreme cât imoralitatea se cultivă la nivel legislativ, educaţional şi social, vom asista neputincioşi la un proces de destructurare spirituală şi biologică a poporului român, începând cu cele mai nevinovate victime: copiii.

Vă amintim că Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 spune, în art. 7: “În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios” (s.n.). Toate „principiile educaţionale” enumerate mai sus, ca făcând parte din proiectele „Sexul vs Barza” şi „DOAR EU” se înscriu în prevederile acestui articol de lege.

Având în vedere toate cele relatate mai sus, vă informăm că reprezentăm un număr semnificativ de părinți pe care aveţi obligaţia legală şi morală de a-i consulta, înainte de a lua decizii ce privesc în mod direct soarta copiilor lor.

În numele acestor părinţi, solicităm:

  1. interzicerea urgentă a programelor de depravare care se desfăşoară cu aprobarea cadrelor didactice şi a factorilor decizionali în unităţile de învăţământ din România şi respingerea propunerii de introducere a educaţiei sexuale în programa şcolară.
  2. publicarea numelor organizaţiilor care se vor implica în promovarea educaţiei pentru sănătate în şcoli, precum şi a conţinutului viitoarei materii, urmând ca decizia finală să fie luată după consultarea părinţilor.
  3. respectarea dreptului constituţional al părinţilor de a decide în ceea ce priveşte educaţia copiilor minori. Din acest punct de vedere, orice părinte care nu doreşte să-şi trimită copilul minor la ora de educaţie sexuală poate să îşi exercite dreptul constituţional de a nu-l trimite, fără să poată fi obligat să o facă. Aşadar, părintele are ultimul cuvânt de spus în privinţa educaţiei copilului său, neexistând niciun drept al minorului de 14 ani de a decide el dacă vrea sau nu să participe la ora de educaţie sexuală.
  4. consultarea ONG-urilor Pro Vita, care derulează deja programe proprii de educație pentru viața intimă, în condițiile prevăzute de Legea educației (materialele educaționale fiind adecvate vârstei şi nivelului de dezvoltare psihică a elevului). Aceste cursuri se bazează pe principiile moral-creștine, familia fiind instituția optimă pentru exprimarea iubirii sexuale.

Cu încrederea că veţi avea în vedere aspectele mai sus argumentate, vă asigurăm, DOMNULE MINISTRU, de întregul nostru interes pentru promovarea transparenţei şi independenţei decizionale în ce priveşte politicile de sănătate publică.

Președinte,

Arsene Constantin-Ciprian

Asociaţia Creştin Ortodoxă Mama Olga

Piatra Neamţ, str. Burebista, nr. 10, bl. I8, sc. C, ap. 60, jud. Neamţ

e-mail: drept_la_viata@yahoo.com,

 site: www.dreptlaviata.ro, telefon 0745040581

[1] http://www.ms.ro/upload/plan-integrat-tipar_mic-ultima-versiune.pdf

[2]http://www.ziaristionline.ro/2015/10/13/apelul-pro-vita-catre-ministrul-educatiei-stop-pervertirii-copiilor-prin-educatie-sexuala-avertisment-dur-ne-retragem-copiii-din-scoli/

[3] http://www.detectivultau.ro/educatie-tinerii-agricol/

[4]  http://www.adolescentamedia.ro/?p=17549

[5]http://www.acceptromania.ro/blog/2015/08/03/formare-pentru-profesori-de-liceu-e-timpul-pentru-combaterea-discriminarii-lgbt-in-liceele-din-romania/

[6] http://www.activenews.ro/stiri/Cat-de-vesela-este-parada-gay-115954

[7] http://www.nistea.com/Educatia_sexuala.htm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *