LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Despre mulţimea credincioşilor ca trup şi suflet unic

Share

„Este un trup şi un duh” (Efeseni 4: 4).

Sfîntul Apostol îi îndeamnă pe credincioşi să se străduiască a fi un trup şi un duh.

Prin cuvîntul un trup se înţelege o credinţă, fără diviziuni, fără erezii, şi fără urmarea propriilor voi: întreaga Biserică este un trup căruia Cap îi este Hristos. Prin cuvîntul un duh se înţelege iubire, iubirea înflăcărată a tuturor credincioşilor pentru Hristos, de la care purcede şi iubirea credincioşilor întreolaltă.

Aceasta este taina credinţei creştine şi a creştinei iubiri. Nici o legătură între oameni nu este şi nu poate fi mai tare decît aceasta: nici legătura de sînge, nici aceea de limbă şi de neam, nici împărtăşirea aceluiaşi cămin, sau a aceloraşi părinţi, sau oricare altă legătură a vreunui interes comun.

Nici una dintre aceste legături nu se poate compara cu puterea legăturii şi iubirii creştine. Prin această legătură puternică şi irezistibilă toate mădularele Bisericii sînt legate întreolaltă.

Biserica lui Dumnezeu stă ca şi un singur om, în timp, şi în veşnicie – ca un trup şi un duh. Nimic nu este mai potrivnic acestei tainice şi indestructibile unităţi decît mîndria individualistă a oamenilor.

Mîndria desfigurează credinţa, răceşte dragostea, naşte ereziile, sfîşie Biserica, şi jertfeşte binele întregului în favoarea unei satisfacţii personale. Mîndria, în esenţă, este lipsa şi a credinţei şi a iubirii.

Fraţilor, fie ca Dumnezeu să ne mîntuiască pre noi de mîndrie, infirmitatea cea mai de căpetenie a rasei umane, ca să putem rămîne pururea un trup şi un duh în Domnul lisus Hristos Dumnezeul nostru.

 Proloagele de la Ohrida

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up