LOADING

Type to search

Stiri Generale / Evenimente

PS Părinte Episcop Macarie cheamă la rugăciune în Postul Mare pentru familia Smicală

Share

Iubiți frați și surori,

vă chem și vă îndemn, ca un părinte și ca un frate al vostru, ca în acest Post Mare să dăm dovadă de împreună-pătimire cu cei care se află în condiții critice, dramatice de viață, cu cei care au nevoie imediată și constantă de solidaritatea noastră. Așadar, să ne rugăm și pentru Camelia-Mihaela Smicală din Finlanda și cei doi copii ai săi, Johan-Mihail și Maria-Alexandra, care se află, în continuare, strict izolați unul de celălalt. Fiecare dintre noi, după putere, să citească măcar câte o catismă din Psaltire, pe zi, pentru ajutorarea acestor suflete, adăugând și această rugăciune atașată mai jos.

Cu părintească dragoste și binecuvântare în Hristos,

+Părintele Episcop Macarie al Episcopiei Europei de Nord

Doamne, Dumnezeule, Cel Care ești Părintele orfanilor și Judecătorul văduvelor, Cel Care privești la necazuri și la durere ca să le iei în mâinile Tale, Cel Care Te-ai smerit pe Tine Însuți chip de rob luând și pe Cruce răstignindu-Te pentru noi, ia aminte la rugăciunea noastră pentru această mamă, Camelia-Mihaela și copiii ei, Johan-Mihail și Maria-Alexandra, care trăiesc grele și cumplite încercări, fiind clătinați în credința și nădejdea lor. Căci Tu ne-ai zis, Preamilostive Doamne, să ne rugăm unii pentru alții și ne-ai poruncit să ne iubim unii pe alții și să ne punem sufletul pentru aproapele nostru. Iată, ne aflăm în nedumerire și neputință, neștiind ce să facem pentru a ajuta această mamă și copiii săi, pentru a se reuni și pentru a se întoarce în țara lor. Însă mai știm că mai cu seamă atunci aduci izbăvirea, când toate cele omenești se adeveresc neputincioase și când totul pare pierdut. De aceea cu umilință Te rugăm, căindu-ne de păcatele noastre: Doamne, miluiește și întărește pe Camelia-Mihaela cu cei doi copii ai săi Johan-Mihail și Maria-Alexandra! Dăruiește-le izbăvire din încercări, întărire și luminare! Doamne, ajută-i pentru numele Tău Cel Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *