LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Nume de slugă

Share

Nu ştiu să existe familie de români în care măcar unul dintre membrii ei să nu poarte numele Sfântului Ioan Botezătorul.

Încă din vechime,strămoşii noştri au ştiut să cinstească sfinţii să şi-i facă apărători şi îndrumători să le pomenească jertfa şi credincioşia faţă de Hristos iar ca dovadă a dragostei şi a preţuirii s-au botezat cu numele lor. Dar ca să nu se trufească şi să creadă că se pot asemui fie şi aşa cu sfinţii, au schimbat cumva rezonanţa numelui pentru a fi mai potrivit “păcătosului “care îl poartă. A apărut astfel: Ion, Onu, Onea, Oancea, Ionica etc.

Pe Sfântul Ioan Botezătorul îl cinstim mai ales pentru că s-a atins de creştetul Stăpânului în apa Iordanului fiind cel ce a strigat în pustie:”Pregătiţi calea Domnului.Drepte faceţi cărările Lui.” Să ascultăm  îndemnul marelui Prooroc şi să-L întâmpinâm cu vrednicie pe Hristos care vine să ne înoiască şi să ne sfinţească prin “baia naşterii din nou” a Sfântului Botez.

În unele zone ale ţării creştinii aşteaptă cu pruncii până la Bobotează pentru a-i încreştina în această zi de sfinţire a apelor şi a întregii firi.Bătrânii spun că ei îşi botezau copiii la fântână sau la malul apelor şi nu se îmbolnăvea niciunul din pricina asta.În ciubărul de lemn preotul cufunda pruncul de trei ori în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh îl dădea naşei care îl înfăşa  în plăpumioara de lână şi el adormea în binecuvântarea harului şi a rugăciunii celor din jur.

N-avea nevoie de podoabe şi danteluţe ca să-i înfrumuseţeze cristelniţa căci îi era de ajuns Harul Duhului Sfânt.

Taina Botezului era adânc înscrisă în conştiinţa românului şi alături de această primă sărbătoare din viaţa micului creştin tradiţia populară ne mai aminteşte câteva obiceiuri legate de acest eveniment.Când veneau acasă aveau grijă să stingă lumânarea de tocul uşii sus,lăsând acolo o pecete de ceară ca şi când ar vrea să se ştie că omul nou este creştin .Şi în acest mod,aparent naiv şi pus de mulţi în seama “vrăjilor băbeşti”poporul şi-a trăit credinţa legat prin obiceiuri de vechile practici testamentare. Ca aceea din vremea plăgilor trimise de Dumnezeu în Egipt când îngerul însemna uşile pe unde moartea nu avea să intre. După ce dormea un somn în crijmă (pânza albă) în care era pus copilul când preotul îl scotea din cristelniţă , i se făcea ”scoaterea din Mir” adică era scăldat şi în copaie i se puneau diferite obiecte care ar avea în credinţa populară darul de a-l face să fie:frumos,voinic,credincios etc. Crijma se spăla separat într-un vas curat iar apa nu se arunca oriunde pentru că are în ea Sfântul şi marele Mir ci se punea la rădăcina unui copac sau a unei flori în funcţie de sexul copilului. Pânza se folosea pentru a i se croi copilului o cămăşuţă cu care se îmbrăca la propriu “în Hristos”pentru a fi curajos şi îndrăzneţ în numele Lui.

Astfel îşi începea Ion viaţa de creştin ocrotit de sfântul lui, străduindu-se după putere să se facă vrednic de numele ce-l poartă ducând mai departe prin fiii săi credinţa adevărată,obiceiurile şi tradiţia.

Dar a fost o vreme de amară sminteală şi de cumplită rătăcire  când numele smeritului Ioan ca şi ale celorlalţi prieteni ai Domnului era luat în râs : ”Ion,nume de slugă” se simţea el însuşi înjosit de povara unui nume,pe care nu-l mai recunoştea. Ioan – binecuvântat nume de slugă! Dar ce slugă bună şi credincioasă pe care Domnul l-a văzut Înger în trup şi pentru care sceptrul Împăraţilor nu se deosebea de toiagul celui mai umilit cerşetor! Bunul nostru Înaintemergător care se considera mai jos decât sluga ce dezlega curelele încălţămintei! Ioan cel drept care nu s-a sfiit de coroana regească pentru a propovădui Adevărul ! El a slujit un rege mai presus decât toţi regii şi pe care Îl iubea din toată inima pentru că a simţit în El pe adevăratul  Stăpân  care îşi pune viaţa zălog pentru toţi supuşii Săi. Şi pentru a cărui propovăduire a făcut să înflorească pustia.

Sfinte Ioane, roagă-te şi pentru noi,nevrednicii şi ne ajută să ajungem  la cunoştinţa Adevărului !

Tudora Luca

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *