LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Cum trebuie să crească duhovniceşte credincioşii

Share

„Ci ţinînd adevărul în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos” (Efeseni 4: 15).

Fraţilor, iată aici tot ceea ce se cere de la noi în această viaţă pămîntească: să ne ţinem de adevăr şi să vieţuim întru dragoste.

Adevărul ni s-a descoperit nouă de către Hristos Domnul, şi Domnul Hristos ne-a dat şi exemplul iubirii. Nici la adevăr nu putem ajunge fără Hristos, şi nici nu putem afla în afara Lui exemplu de adevărată iubire.

Văzînd că drumul luminos şi drept al iubirii şi adevărului este în această viaţă aproape înăbuşit de căile întortocheate ale confuziei şi minciunii, Sfintul Apostol Pavel ne învaţă din capul locului, îndemnîndu-ne: „…să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo de orice vînt al învăţăturii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii” (Efeseni 4: 14).

Doar Dumnezeu poate să ne arate adevărul. Doar Dumnezeu poate să ne arate adevărata iubire. Este posibil ca un om să cunoască mai mult decît altul, dar numai Dumnezeu poate descoperi adevărul.

Mintea omului este asaltată de gînduri ca şi de un vînt, de aceea el de multe ori ia închipuirile drept adevăr. Înşelat de propriile lui cugete, omul cu uşurinţă va putea induce în eroare pe alt om.

Adevărul însă este numai în Dumnezeu şi de la El. Hristos Domnul este întreg adevărul nostru şi întreaga noastră iubire. Cînd gîndim la Hristos, noi la adevăr cugetăm; cînd lucrăm după Hristos, noi adevărul îl lucrăm, corect şi fără înşelare; iar cînd îl iubim pe Hristos, noi iubim însăşi Persoana Iubirii. Noi prin Hristos trăim, prin Hristos creştem, prin Hristos ne înnemurim şi prin Hristos ne preaslăvim. El este Capul nostru, nu doar Conducătorul unei comunităţi de pămînteni, ci Capul real al unui Trup Viu, Căruia noi îi sîntem mădulare. Lipindu-ne de adevăr şi de iubire noi ne facem vrednici de a ne sălăşlui pururea întru acest Trup al lui Hristos.

O, Stăpîne Doamne lisuse Hristoase, Cela Ce eşti adevărul nostru cel mai minunat şi iubirea noastră nesfîrşită, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne primeşte şi pre noi întru Tine! Căci numai Ţie se cuvine toată slava şi mulţumirea în veci, Amin!

 

 

 Proloagele de la Ohrida

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *