LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Cu adevărat Iisus a fost frumos

Share

 


Cum ai gustat viaţa de om, Dumnezeule!
Nasc revărsări de lumină peste oameni
ca peste inimile fără de trup
ale arhanghelilor.
Negrăibile făpturi arzătoare se bucură
deopotrivă cu păstori neadormiţi.
Glas de prunc a luat Cuvîntul
şi pui de Fecioară S-a făcut
Fiul Împăratului.
Trei înţelepţi mai erau în lume;
şi-au dat întîlnire în unghiul cu raze
să spună deodată: „între morţi viaţa
şi întru întuneric lumina
Te-ai pogorît, Răspunsule al istoriei!”
Cel ce ai îmbrăcat cerul nesfîrşit
în el însuşi ca pe-un cort
îmbracă-l pe om cu catapeteasma Ta
ţesută-n stele-naripate
în lumină.

Silvestru Dănilă

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *