LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Bucuria de a fi împreună

Share

” Nu voi M-aţi  ales pe Mine, ci eu V-am ales pe voi, şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele meu” Ioan 15,16

     Ziua de 14.04.2013 va rămâne ziua în care pentru prima dată în singura Biserică cu hramul Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului  , s-a săvârşit Sfânta Liturghie.
  Cu bucurie am constatat că mulţi credincioşi au fost prezenţi, iar o seamă de copii s-au împărtăşit cu sfintele Taine.
   Unul dintre rolurile Bisericii este acela de a aduna credincoşii pentru a forma trupul Tainic a lui Hristos, de a arăta acestora că sunt fiecare mădulare în parte, chemaţi la unitate, la mărturisire aceleaşi credinţe dar mai ales că fiecare trebuie să fie mădular activ.
     Astăzi, mai mult ca oricând dreapta credinţă trebuie mărturisită nu din măndrie ci dintr-o asumare responsabilă făcută încă de la Botez .Când omul nu mai ştie pe ce cale s-o apuce, când „oferta religioasă” este mare, creştinul ortodox trebuie să fie un apărător al adevărului, un luminător, care călăuzit de Duhul Sfânt, să aducă lumină celor din jur. 
    Ştim cu toţii că zorii creştinismului nu au fost lipsiţi de încercări dar cu toate acestea a cunoscut o răspândire foarte mare; de ce? deoarece cei ce nu erau încă Botezaţi vedeau purtările bune ale creştinilor. La astfel de purtări suntem chemaţi. Aici stă bucuria de a fi împreună mărturisitori, împreună lucrători şi rugători către Dumnezeu pentru toată lumea. Acestă lucrare aduce roadă statornică.      

Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” Matei 5,16        

       Mulţumim Bunului Dumnezeu , Maicii Domnului, Sfântului Ap.şi Ev. Marcu,  şi tuturor sfinţilor  de acest mare dar de a fi împreună, celor prezenţi, iar vouă celor ce aţi citit aceste gânduri vă cer să ne purtaţi în rugăciunile voastre Doamne ajută.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *