LOADING

Type to search

Stiri Generale / Evenimente

Sibiu, capitala tinerilor ortodocşi. ITO 2018: Unitatea, Credinţa şi Neamul

Share
Sibiu, capitala tinerilor ortodocşi. Deschiderea ITO 2018: Unitatea, Credinţa şi Neamul au făcut spectacol în Piaţa Mare
 © Răzvan NEGRU
„Când bunicii ne povesteau despre jertfa lor de sânge, pe fronturile războaielor ori în încercările vieţii, nădăjduiau în astfel de momente de întâlnire, în astfel de momente în care noi, nepoţii ori strănepoţii lor să mărturisim că unitatea lor de credinţă, limbă şi curaj nu s-a pierdut şi că, fără a fi în război cu nimeni, patriotismul nostru este inalienabil ideologic şi ţine de fibra noastră creştină”, sunt cuvintele care au deschis, joi seara, Întâlnirea Internaţională a Tineretului Ortodox, găzduită de Sibiu, în anul în care România sărbătoreşte Cente­narul Marii Uniri.

Piaţa Mare din Sibiu a fost trans­formată în întregime, într-o scenă uriaşă pe care tineri ortodocşi din întreaga Românie şi din ţări vecine sau îndepărtate – Republica Moldova, Grecia, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Cipru, Germania, Franţa, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Canada, Turcia, India, au defilat, au cântat cântece patriotice şi s-au bucurat de deschiderea celui mai mare eveniment internaţional dedicat lor.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Deaniel, şi Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, i-au primit pe tineri, alături de oficialităţi locale: primarul Sibiului, Astrid Fodor, prefectul Adela Muntean, rectorii Ioan Bondrea şi Ghiţă Bârsan, Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania, secretarul de stat Victor Opaschi, din partea Secretariatului de Stat pentru Culte şi multe alte oficialităţi.

 © Răzvan NEGRU

 

Patriarhul i-a invitat la Sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Copiii şi tinerii sunt un dar sfânt”

 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro­mâne, Preafericitul Daniel, le-a vorbit tinerilor în deschiderea ITO.

„Copiii şi tinerii sunt un dar sfânt şi o mare binecuvântare pentru familie şi Biserică, pentru ţară şi popor. Tinerii sunt dornici să tră­iască în comuniune de iubire, să iubească şi să fie iubiţi, în familie şi în societate, dar şi să cultive un ideal, să dea un sens vieţii lor pre­zente şi viitoare, prin acumulare de cunoştinţe noi şi prin creativitate”, a spus Patriarhul.

 © Răzvan NEGRU

El a vorbit şi despre problemele societăţii actuale şi despre lipsa iubirii.

„Astăzi însă, din cauza secula­rizării sau a slăbirii credinţei în Dumnezeu – Izvorul iubirii veşnice, slăbeşte şi comuniunea de iubire între oameni, în familie şi în socie­tate. Astfel, se constată adesea că fără iubirea re­ciprocă, smerită şi sinceră din familie, libertatea şi unitatea membrilor acesteia se transformă repede în conflict şi dezbinare între soţ şi soţie, sau între părinţi şi copii. De aseme­nea, fără iubirea de ţară şi de neam, liber­tatea şi unitatea naţională se transformă treptat în înstrăinare de sine, iar patriotismul firesc este ade­sea înlocuit cu dorinţa de profit material imediat: patria ubi bene (patria este acolo unde trăiesc bine)”, a mai spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe.

„Dragi tineri creştini ortodocşi din România şi din alte ţări, voi sunteţi apostoli sau misionari ai libertăţii şi ai unităţii etnice sau naţionale, dar şi ai comuniunii între etnii şi ai cooperării între popoare, când cultivaţi iubirea generoasă în familie, în prietenie, în parohie, în eparhie, în societate şi în toate întrunirile ortodoxe naţionale şi inter­naţionale, spre bucuria Orto­doxiei întregi şi comuniunea între popoarele lumii. Ne rugăm lui Dum­nezeu să vă binecuvânteze pe toţi, să folosiţi timpul şederii voastre la Sibiu ca fiind un timp de cultivare a credinţei, a dialogului, a prieteniei şi a unităţii creştine ortodoxe, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii şi bucuria voastră a tuturor! Vă invităm pe toţi la Bucureşti, anul acesta, în 25 noiembrie, pentru a fi prezenţi la sfinţirea Catedralei Naţionale!”, şi-a încheiat cuvântul PF Daniel.

 

Mitropolitul Ardealului: „Să ne vindecăm de vrajbă şi dezbinare, de egoism şi indiferenţă”

 

Mitropolitul Laurenţiu le-a vorbit şi el tinerilor despre unitate, despre credinţă şi despre valorile care ar trebui să conteze în existenţa unui tânăr ortodox, amintind jertfa înain­taşilor.

„Amintirea vrednicilor noştri înaintaşi, a eroilor şi martirilor neamului ne obligă să nu uităm cât de mare este preţul jertfei lor pentru darul unităţii noastre şi, astfel, să ne vindecăm de vrajbă şi dez­binare, de egoism şi indiferenţă, să ne apăram credinţa şi valorile morale, educaţia sănătoasă, limba română curată şi adevărata cultură a sufle­tului românesc. Darul unităţii de credinţă şi neam constituie moşte­nirea sfântă pe care am primit-o de la vrednicii noştri înaintaşi şi pe care cu multă gratitudine o oferim vouă, tinerilor de azi. Să-l preţuiţi şi să-l cultivaţi cu demnitate şi res­ponsabilitate, pentru ca, la rândul vostru, să-l transmiteţi mai departe, generaţiilor viitoare”, a spus Mitropolitul.

 © Răzvan NEGRU

„Vă invităm să petreceţi aceste câteva zile la Sibiu, cetatea de su­flet a Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei (1864-1873), unul dintre marii pro­motori ai unităţii noastre naţionale în rândul românilor transilvăneni din a doua jumătate a secolului XIX, de la a cărui naştere se împlinesc 210 ani. Suntem încredinţaţi că toate activităţile din aceste zile: întâlnirile, dezbaterile, atelierele de lucru, împletite cu alte bucurii – prieteniile, muzica, descoperirea valorilor etnografice, precum şi cele culturale din muzeele Sibiului – vă vor îmbogăţi sufleteşte şi vor înnoi în inimile voastre curate dragostea faţă de ţară şi faţă de Biserica strămoşească, întărind conştiinţa unităţii şi identităţii noastre naţionale”, şi-a încheiat Ierarhul mesajul.

 

Primarul Fodor: „Sibiu, loc important al ortodoxismului românesc”

 

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, le-a vorbit şi ea tinerilor prezenţi la ITO.

„Eu vă spun bun venit în Sibiu, un oraş care vă oferă cadrul şi at­mosfera potrivite pentru întâlnirea tinerilor ortodocşi. Vă mulţumesc că aţi ales Sibiul pentru această manifestare care se potriveşte perfect cu oraşul nostru şi cu spiritul acestuia, care se defineşte de secole prin pluriconfesionalism, prin toleranţă, prin înţelegere şi bună convieţuire între religii şi etnii. Acest caracter unic al Sibiului a fost confirmat în anul 2007 când Sibiul a fost gazda celei de-A Treia Adunări Ecumenice Europene, iar alegerea oraşului pentru acest eve­niment nu a fost deloc întâmplă­toare”, a spus primarul.

Astrid Fodor i-a felicitat pe IPS Laurenţiu şi Arhiepiscopia Sibiului pentru organizare.

 © Răzvan NEGRU

„Dragi tineri ortodocşi, eu vă doresc şedere plăcută în Sibiu, un oraş care, sunt convinsă că, prin conectarea sa la istorie şi la spriritul european al unităţii în diversitate, vă va întări conştiinţa apartenenţei la Europa unită. Sper că vă veţi bucura de această locaţie impor­tantă a ortodoxismului românesc, Sibiul fiind de secole sediul Mitro­poliei Ardealului, o instituţie care a jucat un rol esenţial în înfăptuirea Marii Uniri, al cărei Centenar îl sărbătorim anul acesta. Sper, de asemenea, ca această întâlnire să fie una reuşită, care va rămâne în memoria şi amintirea voastră ca nişte clipe de neuitat. În final eu nu pot decât să vă doresc să petreceţi în Sibiu zile minunate şi bine­cuvântate”, a spus Astrid Fodor.

 © Răzvan NEGRU

Prezentatorul Dan Negru a marcat și prezența la scenă a profesorului Constantin Necula, Preotul Tinerilor, pe care l-a numit ”Star New Media”.

Familia mare a tineretului ortodox

 

Cei peste 3.000 de participanţi la ITO au fost prezentaţi în deschi­derea manifestării, printr-o paradă impresionantă de tineri veniţi de peste graniţe: delegaţii Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, reprezentanţii Patriarhiei Alexan­driei şi Întregii Africi, ai Patriarhiei Antiohiei şi a Întregului Orient, ai Patriarhiei Ierusalimului, Patriarhia Bulgariei, Biserica Ortodoxă a Ci­prului, Biserica Ortodoxă a Polo­niei, Biserica Ortodoxă din ţinuturile Cehiei şi Slovaciei, toate delega­ţiile fiind însoţite de Arhierei ai Bisericii, de Părinţi arhimandriţi şi de Preoţi slujitori.

Lor le-au urmat delegaţiile „fraţilor noştri români ortodocşi care alcătuiesc diaspora mărturiei ortodoxiei româneşti, familia noastră mare, în care fiecare din cei rămaşi acasă, în România, ne descoperim fraţi ori surori, părinţi ori prieteni, colegi de generaţie şi ideal creştin”: delegaţia Arhiepis­copiei Ortodoxe a Chişinăului, din Mitropolia Basarabiei, Arhiepis­copia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Episcopia Orto­doxă Română a Spaniei şi Portuga­liei, Arhiepiscopia Ortodoxă a Ger­maniei, Austriei şi Luxemburgului, Episcopia Ortodoxă a Europei de Nord, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite, Episco­pia Ortodoxă Română a Canadei, Episcopia Daciei Felix, a românilor ce-şi trăiesc viaţa între hotarele Serbiei, Episcopia Ortodoxă Româ­nă a Ungariei, Vicariatul Ortodox Ucrainean din România.

„Ei sunt dovada frumuseţii Ro­mâniei dincolo de hotarele Româ­niei”, au mărturisit prezentatorii.

Au urmat delegaţiile din ţară: Ar­hiepiscopia Bucureştilor, delegaţia Arhiepiscopiei Tomisului, delega­ţia Arhiepiscopiei Târgoviştei, a Ar­hiepiscopiei Argeşului şi Musce­lului, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, delegaţia Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Episcopia Alexan­driei şi Teleormanului, Episcopia Giurgiului, Delegaţia Episcopiei Tulcii, delegaţia Arhiepiscopiei Ia­şilor, delegaţia Arhiepiscopiei Su­cevei şi Rădăuţilor, delegaţia Arhi­episcopiei Romanului şi Bacăului, Delegaţia Episcopiei Huşilor, Arhiepiscopia Alba Iuliei, delegaţia Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, delegaţia Episcopiei Co­vas­nei şi Harghitei, delegaţia Epis­copiei Devei şi Hunedoarei, dele­gaţia tinerilor Arhiepiscopiei Vadu­lui, Feleacului şi Clujului, delegaţia Episcopiei Ortodoxe Române a Ma­ra­mureşului şi Sătmarului, de­legaţia Episcopiei Sălajului, dele­gaţia Arhiepiscopiei Craiovei, dele­gaţia tinerilor Arhiepiscopiei Rîmni­cului, delegaţia Episcopiei Severi­nului şi Strehaiei, delegaţia Epis­co­piei Slatinei şi Romanaţilor, de­legaţia Arhiepiscopiei Timişoarei, delegaţia tinerilor din Episcopia Caransebeşului.

Parada a fost încheiată de dele­gaţiile celor 11 protopopiate ale Ar­hi­episcopiei Sibiului: Sibiu, Braşov, Mediaş, Făgăraş I, Făgăraş II, Să­lişte, Bran-Zărneşti, Avrig, Să­cele,Agnita, Rupea.

 

Concert ANDRA, conferinţă Necula şi Hurezeanu,  slujbe şi ateliere

ITO 2018 se derulează în perioada 6-9 septembrie la Sibiu.

Programul manifestărilor continuă astfel: sâmbătă, 8 septembrie, ora 9:30 -Sfânta Liturghie în Muzeul ASTRA (Praznicul Naşterii Maicii Domnului), ora 12:00 – Ateliere în Muzeul ASTRA, „Ţăranul român, de la Război la Marea Unire”, „Satul românesc în Centenarul Marii Uniri”.

Sâmbătă, 8 septembrie, ora 19:30 are loc un concert de muzică uşoară – Andra, Compact B (Piaţa Mare), duminică, 9 septembrie, ora 12:00 are loc închiderea evenimentului şi predarea ştafetei (Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”).

Activităţi dedicate participanţilor sunt: ateliere de discuţii – „Unitate. Credinţă. Neam”, Conferinţa „Unitate. Credinţă. Neam – De 100 de ori România” (Sala Transilvania), Invitaţi: Emil Hurezeanu, Pr. Constantin Necula, vineri, de la ora 17.00.

Joi seara, Marcel Pavel, Vlad Miriţă şi actorii Teatrului Naţional „Radu Stanca” au susţinut momente artistice pe scena amplasată în Piaţa Mare.

 

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *