LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Cuvântul avvei Isaac Sirul

Share

Lasă’te răstignit şi nu răstigni.

Lasă’te nedreptăţit si nu nedreptăţi.

Lasă’te bârfit şi nu bârfi.

Fii blând, iar nu zelos şi rău.

Veseleşte’te cu cei ce se veselesc şi plângi cu cei ce plâng. Căci acesta este semnul curăţiei.

Fii bolnav cu cei bolnavi.

Plângi cu cei păcătoşi.

Bucură’te cu cei ce se pocăiesc.

Fii prieten cu toţi oamenii, dar şi singur în cugetul tău.

Fii părtaş la pătimirea tuturor, dar cu trupul tău fii departe de toate.

Nu mustra pe cineva şi nu osândi nici chiar pe cei foarte răi în vieţuirea lor.

Întinde haina ta peste cel ce a greşit şi acoperă’l. Iar dacă nu poţi lua asupra ta greşelile lui şi nu poţi primi certarea şi ruşinea în locul lui, rabdă’l măcar şi nu’l ruşina…

***

De nu te linişteşti cu inima, linişteşte’te măcar cu limba.

Şi dacă nu poţi pune rânduială în gânduri, pune rânduială măcar cu trupul tău.

Şi de nu poţi lucra cu trupul tău, întristează’te măcar în cugetul tău.

Şi de nu poţi sta la priveghere, priveghează măcar şezând pe patul tău, sau chiar întins pe el.

***

Iar de nu poţi posti două zile, posteşte măcar până seara. Şi de nu poţi până seara, păzeşte’te măcar să nu te saturi.

De nu eşti curat în inima ta, fii curat măcar în trupul tău.

De nu plângi în inima ta, îmbracă’ţi cu jale măcar faţa ta.

De nu poţi milui, vorbeşte măcar ca un păcătos.

De nu eşti făcător de pace, fii măcar neiubitor de tulburare.

De nu te poţi strădui, fă’te măcar în cuget netrândav.

De nu eşti biruitor asupra păcatelor, măcar să nu te mândreşti faţă de cei vinovaţi.

De iubeşti blândeţea, rămâi în pace. Şi de te vei învrednici de pace, te vei bucura în toată vremea.

***

Caută înţelepciunea şi nu aurul.

Îmbracă’te în smerenie şi nu în mătase..

Caută să dobândeşti pacea şi nu împărăţia…

 

trimis de George Crasnean

1 Comment

  1. Ioan 4 august 2018

    De aici și vorba românului: „din două rele, alege pe cea mai puțin rea”.

    Răspunde

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *