LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Naşterea Maicii Domnului

Share

„ Ano,Ano, vei naşte pe fiica cea preabinecuvântată şi se va chema numele ei Maria“
8  septembrie, Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului

Tatăl Fecioarei Maria, sfântul şi dreptul Ioachim, era fiul lui Varpafir, cel ce-şi trăgea obârşia sa din Natan, fiul lui David, iar mama ei, sfânta şi dreapta Ana, era fiica lui Natan preotul, din neamul lui Aaron. Preacurata Fecioară era, aşadar, după tată din neam împărătesc, iar după mamă din neam arhieresc.
„O, preafrumoasă şi preadulce fiică! O, crinule, cel ce ai crescut în mijlocul spinilor, fiind din rădăcină împărătească cea de bun neam! Prin tine împărăţia cu preoţia s-au îmbogăţit!“. Cu aceste cuvinte, Sfântul Ioan Damaschin arată din ce fel de părinţi s-a născut dumnezeiasca Maică, din cât de scumpe materii s-a pregătit palatul Împăratului Ceresc. Locul unde s-a născut Sfânta Fecioară era o cetate mică în pământul Galileei, pe nume Nazaret, fără slavă şi cu locuitori defăimaţi. Ştim aceasta, căci pentru Hristos s-a zis: „Din Nazaret oare poate să iasă ceva bun?“. Iar Domnul, „Cel ce petrece întru cele înalte şi spre cei smeriţi priveşte“, a binevoit ca Preacurata Sa Maică să se nască în această smerită cetate, arătând că ceea ce este trecut de oameni cu vederea şi defăimat, la Dânsul este înalt şi cinstit. Pentru că Nazaretul se tâlcuieşte „înflorit, sfinţit şi deosebit de cele pământeşti, încununat şi păzit“, din chiar acest nume se prefigurează înălţimea bunătăţilor Preacuratei Fecioare Maria. Răsărită din împărătească rădăcină, ea este încununată cu slavă, iar seminţia arhierească din care a crescut o încununează cu cinste pe Fecioara cea binevestită de Arhanghel, cea pururea Fecioară şi Maică a lui Dumnezeu. „Cu vrednicie s‑a încoronat, ca o lucrătoare a tuturor faptelor bune, toate poruncile Domnului le-a păzit, toată voia Lui a făcut-o, toate cuvintele Lui le-a luat în minte, toate graiurile Lui le-a ascuns în inima sa, toate lucrurile cele de milostivire le-a arătat celor de aproape.“ Arhanghelul Gavriil, cel ce a binevestit lui Zaharia naşterea lui Ioan, a fost vestitor lui Ioachim şi Anei pentru zămislirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, aducând din cer şi numele ei cel preabinecuvântat – Maria.
Drept aceea, este numită cetate sfântă, pogorâtă din cer de la Dumnezeu şi locaş al lui Dumnezeu între ­oameni.
Iată minunata poveste care poate face începutul acestui an şcolar, nu doar la „ora de religie“, ci chiar la prima întâlnire cu elevii noştri, fie ei mari sau mici, pentru că ei vor primi în inima lor cuvintele noastre despre Maica Domnului şi le vor păstra peste ani, iar ele vor da, cu siguranţă, roadă.

Prof. Mona Şerbănescu
Preşedinte Fundaţia
Preasfânta Fecioară Maria
Grădiniţele „Arc-en-Ciel“
Şcoala „Anastasia Popescu“

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *