LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Întreaga răsplată va fi să Îl vedem pe Dumnezeu

Share
Când toți țineau sărbătorile, nimeni nu avea nevoie de concedii plătite. Timpul este o tainică introducere în veșnicie. Dumnezeul Cel veșnic și prin Sine existent este pricinuitorul timpului, de aceea veșnicia și timpul nu se exclud. De aceea timpul își descoperă sensul și plinătatea sa în veșnicie. Veșnicia nu s-a născut la pub. Veșnicie este tot ce dai din iubire. Nu există nimic mai îngrozitor decât o veșnicie fără Hristos. Timpul nu este nici zadarnic, nici gol, de vreme ce Hristos S-a născut și a înviat, iar timpul L-a văzut.
Putem afla ce făcea misionarul Matteo Ricci în China, cum a învățat chineza, cum a compus 大 瀛 全 圖 (harta lumii), cum a compus primul dicționar portughezo-chinez, cum a fost primul european invitat în Orașul Interzis al împăratului Wanli, cum a condamnat pe față prostituția, cum L-a predicat pe  天主(Domnul Cerului).
Cuvintele Domnului Hristos din Evanghelie sunt făgăduințe ce susțin speranța în încercări, sunt un mod de a descrie calea către Împărăția lui Dumnezeu, sunt un răspuns la dorința naturală de fericire.
Cu cât oamenii dintr-o comunitate sunt mai îndepărtați de Adevăr, cu atât mai mult acea comunitate poartă amprentele căderii, mai ales ale dezbinării. Ca să înțelegi o conversație telefonică, nu este suficient să îl auzi doar pe cel care vorbește lângă tine, ci și pe cel de la celălalt capăt al firului. Ca să înțelegi răspunsul, este nevoie să cunoști și întrebarea (problema).
Soluția este cunoașterea Sfintei Scripturi, ca mijloc de apropiere de Dumnezeu! Aici regăsești elemente reale de antropologie. Aici se aplică principiul „pars pro toto”: întregul se regăsește în părțile care îl compun. O singură exemplificare paulină: Să nu vă amestecați cu desfrânații!
În primele locuri lângă Dumnezeu sunt cei cu inima curată. Întreaga răsplată va fi să Îl vedem pe Dumnezeu. Când intrăm în Biserică este cel mai mare privilegiu pe care îl poate avea un creştin.
Viața aceasta este o călătorie, nu o destinație.
Moartea nu are stăpânire decât unde este păcat, dar Hristos este fără păcat, moartea nu-L stăpânește. Păcatul tâmpește, dar Dumnezeu nu are nevoie de tâmpiți. Omul este ca un radio. Câte unul captează doar bruiaje. Nu vă chinuiți, imaginându-vă cum se vor agrava bolile și greutățile, ci întăriți-vă în rugăciune și în nădejde! Când vă treziți din somn, primul gând să vă fie la Domnul cerului și al pământului! Patimile nu se vindecă prin metode, ci prin har divinOmul tresare de bucurie la fiecare mângâiere a Duhului.
În 1795 apărea prima carte românească de matematică (Aritmetica, scrisă de Matei Millo Spătar și datorată episcopului Amfilohie al Hotinului). Cartea este plină de expresii neaoșe: cinuire (adunare), rămășeață (scădere), cisluire (înmulțire), țifre arăpești (cifre arabe).
Matematica învierii ne conduce la plus infinit. Nu ni se cere excelența geniului, ci nevoința sfântului. Matematica pocăinței este traseul nostru de la cunoaștere la viață deplină. Azi, în Evul matematicii și al tehnologiei, putem face mai mult bine! Putem deveni considerabil mai buni.
Când o ecuație curge, te simți plin de har. În fracțiile zilnice, te împarți, te faci tuturor toate. Numai Dumnezeu poate face suma părților sufletului nostru, ne poate reuni cu noi înșine. Păcatul este un atac chimic asupra sufletului, o eroare care răstoarnă toată problema. Să nu ne facem nici un calcul fără Dumnezeu!
Orice facem, să facem împreună cu El, să rămânem nedespărțiți de El și El va rezolva problema care ne depășește și va rămâne cui noi. Ne va șopti rezolvarea și ne va premia perseverența. El ne iubește pe toți, nu doar pe olimpici. Nimeni să nu rămână corigent la iubirea Lui!
Împarte infinitul cu cei finiți. Suferă cele nedemne pe Cruce pentru cei nedemni. În matematica mântuirii, metoda este Plusul de iubire. Deși adună tone de bunăstare, oamenii sunt anxioși, deoarece nu agonisesc împreună cu El. Interesul pentru proprietăți tinde să înlocuiască matematica credinței. Oamenii vor să schimbe formulele sfinților și se miră de ce obțin alt rezultat.
 În Evul divertismentului permanent, războiul nevăzut (împotriva propriilor patimi) poate fi câștigat doar prin tactica sfinților, pentru a nu fi distrași de la calcule. Cei ce urcă Scara Raiului au părăsit scara divertismentului facil. Bucuria sfântă este infinit superioară distracțiilor pătimașe.
Într-o clipită ne poate mântui Dumnezeu de molimă, de panică şi de iad, nu are nevoie de mult timp. Doar să găsească în noi o inimă curată, dispusă să recepteze harul.
Întreaga omenire este stricată de păcate, este orbită de fărădelegi şi are o singură oportunitate salvatoare: să se prindă în hora dumnezeiască.
Candela aprinsă este semn că acea casă este locuită. Hristos luminează tuturor celor din lumea aceasta. El este Făclia care nu se aşează sub obroc (baniță, mierță, bănicior).
Marius Matei
Tags:
Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

  • 1

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *