LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Mesaj de Paști 2021, PS Siluan, Ungaria

Share

Învierea Domnului este, din nou, un prilej de mare bucurie duhovnicească pentru creștinii din lumea întreagă, care prăznuim Sărbătoarea Vieții și biruința asupra morții, pe care a călcat-o Hristos Domnul, prin Jertfa Sa de pe Crucea Golgotei și prin Sfânta Sa Înviere!

Astăzi toate se bucură, și Cerul și Pământul și cele de dedesubt, că a Înviat Hristos, Bucuria cea veșnică! Apostolii, ce erau înfricoșați și ascunși de teama evreilor și care credeau că L-au pierdut pentru totdeauna pe Domnul lor Cel Răstignit, S-au bucurat nespus când L-au văzut Înviat, iar bucuria a umplut inimile lor și pentru această bucurie ei s-au făcut mărturisitori și vestitori ai Sfintei Învieri a Domnului, până la marginile pământului.

În vremurile acestea, însă, pe care le trăim, teama de boli și frica de moarte a clătinat inimile oamenilor și i-a făcut pe toți să cugete mai profund la scurtimea acestei vieți și la valoarea lucrurilor, în dorința de a-și conserva sănătatea și de a-și păstra viața.

De fapt, teama de moarte și de necunoscut i-a însoțit neîncetat pe oameni, de-a lungul vremurilor și peste toate continentele, încă de la început, dar întâlnirea lor cu Hristos, prin cuvântul Sfintei Evanghelii și prin mărturiile creștinilor, le-au schimbat acestora perspectiva asupra vieții, starea sufletească și nădejdile pentru viitor. Astfel, din slabi ce erau, mulți s-au întărit, cu puterea lui Hristos și au devenit mărturisitori ai Săi, chiar cu prețul vieții, dându-și seama că nu se termină totul cu moartea trupului, iar Hristos ne dăruiește bucuria și nădejdea vieții celei veșnice, care se sălășluiește în suflete și nu mai are sfârșit.

Această bucurie și pace sfântă a Învierii Domnului să copleșească și sufletele noastre, umplându-le de multă nădejde și tărie, astfel încât, împreună cu El să putem birui și noi toate încercările vieții și temerile ei și bucurându-ne, să strigăm împreună cu Îngerii lui Dumnezeu din Cer și cu toți Sfinții Săi că Hristos a Înviat, bucuria cea veșnică și mântuirea sufletelor noastre!

Pe El să Îl mărturisim și noi și împreună cu El să ne bucurăm, întru toți vecii!

Sărbători fericite și binecuvântate, cu mult har și liniște sufletească vă dorim tuturor, din partea românilor ortodocși din Ungaria!

Hristos a Înviat!

 

†Siluan,

Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *