LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Duhul Sfânt doreşte să se sălăşluiască ÎN NOI

Share
În ziua Cincizecimii are loc o rechemare la roadă în Duhul Sfânt, o reactualizare a Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli şi prin ei peste noi toţi. Aici m-aşi opri puţin. Mai conştientizăm noi, oare, acest lucru, că Duhul Sfânt doreşte să se sălăşluiască ÎN NOI?!?
AŢI AUZIT, ÎN NOI !!! Ne mai punem problema părtăşiei Duhului Sfânt? Sfântul Serafim de Sarov  spunea că scopul vieţii este dobândirea Duhului Sfânt.
 Şi totuşi cei care mai sunt în Biserică cum pot să-şi dea seama dacă au dobândit Duhul Sfânt? Simplu, toţi, absolut toţi, cei Botezaţi în numele Sfintei Treimi am primit toate Darurile Sfântului Duh.  Şi de ce nu se manifestă în totalitate? Pentru că am călcat porunca Sf. Ap.Pavel care spune : ,, Duhul să nu-l stingeţi ,, I Tesloniceni 5,19 ;ori noi tocmai asta am făcut am refuzat să fim împreună lucrători cu Duhul, am dispreţuit ceea ce am primit şi ceea ce am făgăduit ( fie şi prin gura naşilor).
Şi mai e ceva la fel de important: Acelaşi Duh lucrează şi astăzi în Biserică, aceleaşi daruri împărtăşeşte. Fiecare Sfântă Liturghie este un nou Rusalii. Nu-i aşa că din lipsa de preocupări spirituale ne scapă acest amănunt esenţial? Că dacă am crede cu adevărat am fi prezenţi toţi la aceste minini zilnice sau săptămânale.
Avem în noi un pic de dragoste, de bucurie, de pace, îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, credinţă, blândeţe înfrânare, curăţie ( Galateni 5, 22-23),  care sunt toate adevărate daruri ale Duhului Sfânt,  dacă licăreşte ceva, dintre acestea în noi, suntem pe o cale ce va duce la ADEVĂR.
Dani GORDAN
sursa foto: pixabay.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *