LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Mielul Lui Dumnezeu

Share

Mai întâi îl mângâie,îl sărută apoi  îl ia şi-l duce la tăiere.Mielul  « nu-şi deschide gura sa » căci el,neprihănitul ,nu ştie ce i se va întâmpla.Dar nesăţiosul, pătimaşul,îndărătnicul îşi înteţeşte vicleşugul ca să-l poată înşela.

Mielul « vechi de zile »se lasă ispitit,ademenit ,aclamat,lepădat pentru că El  « a lăsat sânurile Tatălui » şi a venit pe pământ să ia asupra Sa păcatele omenirii. Va pătimi pentru răscumpărarea noastră « din amărâtul păcat al lui Adam » căci El « toate neputinţele noastre le-a luat şi toate boalele noastre le-a purtat ».

Nimeni nu ştie ce a însemnat pentru Iisus cele spuse în proorocie de vreme ce n-a fost numai Dumnezeu ci şi Om. În afară de sfâşietoarea durere sufletească pe care a încercat-o văzând nepăsarea cu care a fost primit oare n-a simţit în trupul Său ghimpele durerii pentru fiecare boală a celor pe care-i vindeca ?

El este doctorul sufletului şi al trupurilor noastre însă nu intră cu sila în viaţa noastră ca să-şi impună autoritatea.Întreabă mereu: « Ce voieşti să-ţi fac ? », « Crezi tu că pot Eu aceasta ? » Şi atât de dăruit se dăruieşte celor care văd în  El ultima şansă de mântuire dar şi zăbavnicilor şi greilor la inimă dacă aceştia vor să-L cunoască ! Miel nevinovat de la început până la sfârşit S-a născut în staul pentru bucuria celor care Îl aşteptau pe Mesia pentru ca mai târziu să intre prin Poarta oilor în Ierusalim ca un Păstor şi Izbăvitor ca să devină apoi miel de jertfă pentru toţi.

« Iată,Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii » a strigat  Ioan şi s-a sfiit să atingă cu mâna creştetul Stăpânului. « Eu am nevoie să fiu botezat şi Tu vii la mine ? »a murmurat el nedumerit de pogorământul pe care-l vedea împlinindu-se la apa Iordanului.

Şi el era tot un miel trimis în mijlocul lupilor.

Dar vrăjmaşul un s-a ruşinat de Cel care se botezase cu slava şi adeverirea Tatălui. Ştia că este Mielul dar voia să-L ademenească spre înşelăciune şi s-a dus după el în pustie ca să-L ispitească. “Dacă eşti Fiul Lui Dumnezeu zi pietrelor acestea să se facă pâini “i-a spus necuratul ştiind că Iisus a flămânzit . Nu i-a oferit pâine ca să-şi astâmpere foamea căci un stă în puterea lui să facă ceva din cele pe care Creatorul le-a făcut.Răspunsul Mîntuitorului a rămas ca o pecete pe frontispiciul fiecărei  inimi dornice de mântuire. Cel care a hrănit poporul lui Israel cu mană în pustie oare pentru El flămânzea? Şi n-ar fi putut face din pietre pâine de mâncare dacă a făcut cerul şi pământul?  

“Scris este că nu numai cu pâine se va hrăni omul ci cu tot Cuvântul care iese din gura Lui Dumnezeu”îi răspunde Iisus .Cei care au avut Cuvântul în ei au putut răbda foame şi sete ,prigoniri,temniţă şi moarte şi s-au mântuit dar cei care nu L-au primit, s-au dezumanizat, i-au urgisit pe nevinovaţi şi-au ucis proprii copii ca să mănânce şi nu s-au săturat – sunt bântuiţi cu foame veşnică acolo unde Lumina nu pătrunde niciodată.

“Aruncă-Te jos!” L-a ispitit Satana ca să-L facă pe Mântuitor să-şi arate dumnezeirea spre slavă deşartă.  ”…că îngerilor Săi va porunci pentru Tine!”  Dar cum să-i spună “vrăjmaşului Tău taina Ta”?  ”Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău” îi aminteşte Iisus urâtorului a tot binele.

“Cazi la picioarele mele şi mi te închină şi-ţi voi da Ţie toate împărăţiile lumii”  Îl momeşte iar satana – căzutul ,mândrul şi ipostatul. El vrea să fie Dumnezeu şi va face orice pentru asta căutând să înşele chiar şi pe cei aleşi.  ”Înapoia Mea ,satano,căci scris este: numai Domnului ,Dumnezeului tău să I te închini”.

A fugit ca un câine bătut ispititorul că nici de pofta bogăţiei nu L-a putut răni pe Hristos. Mai avea dezlegare să-L ispitească înainte de Patima Sa şi în timpul calvarului Crucii şi-a vărsat întreaga ură prin uneltele sale omeneşti.

Vine Domnul la Botez pentru mântuirea noastră . Înaintemergătorul îşi strigă ultima profeţie în pustia Iordanului. Mântuitorul nostru a suferit durere pentru păcatele noastre şi poate părere de rău pentru cel care a fost odată înger luminat.

Să cântăm cântare nouă de la botez până va binevoi Domnul să ne cheme la El:

“În Iordan botezându-Te Tu ,Doamne închinarea Treimii S-a arătat

Căci glasul Părintelui a mărturisit Ţie,Fiu iubit pe Tine numindu-Te  

Şi Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea Cuvântului

Cel ce Te-ai arătat Hristoase ,Dumnezeule

Şi lumea ai luminat, mărire Ţie !”

Tudora Luca
 

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up