LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Folosul Sfintelor Taine

Share

În Biserica Sa, Domnul ni se înfăţişează ca şi Creator, ca un Artist iscusit şi ca un Atoatefacator, ca un Părinte, ca un înţelept Doctor şi Mântuitor, Proniator, începător de viaţă, Hrănitor, Legiuitor, Căpetenie a oastei Sale duhovniceşti, Luptător, Biruitor.

Omul se află în mâinile Sale – creatură raţională, făcută după chipul Creatorului, menită nemuririi  dar care a devenit creatură căzută, coruptă, întinată, îndepărtată de Dumnezeu pentru păcate, care s-a aflat sub blestem dar care, din mila şi  din mărinimia Fiului lui Dumnezeu Cel Unul –Născut a fost răscumpărată şi ridicată din cădere, izbăvită de blestem şi cinstită din nou, prin binecuvântarea Tatălui ceresc, prin mijlocirea şi prin meritele Fiului, izbăvită din bezna greşelilor, luminată cu lumina cerească a Evangheliei lui Hristos, zidită din nou, curăţită de rugină şi de necurăţia păcatului, spălată în baia de taină, , înmiresmată cu Sfântul Mir şi însemnată cu pecetea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pe toate organele de simţ, îndrumată pe calea mântuirii şi către împărăţia de sus a fericirii, întărită în luptă cu păcatele şi cu duhurile rele, vrăjmaşe de către însuşi Domnul prin harul Duhului Sfânt, hrănită tainic cu Pâine cerească, călăuzită de păstori văzuţi, având împuterniciri duhovniceşti de la însuşi Iisus Hristos. întrebaţi: pentru ce sunt în Biserică atâtea şi atâtea Taine? Ce rost are preoţia şi pastoria? Ce rost au bisericile, la ce servesc slujbele dumnezeieşti? Ce rost are neîncetata propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu ? Ce rost are pocăinţa, împărtăşirea cu Sfintele Taine ? – Toate acestea sunt pentru renaşterea, luminarea, călăuzirea, întărirea omului căzut, întinat, corupt şi pierdut. Iată pentru ce e nevoie de harul Botezului, al naşterii din nou, al unei noi existente şi înnoiri prin Sfântul Duh.

Ai parte de cea mai mare cinste, omule! Ai fost menit să fii purator de Dumnezeu, purtător de Dumnezeire. Auzit-ai oare de-Dumnezeu-purtătorii părinţi, care-L purtau necontenit în ei pe Dumnezeu ca nişte temple vii, nezidite de mână omenească? şi tu trebuie să fii un asemenea purtător-de-Dumnezeu! De aceea ţi s-a dat să te împărtăşeşti cu Trupul şi Sângele Domnului, al Dumnezeului – om Hristos, pentru ca Domnul să se sălăşluiască mereu întru tine, după cuvântul şi făgăduinţa Lui: Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru El [in 6, 56].

Hristos a venit în lume că să înnoiască firea omenească cea stricată prin păcat şi pentru a încredinţa în marea Sa bunătate, milostivire, dreptate şi înţelepciune această măreaţă lucrare, Sfintei Sale Biserici. Duhul Sfânt, Care a coborât în lume şi lucrează în Biserică prin sfinţii slujitori, prin slujbele dumnezeisti, predica, Taine, săvârşeşte  neîncetat această înnoire. Această putere înnoitoare se arată numai în Biserică; în afară Bisericii, ea nu este şi nu poate fi.

Sf. Ioan de Kronstadt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *