LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Hristos, Capul tuturor sfinţilor

Share

„… ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pămînt” (Efeseni 1: 10).

Păcatul provoacă panică şi confuzie în suflet. Omul care se cufundă în păcat şi în viciu se aseamănă găinii căreia tocmai i s-a tăiat capul, însă trupul continuă să i se zbată convulsiv şi dezordonat încoace şi încolo.

Înainte de întruparea Mîntuitorului Hristos, toată lumea păgînă zăcea în întunericul confuziei, precum un trup cu capul tăiat care se zbate încă în convulsiile morţii. Hristos Domnul a unit capul cu trupul muribund şi a adus fiinţa umană înapoi la viaţă. Hristos este Capul oştirilor cereşti, şi a fost Capul lor întotdeauna. Iar ca Cuvîntul Făcător de Viaţă al lui Dumnezeu, El a fost dintru început Capul a toate cele zidite din lumea vizibilă, între care la locul cel mai de frunte se află rasa umană. Dar păcatul, ca şi un satîr ascuţit, a despărţit trupul păcătos al lui Adam de Capul său, Dumnezeu.

Cu toate acesta Domnul, în mare milostivirea Lui, a împăcat iar cerul şi pămîntul prin întrupare, aducînd cerul pe pămînt, înălţînd pămîntul la cer, şi rînduind iar toată zidirea sub călăuzirea Minţii Lui, Care este Căpetenia zidirii.

Prin Hristos noi oamenii ne-am împăcat cu Dumnezeu Sfînta Treime şi cu îngerii lui Dumnezeu, ne-am împăcat întreolaltă şi cu natura în care am fost aşezaţi. Prin Hristos omenirea şi întreaga zidire şi-a aflat iarăşi Capul şi a intrat în armonie cu El şi cu sine. Simţul Apostol zice: „Noi însă avem gîndul lui Hristos” (I Corinteni 2: 16). Aşa fiind, dragostea noastră pentru Dumnezeu se aprinde din nou, credinţa noastră se întăreşte, şi nădejdea ni se luminează. Doar trupul care doarme nu-şi simte legătura cu capul. De aceea să ne trezim, fraţilor, să ne trezim cît mai avem încă vreme.

O, Stăpîne Doamne lisuse Hristoase, Cela ce eşti Capul nostru Atotînţelept, uneşte-ne pre noi cu Sfânt Trupul şi Preacurat Sîngele Tău şi ne mîntuieşte. Căci noi pre Tine Te slăvim şi Ţie îţi mulţumim în veci, Amin!

 

 Proloagele de la Ohrida

Sf. Nicolae Velimirovici

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *