LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Dorirea dupa Dumnezeu

Share

„Că pe cine am eu în cer afară de Tine? Şi afară de Tine, ce am dorit pe pămînt?” (Psalmul 72:24).

Unul singur este binele suprem al sufletului omenesc celui duhovnicesc în cer şi pe pămînt. Acest bine suprem este Dumnezeu. Nenumărate bunătăţi se află în ceruri, dar Izvorul tuturor acelor bunătăţi este Dumnezeu, Împăratul lor. Nenumărate bunătăţi se află şi pe pămînt, dar Făcătorul lor al tuturora este binele incomparabil, căci cu El nimic nu se poate compara.

De aceea sufletul omului care s-a trezit la viaţa duhovnicească întreabă: Oare ce aş putea avea, sau ce mi-aş putea vreodată dori să am, în cer sau pe pămînt, afară de Tine?

Oare are nevoie de apele rîului cel căruia i se oferă să bea apa lui curată care curge doar la izvor? Oare pofteşte cel invitat la masa somptuoasă a regelui cina săracă a unui cioban? Numai Domnul este puternic să acopere Singur toată foamea tuturor oamenilor de pe pămînt şi toată setea lor. Ale lui Dumnezeu sînt cerurile şi al Lui pămîntul. Domnul tuturor bunătăţilor este El însuşi Supremul Bine; Făcătorul tutuor dulceţilor pămînteşti este El însuşi Suprema Dulceaţă; Purtătorul întregii înţelepciuni este însuşi însăşi înţelepciunea; Izvorul puterii şi al milostivirii este El însuşi însăşi Puterea şi Milostivirea; Făcătorul oricărui fel de frumuseţe este însuşi Frumuseţea, în cer şi pe pămînt, Suprema Frumuseţe. Nici un fel de bunătate nu poate sui la inima omului – în vis sau aievea – care să nu fie mai întîi în Domnul, în cel mai înalt grad. Prin urmare, fraţilor, să cerem de la Domnul darul tuturor bunătăţilor; să cerem de la El aflarea tuturor bunătăţilor; şi să ne îmbogăţim mai întîi în Dumnezeu, astfel încît să putem şi primi de la El toate bogăţiile pe care le cerem.

O, Stăpîne Doamne Dumnezeul nostru, stai aproape sufletelor noastre atunci cînd însetează după Tine! Căci noi numai Ţie ne închinăm şi numai pre Tine Te slăvim în veci, Amin!

 

 Proloagele de la Ohrida

 

Sf. Nicolae VELIMIROVICI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *