LOADING

Type to search

Stiri Generale / Evenimente

Moastele raspund „Adevarat a inviat!”

Share

Sfîntul Dionisie a fost ieromonah şi zăvorât. La Slăvitul Praznic al Învierii din anul 1463, i s-a întîmplat Sfîntului Dionisie să meargă la peşteri cu cruce şi cu cădelniţă spre a cădi sfintele moaşte şi morminte ale sfinţilor care odihneau acolo. Plin de bucuria învierii Domnului şi apropiindu-se de peşteri, el a strigat: „Sfinţiţi părinţi şi fraţi, Hristos a înviat!”. Din peşteri s-a auzit glas minunat ca de tunet care a răspuns: „Adevărat a înviat!”.

 

„Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur” (Psalmul 2: 11).

Proorocul lui Dumnezeu grăieşte aceste cuvinte către regii şi judecătorii pămîntului, ca unora ce sînt mai cu seamă înclinaţi către mîndria şi lascivitatea ce le vin din puterea şi bogăţiile date lor în stăpînire.

O, voi, regilor şi judecătorilor ai pămîntului, făpturi de lut sub picioarele Domnului, nu uitaţi că şi voi sînteţi robi ai Lui, salahori plătiţi de azi şi pînă mîine! Oare la ce gîndeşte salahorul, care sapă toată ziua o groapă? Doar la plata ce o va lua pentru munca lui seara. Şi cu ce se mîndreşte salahorul? Nicicum cu munca la care trudeşte, ci numai cu plata pe care o va lua. Şi de ce se bucură salahorul? Oare de truda şi sudoarea lui, sau de plată? Desigur, de plată. O, voi regilor şi judecătorilor ai pămîntului, slujba voastră în ogorul acestei vieţi nu e mai sus decît truda salahorului!

De aceea, slujiţi Domnului vostru cu frică, Celui Care v-a dat vouă slujirea aceasta: căci nu ştiţi dacă munca voastră Ii va plăcea Lui la sfîrşit sau nu, nici ce plată veţi lua pentru ea!

Slujiţi cu smerenie, şi ziceţi: „Slugi netrebnice sîntem” (Luca 17: 10). Căci nu se ştie dacă veţi fi răsplătiţi sau osîndiţi atunci cînd vă veţi pogorî în groapă şi vă veţi înfăţişa înaintea împăratului şi Judecătorului!

Prin urmare, cu frică să trăiţi în toate zilele slujirii voastre. Şi vă bucuraţi de El cu cutremur.

Bucuraţi-vă cu bucurie curată şi sfîntă, aşa cum se bucură îngerii de Dumnezeul Cel neapropiat şi necuprins. Bucuria Raiului înmiresmată este de curăţie şi de sfinţenie; iar bucuria răutăcioasă a Iadului hohoteşte de rîsete de răzvrătire. Prin urmare, bucuria Raiului veşnică este, pe cînd hohotele iadului se prefac în gemete şi urlete de durere. Slujiți-I Lui cu frică, căci drept este Domnul; bucuraţi-vă de El cu cutremur, căci înălţat şi sfînt este El.

O, Stăpîne Doamne, Înălţate şi Drepte, Înfricoşate şi Sfinte, toată viaţa noastră pe acest pămînt nu este decît slujire Ţie şi bucurie întru Tine. Căci de nu-Ți vom sluji Ţie, morţii noastre vom sluji; iar de nu ne vom bucura de Tine, de necuratele noastre fapte ne vom bucura. Noi Ţie ne închinăm şi Ţie ne rugăm: ajută-ne! Ca numai frica sfîntă de Tine să insufle şi să sfinţească toată lucrarea noastră pe acest pămînt, şi ca bucuria noastră de aici pururea să se curăţească în focul cutremurului cu care stăm înaintea Feţei Tale. Căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumirea în veci, Amin!

Proloagele de la Ohrida

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *