LOADING

Type to search

Stiri Generale / Evenimente

O mare victorie: RETRACTAREA DE CĂTRE AMBASADA AFRICII DE SUD A SCRISORII DE SUSŢINERE A PERVERSIUNILOR SEXUALE

Share

2010. După cum aţi fost informaţi anterior, în săptămâna perversiunilor sexuale desfăşurată acum o lună la Bucureşti, câteva ambasade au co-semnat o scrisoare de susţinere a practicanţilor acestor perversiuni, scrisoare prin care li se recomanda românilor în general să îi accepte. Scrisoarea a reprezentat un exemplu de amestec în treburile interne ale României şi o imixtiune în valorile de viaţă ale românilor.

Alianţa Familiilor din România (AFR) a remis note oficiale de protest adresate Ambasadei Marii Britanii şi Ambasadei Cehiei. Românii din SUA au făcut demersuri similare la Ambasada SUA de la Bucureşti, iar organizaţiile pro-familie din Canada la Ambasada Canadei de la Bucureşti. În plus, în ultimele săptămâni, AFR a purtat un dialog privat cu Ambasadorul Republicii Africii de Sud la Bucureşti, rugându-l să-şi ceară scuze pentru implicarea lui în acest incident de încălcare a suveranităţii noastre.

Vă informăm că marţi, 29 iunie, ambasadorul Pieter Swanepoel ne-a adresat nota de mai jos prin care îşi asumă responsabilitatea faţă de amestecul în treburile noastre naţionale şi îşi exprimă regretul. La rândul nostru, ne exprimăm aprecierea faţă de dl ambasador pentru înţelegerea de care a dat dovadă şi nădăjduim că de acum înainte valorile noastre vor fi respectate. Redăm în întregime textul original şi traducerea română a mesajului d-lui ambasador.

From: Pieter Swanepoel

Subject: Re: joint declaration (bucharest)

Date: Tuesday, June 29, 2010, 8:32 AM

In South Africa’s domestic jurisprudence, discrimination on the ground of sexual orientation is impermissible by Constitutional provisions. It is worth noting that Section 9 of the South African Constitution provides the right to equal protection and the benefit of the law for everyone. This Section then goes on to list several grounds on which no one may be discriminated against.

The provisions of the South African Constitution, however, do not have any extra-territorial application. In this regard, South Africa’s foreign is predicated on the principles of international law such as respect for territorial integrity, non-interference in the domestic affairs of States and respect for the sovereign equality of all States as provided for in the Charter of the United Nations and the Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations. To this end, South Africa’s foreign policy engagement with States who are opposed to some of the issues of sexual orientation should only be persuasive in bilateral forums.

In the light of this I apologize for co-signing the Joint Statement, for which I took personal responsibility

Pieter Swanepoel

Traducerea română

În jurisprudenţa internă a Africii de Sud, discriminarea pe bază de orientare sexuală nu este permisă în conformitate cu prevederile constituţionale. Este important de menţionat că Secţiunea 9 a Constituţiei Africii de Sud stipulează un drept la protecţia egală a legii pentru toţi. Această Secţiunea continuă şi menţionează mai multe categorii pe baza cărora nimeni nu poate face discriminare.

Prevederile Constituţiei Africii de Sud însă nu au aplicabilitate extra-teritorială. În sensul acesta, [politica] externă a Africii de Sud este bazată pe principiile dreptului internaţional, cum e integritatea teritorială, neamestecul în afacerile interne ale statelor şi respectul pentru egalitatea suverană a tuturor statelor aşa cum prevede Carta Naţiunilor Unite şi declaraţia Principiilor de Drept Internaţional privind Relaţiile de Prietenie şi Cooperare între state în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite. În acest sens, politica externă a Africii de Sud în relaţiile cu ţările străine privind opoziţia faţă de unele aspecte ale orientării sexuale se cuvine a fi purtate doar într-un cadru bilateral.

În lumina acestui comentariu, îmi cer scuze pentru că am semnat Declaraţia Comună, pentru care îmi asum responsabilitatea personală.

Pieter Swanepoel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *