LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Bucură-te, sfinte Nectarie!

Share

Bucură-te, sfinte Nectarie! Pe mulţi i-ai adus la Hristos, sfinte preaiubit. Ca un înger în trup ai trăit. Pe mulţi i-ai mângâiat şi în a ta chilie i-ai primit. Smerit ai fost şi blând şi cinste omenească nu ai căutat. Clevetiri şi bârfe ai îndurat şi pe toţi invidioşii i-ai iertat, sfinte preaiubit.

Ca un al doilea Ilie, ploaia ai adus şi seceta a încetat. Pe Hristos – Mirele în rugăciune L-ai descoperit, sfinte preaiubit. Defăimat de ai tăi ai fost şi nebăgat în seamă, dar în Domnul Hristos şi în Preaiubita Sa Maică ţi-ai pus nădejdea. Rugăciunea neîncetată ţi-a adus multă pace, bucurie, blândeţe şi îndelungă răbdare.

Bucură-te, binecuvântarea Eghinei! Mulţi bolnavi s-au vindecat prin credinţă, cu ajutorul tău, sfinte preaiubit. Ascultă puţina noastră rugă: „Tu eşti cu adevărat cel ce ridici pe cei căzuţi, şi ajutătorul tuturor celor ce sunt întru necazuri, o preafericite. Ca unul ce ai fost slăvit de Domnul Dumnezeu într-aceste vremuri din urmă, păzeşte-ne pe noi de primejdii şi de toate ispitele acestei vieţi, căci cu osârdie strigăm către tine: roagă pe Dumnezeu pentru iertarea noastră, pentru mila şi mântuirea sufletelor noastre, căci tu pururea acoperi Sfinte Nectarie, pe cei ce te cheamă pe tine.”

Înfometat şi înfrigurat, în copilărie i-ai scris lui Dumnezeu: ,,Hristoase al meu, m-ai întrebat de ce plâng. Mi s-au rupt hainele, mi s-au prăpădit încălţările de mi-au ieşit degetele afară şi mor de frig. Mi-e foarte frig acum iarna. M-am dus aseară la stăpânul meu şi m-a alungat. Mi-a spus să scriu acasă, alor mei, să-mi trimită ei. Hristoase al meu, de atâta amar de vreme muncesc aici şi n-am trimis maicii mele nici un bănuţ… Acum, ce să mă fac? Cum să o scot la capăt fără haine? Tot muncind, s-au rupt. Iartă-mă că Te necăjesc. Mă închin Ţie şi Te iubesc.” Ai pus scrisoarea într-un plic, iar pe plic ai scris adresa destinatarului: ,,Pentru Domnul nostru Iisus Hristos – în ceruri”. Tu ne înveţi să cerem ajutor Cerului. Dumnezeu a avut grijă de tine şi un negustor a găsit scrisoarea şi, citind-o, şi-a dat seama că din rânduiala lui Dumnezeu ajunsese să o citească. A făcut un colet cu haine, încălţări, mâncare şi bani şi ţi l-a trimis împreună cu o carte poştală pe care scria: ,,De la Hristos”.

Alături de cei vindecaţi prin mijlocirea ta, ne rugăm noi, ologii: „Să slăvim şi să cinstim pe stâlpul dreptei credinţe, pe păstorul cel nebiruit, pe marea lumină a Bisericii lui Hristos, mângâierea celor credincioşi, dumnezeiescul făcător de minuni, bucuria întregii lumi, pe Sfântul Nectarie.

Bucură-te, râu de har şi de lumină, ce izvorăşti nectarul dumnezeieştii cunoştinţe, povăţuindu-ne şi învăţându-ne prin cuvânt, lucruri şi scripturi şi arătându-ne învăţătura iubitei credinţe a lui Hristos.

Ca o candelă aprinsă de Domnul ai strălucit minunat în lume de pe muntele virtuţii; pentru că tu luminezi minţile credincioşilor, şi le călăuzeşti, Părinte, prin curăţia vieţii tale.

Bucură-te, dumnezeiesc doftor al celor aflaţi întru suferinţe;
Bucură-te, sfânt tămăduitor al îndrăciţilor şi slăbănogilor;
Bucură-te, alinare cerească a celor întristaţi şi îndureraţi;
Bucură-te, apărătorul nostru, fericite Nectarie.

Prin smerenia ta asemenea lui Hristos, cinstite Părinte, prin privegherile întru rugăciune, prin posturile şi marea de lacrimi te-ai arătat a fi vas ales şi sfânt al Duhului, îmbelşugat fiind întru darurile minunilor dumnezeieşti.

Bucură-te, cel ce eşti bucuria şi lauda Eghinei;
Bucură-te, pricinuitorul veseliei cetelor îngereşti;
Bucură-te, fericirea tuturor dreptmăritorilor creştini;
Bucură-te, praznicul întregului neam omenesc
.”

preot Marius MATEI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up