LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Catehismul învierii (IX)

Share
Domnul toarnă din Duhul Lui peste noi, reînsuflețindu-ne! Ne schimbă viza, Cea veche nu era pentru o destinație dorită, dar eram blocați, depărtați, rătăciți, morți. Învierea este resetarea definitivă, abolirea răului, eliberarea din sclavia veșnică. Adevărul nu poate fi acoperit de umbre pentru multă vreme. În grota inimii redescoperim manuscrisul scris cu sânge divin: iertare, răscumpărare, moștenire. Ne îndepărtasem prea mult de Casă și mai avem mult încă de recuperat, până nu vine Seara. Cel ce ne regăsește ne și liniștește, alungă spaimele și ne oferă multă iubire, infinită chiar. Învierea este părăsirea definitivă a păgânismului infernal. Speranța este certitudinea victoriei împotriva demonismului atroce.

Nu este suficient să ajungem doar până la marginea Ierusalimului, dacă nu intrăm în cetate… Piatra este deja prăvălită, mormântul mesianic tot gol a rămas. Aici este o stare de veșnicie. Nu ai mai pleca de aici pentru nimic în lume. Pentru că – în sfârșit – ai ajuns ACASĂ.

Învierea nu este lumească, nu este ceva din lumea asta și – tocmai de aceea – mintea noastră nu își poate depăși limita. Asta nu înseamnă nicidecum că nu există. Chiar există multe alte lucruri pe care nu le știi. Dacă tu nu le știi (pentru că nu au apărut ca știri pe singurul tău media-canalizator), nu înseamnă că nu e adevărat. Dar e păcat – pentru tine – să rămâi ignorant, habar nu ai ce pierzi. O pictoriță sud-coreeancă a desenat chinurile iadului. Cei mai mulți oameni – după moarte – cad într-o prăpastie, doar din ignoranță. Ar fi putut scăpa, dar nu i-a interesat asta (salvarea, mântuirea).

Mare bucurie duhovnicească: ieroschimonahul Iacob Bârsan tocmai ce fusese la Cluj! Omul acesta transmite atât de multă lumină, încât nu mai ai nevoie de absolut nici o informație, este suficient – ca la Pateric – doar să fi în prezența lui, în preajma lui și deja ai înțeles totul… Atât de fericit, atât de calm, atât de blând, atât de iertător este părintele… Și dacă un om este așa, cu atât mai mult Dumnezeu. Mulțumesc domnului Cucoș din Suceava (ucenicul ieroschimonahului) că ni l-a adus pe părintele în mijlocul nostru! În prezența unor astfel de oameni – Iacob Bârsan, Dionisie Ignat de la Albac, Calinic de la Sf. Sava – chiar simți puterea învierii…

Să nu lăsăm răul să se răspândească, asta e menirea noastră, să multiplicăm binele. Să căutăm Împărăția învierii și toate celelalte vor fi bonificații. Să părăsim labirintul sufocant al patimilor, pentru a putea respira aerul proaspăt al veșniciei. Dumnezeu a încheiat o Alianță (un Legământ) cu noi – ne cere fidelitate față de aceasta. Dacă suntem aliații Lui, nu putem cocheta cu inamicul… Abia când liniștea sfântă, totală, ne va INUNDA, ne vom simți pe deplin fericiți. Fără Hristos, viața noastră nu are nici un rost: câte boli, câte morți – cine le-ar mai vindeca, cine le-ar mai învia? Hristos ne ridică, dar ne și îndeamnă să nu mai păcătuim.

Unii chiar nu vor să fie sănătoși… Unii chiar caută doar cuie ruginite.. Oare nu suntem cumva și noi în ceata acelora? Este credința în înviere o prioritate pentru noi?

Mesia nu are unde să Își plece Capul. Nu are proprietăți întăbulate pe numele Lui. Dar are Crucea, locul unde Își pleacă Capul. Romanii aveau și apeducte și terme și drumuri pavate, El nu. El dormea sub cerul liber, pe pietre. Mânca puțin și se ruga mult. A reușit SĂ SCHIMBE MACAZUL OMENIRII. Cei ce sunt slujitori ai Binelui, nu mai merg în iad. Lumea de azi nici nu vrea să mai audă acest cuvânt în uz. Nici păcat, nici moarte, nici pedeapsă. Lumea fuge de moarte și nu discută despre ea, ca și cum nu ar exista. Cimitirele sunt gazoane nivelate, cu garduri înalte, nu cumva să îți amintească de ceva profund. Abia gândul la moarte te determină să nu mai păcătuiești. Dar negândindu-te la ea, continui în patimi, inconștient de ce va urma, care vor fi consecințele.

Învierea este cea mai mare ȘANSĂ, cea mai mare PROMISIUNE, cea mai mare BINECUVÂNTARE, cea mai mare ELIBERARE, singura speranță vie cu adevărat.

Învierea biruie frica, credința în înviere fiind expresia celui mai mare curaj, al celei mai mari speranțe și al celei mai mari iubiri. Suntem apostoli ai iubirii, mesageri ai învierii. Suntem iubiți de Cel ce Este Iubirea. Suntem, chiar dacă nu avem (nici ce ne cere lumea, nici ce ne cere Iubirea). Nu avem, dar vom dobândi. Vom învinge, pentru că El a învins deja. A eliberat deja iadul de drepții ținuți abuziv (înainte de învierea Domnului), trebuie doar să ne îndreptăm. Păcatul aduce moarte, Tineri și bătrâni, femei și bărbați plătesc încă aceste consecințe nefaste. Dar situația aceasta se va încheia, istoria suferinței se va sfârși! Materialele video care neagă învierea sunt de 10 ori mai urmărite decât cele care o apără. Poate pentru că cei care apără învierea nu urmăresc neapărat materiale, ci se roagă sau slujesc în comunitatea lor.

Învierea înseamnă să ne concentrăm pe Domnul Iisus Hristos, să ne luptăm cu toate patimile și să sperăm că Milostivirea ne va scăpa de iadul meritat. Preocuparea fundamentală: cum să ajung în rai. Nu vreau ca indiferența să mă coste. Preocupat de calea spre rai, nu am cum să nu Îl caut pe Hristos, Cel ce mă va învia. Dar încă sunt neliniștit, pentru că mă știu păcătos.

Ajută-mă, Doamne Iisuse Hristoase, nu mă lăsa să pier în infern! Vreau să învăț să Te iubesc… Nu îmi doresc nimic din lumea aceasta… Vreau doar să nu Te pierd. Nu pot ajunge singur în rai, chiar nu am cum. Doar Tu mă poți atrage… Dar cum voi intra eu, beznă fiind, în lumea luminii? Ajută-mă să Te port în minte mereu, să fiu mai vigilent, mai generos, mai blând, mai aproape de Tine. 

Niciodată nu voi face destul ca să Îți mulțumesc. Niciodată nu voi plânge destul pentru greșeala mea. Niciodată rugăciunea nu va fi prea multă. Vreau doar să mă reprimești, să mă ierți, să fiu în raiul Tău. Vreau doar să oglindesc lumina Ta, să răspândesc iubirea Ta, să fiu moștenitor a ceva nemeritat. Știu că în clipa morții sfinții mă pot ajuta, dar nu știu să îi cinstesc îndeajuns. Maică Grabnică Ajutătoare, Cuvioase Sava cel Sfințit, Sfinte părinte Ioane din Kronstadt și toți sfinții, ajutați-mă în ceasul morții mele…


Ajută-mă să scap de slavă deșartă. Dăruiește-mi fericirea modestiei, liniștea bunătății și pacea iubirii. Scapă-mă de tot ce e îngrozitor… Nu mă lăsa să mă culc pe o ureche, nu mă lăsa să nu priveghez, nu mă lăsa să mă înșel. Apără-mă de tot demonismul! Apără-mă de viclenie și de minciună! Scoate-mă din iad… Cerșesc ocrotirea Ta… Înconjoară-mă cu iubirea Ta. Păzește-mă de cel rău! Chinurile sunt de mii de ori mai cumplire decât sunt descrise, izbăvește-ne… Știu că Te-am mâniat prin păcatele mele, iartă-mă, luminează-mă, scapă-mă… Lacrimile celor din iad sunt mai multe decât Pacificul, trezește-mă înainte a fi prea târziu. Mirosul infernal este de nedescris, izbăvește-mă… Iar setea este extrem de chinuitoare, adapă-mă! Și e atât de frig… și sunt atâția viermi… Nu mă lăsa să cad în deznădejde!

Îngerii, Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Și pe noi, cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată a-Ți cânta Ție unele ca acestea:
Iisuse, Cel nepătruns, Care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi, cei omorâți în păcate;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înalță-ne și pe noi, cei plecați spre pământ;
Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatalui și părtași slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta;
Iisuse, Cel ce vei veni sa judeci viii și mortii, nu ne judeca pe noi după fărădelegile noastre, ci miluiește-ne după mare mila Ta;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

I CORINTENI 15: 

 

13. Dacă nu este înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.
14. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră.
15. Ne aflăm încă şi martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe Care nu L-a înviat, dacă deci morţii nu înviază.
16. Căci dacă morţii nu înviază, nici Hristos n-a înviat.
17. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre;
18. Şi atunci şi cei ce au adormit în Hristos au pierit.
19. Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii.
20. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi.
21. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor.
22. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia.
23. Dar fiecare în rândul cetei sale: Hristos începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui,
24. După aceea, sfârşitul, când Domnul va preda împărăţia lui Dumnezeu şi Tatălui, când va desfiinţa orice domnie şi orice stăpânire şi orice putere.
25. Căci El trebuie să împărăţească până ce va pune pe toţi vrăjmaşii Săi sub picioarele Sale.

Iisuse, Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează pe Tine, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere;
Iisuse, Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfințește și doririle și gândurile noastre;
Iisuse, Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul veacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii;
Iisuse, Cuvântul cel Adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine;
Iisuse, Paștile cele mântuitoare, care duc de la moarte la viață, sălășluiește-ne în locașul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Primește puțina noastră rugăciune, Doamne al învierii. Omoară poftele trupești. Dă-ne cu totul Ție a ne preda. Așează-ne în locașurile Tale. Dă-ne să nu ne întristăm. Înțelepțește-ne pe cei ce rătăcim. Dezleagă-ne de nedreptățile noastre. Cuprinde-ne în brațele Tale. Bucură inima noastră cu îndreptările Tale. Aprinde inima noastră cea rece.

Viata mea in Hristos
Tags:
Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

  • 1

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *