LOADING

Type to search

Stiri Generale / Evenimente

Sfinţirea bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Ioan Gură de Aur” din localitatea Vlădeşti, judeţul Galaţi

Share

Miercuri, 13 noiembrie, când în Biserica Ortodoxă Română este cinstit Sfântul Ioan Gură de Aur, mulţime de credincioşi din comunitatea parohială Vlădeşti din judeţul Galaţi, au trăit momente de o profundă simţire duhovnicească prin participarea la sfinţirea bisericii parohiale închinată Sfântului Ierarh Nicolae şi Sfântului Ioan Gură de Aur.

În semn de binecuvântare şi pentru a spori evlavia credincioşilor participanţi la acest eveniment, a fost adusă Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului care aparţine acestei biserici şi care în ultima perioadă de timp a trecut printr-un amplu proces de restaurare.

Slujba de târnosire a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa ctitorilor, autorităţilor locale şi judeţene, precum şi a numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi.

Pentru credincioşii participanţi, momentul închinării la Icoana Maicii Domnului, recent restaurată şi trecerea prin Sfântul Altar, după sfinţire, pentru sărutarea Sfintei Evanghelii, a Sfintei Cruci şi a Sfintei Mese, au reprezentat momente de evlavie şi emoţie sfântă.

În continuare, ierarhul, împreună cu soborul de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii, pe un podium special amenajat în apropierea bisericii, în prezenţa numeroşilor credincioşi.

La Sfânta Liturghie au participat şi numeroşi elevi de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vlădeşti, costumaţi în frumosul port tradiţional al zonei, care, la momentul chinonicului au interpretat pricesne şi cântece patriotice.

La momentul cuvenit, mulţi dintre copiii şi credincioşii prezenţi au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop a explicat sensurile duhovniceşti ale sfinţirii bisericii şi a tâlcuit Evanghelia din această zi, arătând cât de important este să fim ancoraţi în adevărurile de credinţă şi să săvârşim binele faţă de semenii noştri.

De asemenea, ierarhul Dunării de Jos a vorbit despre viaţa sfântului antiohian cinstit astăzi şi despre necesitatea postului în viaţa noastră, ca perioadă de pregătire sufletească şi trupească pentru Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos.

Pentru implicarea în lucrările de construcţie şi de amenajare a noului locaş de cult, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a acordat preotului paroh Doru-George Arghiri rangul de iconom.

Evenimentul s-a încheiat cu săvârşirea parastasului pentru patriarhii Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, dar şi pentru preoţii, învăţătorii, primarii vrednici şi ctitorii acestui sfânt locaş trecuţi la cele veşnice, urmat de tradiţionala agapă creştinească, la care au fost invitaţi toţi credincioşii prezenţi.

În continuare, în biserica veche a parohiei, cadre medicale voluntare au oferit gratuit consultaţii de specialitate unui număr de 100 de persoane defavorizate, cu vârste înaintate, marginalizate social şi cu situaţii materiale şi financiare precare.

Serviciile medicale acordate au constat în măsurarea tensiunii arteriale, controlul glicemiei şi efectuarea consultului medical general pentru depistarea bolilor cu risc endemo-epidemic şi a bolilor cronice.

De asemenea, cu sprijinul unor sponsori, persoanele consultate şi descoperite cu diverse afecţiuni în cadrul acestei campanii umanitare, au primit medicamente gratuite, în baza prescripţiilor oferite de medicii prezenţi.

La final, au fost împărţite peste 1000 de pachete cu alimente celor prezenţi la această sărbătoare a localităţii.

 

Istoric

 

Localitatea Vlădeşti este atestată documentar din prima jumătate a secolului al XV-lea. La finele secolului XIX, comuna Vlădeşti cuprindea trei sate: Brăneşti, Păşcani şi Vlădeşti, aşezări de clăcaşi săraci, însă cu multă credinţă în Dumnezeu.

Vechea biserică din cimitirul satului Păşcani, cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” construită din lut şi acoperită cu stuf, a fost sfinţită în 1844, dar din cauza vitregiilor timpului s-a deteriorat.

În toamna anului 1913, în satul Vlădeşti se aşează piatra de temelie pentru un nou sfânt locaş, de către ieromonahul Grigore Dinescu de la mănăstirea Cocoş, care a coordonat şi lucrările de construcţie, fiind sprijinit material de boierul Enache Gherghiceanu. Biserica a fost sfinţită în anul 1934 de episcopul Cosma Petrovici, însă a fost dărâmată de marele cutremur din anul 1940.

Credincioşii parohiei Vlădeşti s-au mobilizat şi, cu multă jertfelnicie, au construit în numai 6 ani actuala biserică veche a satului, care a fost sfinţită, în data de 3 noiembrie 1946, de către protoiereul Gheorghe Florea, din delegarea episcopului Cosma Petrovici. În acest sfânt locaş se păstrează un odor de mare preţ, Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, realizată în anul 1844, odată cu pregătirea pentru sfinţire a bisericii din satul Păşcani. Episcopul Melchisedec Ştefănescu a consemnat minunea ce s-a petrecut la începutul anului 1865, când această sfântă icoană a Maicii Domnului a plâns timp de o săptămână, de faţă fiind foarte mulţi martori.

Temelia noii biserici a parohiei Vlădeşti s-a aşezat în ziua de 3 iunie 2007.

Lucrărilor de construcţie a bisericii, zidăria şi acoperişul s-au realizat între anii 2007-2012, iar lucrările de amenajare la interior, dotarea cu catapeteasmă şi străni au fost realizate între anii 2017-2019, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, de către preotul paroh Doru-George Arghiri, ajutat de membrii Consiliului şi Comitetului Parohial.

La ridicarea bisericii au contribuit mai mulţi credincioşi din parohie, dar şi alţi oameni de bună credinţă.

 

pr. Rareş Bucur

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *