LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Care e rostul vieţii omului pe Pământ?

Share

Să câştige veşnicia cea dincolo de lume, în care să se veselească cu toţi Sfinţii, cu Maica Domnului şi cu Preasfânta Treime, în Împărăţia cerurilor. Dar Împărăţia se cunoaşte şi se trăieşte de aici, de pe Pământ. Sunt oameni sfinţi care trăiesc în lume, dar sunt răpiţi în Împărăţia cerurilor, cea dincolo de lume.

În Împărăţie poţi trăi într-o clipă, cât într-o viaţă de om. O lumină care nu se mai sfârşeşte niciodată. O fericire dincolo de orice închipuire. De acolo izvorăşte Lumina lumii, Hristos. Din Împărăţia Sa ne luminează şi lumea noastră şi ne trage la El, în bucuria Învierii.

Omule, câştigă-ţi comoară de aici din lumea aceasta! Renunţă la tot ce-i lumesc pentru a găsi comoara cea dincolo de cer. În cerul cerurilor este Împărăţia din noi. Căci e scris „Împărăţia cerurilor se află înăuntrul vostru.”

Rostul omului pe Pământ este să înveţe să iubească curat. Doar cel ce iubeşte cu adevărat, poate intra în Împărăţia şi Fericirea veşnică. Nu pentru că l-ar opri Dumnezeu, sau altcineva, ci pentru că în Împărăţia Domnului, nu este altceva decât Iubire. Dacă nu cunoşti şi întrupezi iubirea, nu poţi accesa Împărăţia.

Iubirea ne-a fost arătată şi descoperită de Hristos. „Eu sunt calea, adevărul şi Viaţa.”  Care Viaţa e Hristos? Viaţa din lume? Viaţa care credem noi că e Viaţă? Nu. Ci Viaţa cea veşnică, care „se ia cu asalt” şi este dincolo de viaţa lumească şi peste ea.

Ce este veşnicia?

Veşnicia e Viaţa adevărată. Veşnicia e Hristos. El e calea către veşnicie. Acesta e Adevărul. El e Adevărul revelat nouă oamenilor. El e Izvorul vieţii veşnice. Izvorul din care se naşte Veşnicia – Viaţa fără de sfârşit – Nemurirea.

Care e calea spre Împărăţie?

Hristos prin moartea, Învierea şi Înălţarea Sa clădeşte calea spre Veşnicie. Şi ne aşteaptă pe fiecare să-l urmăm. Să ne lepădăm de ce credem că avem noi în lumea aceasta şi să dobândim viaţa adevărată. Fericirea Lui Dumnezeu. Fericirea comuniunii omului cu Dumnezeu. Împăcarea omului cu sine însuşi, cu natura, cu îngerii, cu întreaga creaţie a Lui Dumnezeu.

zzz4

Rostul omului e să dobândească Veşnicia.

Veşnicia alături de Dumnezeu. Aceasta e fericirea adevărată. Toată viaţa omului ar trebui să fie o pregătire intensă pentru a câştiga veşnicia şi a o trăi încă de aici de pe Pământ. „Caută Împărăţia cerurilor şi totul ţi se va da ţie!” Nu e neapărat să o găseşti, să nu consideri că tu ai dobândit ceva, ci Doamne îţi dă cununa veşniciei atunci când este voia Sa. Ţie îţi e de-ajuns să cauţi…să baţi…să fii perseverent şi hotărât. „Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei afla„. Acesta e rostul omului pe Pământ. Să afle Împărăţia, care este în El. În Împărăţia dinăuntru e Fericirea adevărată. De acolo provin toate fericirile şi împlinirile. Împărăţia este Veşnicia cu Dumnezeu. Poţi gusta din Veşnicie de aici. Poţi fi în Fericirea Împărăţiei, încă de aici, de pe Pământ. Poţi face „poftă” şi altor oameni de rodul Veşniciei…a Împărăţiei…de Fericirea adevărată.

În Împărăţie sunt împlinite toate poruncile, toate fericirile, toate promisiunile Domnului, făcute omului.

Cum ajungi să guşti din Împărăţie?

Gustând şi văzând „că Bun este Domnul.”

Împărtăşindu-te din Potirul Nesecat, care e Hristos. Împlinind noile porunci – fericirile. Căutând Împărăţia. Rugându-te neîncetat. Veselindu-te. Împlinindu-ţi Viaţa şi rostul.

Doamne ajută fiecăruia să ne împlinim rostul nostru pe Pământ, pentru a-l împlini şi în cer. „Căci ce este sus este şi jos.”

 

Anca Revnic

Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

  • 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *