LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Din Ohio la Oaşa

Share

Cu toate că vine de departe, părintele Sava a ales calea cea mai scurtă spre cer: ascultarea. Deşi american get‑beget, el a făcut ascultare şi, atunci când stareţul Efrem i‑a spus că locul lui este în obştea de la Oaşa, a cercetat cu de‑amănuntul unde se află pe hartă această localitate şi apoi a luat drumul României! Venea din Ohio! Din Ohio la Oaşa…

Deşi nu pare a avea mai mult de 35 de ani, părintele Sava este născut în decembrie 1958 (!), în oraşul blues‑lui: New Orleans. Este un adevărat sudist, din cei cu sânge albastru, fiindcă face parte din vechile familii ale Lousianei, cele de obârşie franceză: Rabelais după mamă, Laccour după tată.

A primit aşadar şi o solidă educaţie catolică, terminată cu o licenţă în contabilitate la Universitatea „Loyola“ din New Orleans. Lucrând la o bancă, s‑a mutat mai apoi în Carolina de Nord, de unde, acum 12 ani, a părăsit grijile lumeşti şi a luat calea mânăstirii, închinoviindu‑se la un aşezământ grecesc din Ohio. După un an şi patru luni de nevoinţe, a primit îndrumare să ia calea Sfântului Munte, aşa că s‑a oprit la Vatopedu. După câteva zile, gheronda Efrem i‑a cerut însă să meargă în România, la…Oaşa. Şi făcând ascultare, părintele Sava a venit acum 10 ani în Transilvania, trecând sub oblăduirea părintelui Justin Miron. N‑a mai plecat de aici de atunci pentru nici un fel de pricină, nici chiar pentru a revedea Sudul american şi pe părinţii săi după trup!

Înalt şi suplu, părintele Sava este cuceritor însă prin sinceritatea şi francheţea cu care întâmpină pe oricine şi aşa, nefăţarnic fiind şi dobândind pe aproapele, mai apropiat de Hristos se face.

La Oaşa fiecare frate şi părinte îl ridică pe celălat mai aproape de cer şi, petrecând ei astfel în dragoste frăţească, dobândesc mântuirea, simţind şi pătimind unul pentru fiecare, bucurându‑se şi întristându‑se împreună. Pentru unele ca acestea, şi pentru ascultare, părintele Sava n‑a mai plecat din mânăstirea de sub munţii Şureanu, mult îndrăgind aceste ţinuturi şi pe oamenii ce locuiesc într‑însele. A învăţat perfect româneşte în anii aceştia, aflând mult ajutor în cântările psaltice, pe care bine a ştiut a le cânta Domnului. Cei ce adesea merg la Oaşa îi cunosc interpretarea ritmată, ce respectă absolut fiecare notaţie bizantină psaltică, şi mai ştiu că mereu îl vor vedea cântând la strana din stânga bisericii. Când l‑am lăudat pentru pronunţia lui românească, mi‑a răspuns şarmant şi zâmbind că a devenit o personalitate deja, fiindcă a tradus în engleză cartea Sfântul închisorilor (scrisă de un alt monah de la Oaşa, părintele Moise Iorgovan), făcându‑l în acest chip cunoscut şi americanilor pe Valeriu Gafencu.

Părintele Sava s‑a convertit la Ortodoxie prin… Dostoievski: citind Fraţii Karamazov! De la el a învăţat că dreapta‑credinţă este religia libertăţii şi a dragostei şi că Adevărul nu se revelează decât celui ce trăieşte în Duhul. Asemenea lui Aleoşa Karamazov, el a descoperit cultura Sfântului Duh ascunsă în stareţul Zosima (după unii, stareţul Ambrozie de la Optina; după alţii, Sfântul Tihon de Zadonsk), a înţeles că iadul îl reprezintă suferinţa de a nu mai putea să iubeşti şi că această suferinţă nu vine de la Dumnezeu, ci este urmarea păcatului (pentru om, chinurile iadului înseamnă simţirea dureroasă a depărtării de Dumnezeu şi a pierderii harului din pricina păcătoşeniei sale). A învăţat să iubească pe aproapele şi să nu‑l învinovăţească, înţelegând că pentru păcatul fiecăruia este vinovat şi el, dacă nu l‑a făcut pe fratele său să vadă în el lumina (fiecare în parte este vinovat pentru toţi…şi pentru fiecare dintre ei în parte). Că raiul sălăşluieşte în adâncul sufletului fiecăruia dintre noi i‑a arătat acelaşi Dostoievski, prin stareţul Zosima.

Frumos monah ortodox, pentru că reuşeşte să‑i vadă pe toţi ca pe unul şi în fiecare pe Hristos, părintele Sava Laccour arată, oricui vrea să vadă asta, că noi şi Ortodoxia avem de oferit Vestului ceva de mare preţ: libertatea
Dragostei şi Adevărului!

George CRASNEAN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *