LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Hristos, Capul Bisericii

Share

„Şi mai presus de toate L-a dat pe El Cap Bisericii, Care este trupul Lui” (Efeseni 1:22-23).

Omenirii celei lipsite de cap i se dă cap pe lisus Hristos Cel înviat din morţi. Trupul cel despărţit de capul său este din nou unit cu el, părticică cu părticică, os cu os şi nerv şi cu nerv. Nu toţi oamenii formează, însă, Trupul Domnului, ci numai aceia care cred în El.

Toţi oamenii sînt chemaţi, dar puţini sînt aceia care răspund chemării şi sînt primiţi sub cîrmuirea mîntuitoare a Acestui Cap. Cei care răspund chemării formează Trupul care este şi se numeşte Biserica, al cărei Cap este însuşi Domnul Hristos.

Şi, aşa cum Capul Bisericii, Hristos Domnul şi Omul înviat este acum preaslăvit în sînul Sfintei Treimi, mai presus de toţi şi toate cele de pe pămînt şi din ceruri, tot aşa şi al Său Trup, adică Biserica credincioşilor, se va înălţa şi va fi preaslăvită împreună cu al său Cap, mai presus de toţi şi toate cele de pe pămînt şi din ceruri. Întreaga Biserică, împreună cu al ei Cap, va şedea de-a dreapta Preasfintei Treimi, căci acolo unde se află capul, acolo trebuie să se afle neapărat şi trupul.

qTBAkkLyc

Păcătoşii cei răscumpăraţi şi pocăiţi, care mai înainte fuseseră duşmani ai lui Dumnezeu, ei care odinioară fuseseră ca nişte fii preadesfrînaţi şi ca nişte trupuri moarte cu capetele tăiate, dar care acum au primit înfierea dumnezeiască prin Hristos şi pentru Hristos, fiind îmbrăcaţi în straiul de lumină al nunţii celei veşnice, splendorii şi vieţii, aceştia toţi deci se vor înălţa şi se vor preaslăvi la înălţimile măreţiei şi slavei alături de Domnul Care i-a mîntuit şi pe Care pînă la moarte şi cu jertfă ei L-au iubit. Căci taina aceasta mare este şi înfricoşată, fraţilor: adică întruparea Fiului lui Dumnezeu pe pămînt printre oameni, Patima Lui pe Cruce şi Învierea Lui, toate făcute pentru noi. Venirea Lui pe pămînt a adus schimbarea radicală a vieţii şi destinului omenirii, schimbarea radicală a sensului pe care oamenii îl vedeau vieţii lor şi tuturor lucrurilor din zidire.

El a schimbat toate şi le-a înnoit cu totul pe toate. Prin urmare, fraţilor, să nu mai trăim şi să nu ne mai purtăm ca nişte trupuri moarte, ca omul nostru cel vechi, ci mai vîrtos să ne înnoim şi să ţintim a ne purta ca omul cel nou, înnoit prin Hristos Domnul.

Să nu mai trăim după păcate, ci să trăim după dreptate. Să nu mai trăim după trup, ci după duh. Şi să ne fie nouă tuturor a ne învrednici înălţimilor acelora, şi măreţiei şi slavei aceleia la care ne cheamă Domnul Dumnezeu lisus Hristos, Capul nostru.

O, Stăpîne Doamne lisuse Hristoase, Cela Ce eşti Capul Sfînt al Sfintei Bisericii Tale, învredniceşte-ne şi pre noi a fi mădulare cinstite ale Preacuratului Tău Trup în veci. Căci numai Ţie se cuvine pururi toată închinarea, mulţumirea şi slava, Amin!

Sf. Nicolae Velimirovici

 Proloagele de la Ohrida

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *