LOADING

Type to search

O capodoperă poetică: Acatistul sfântului Calinic de la Cernica

Ortodoxie si traire

O capodoperă poetică: Acatistul sfântului Calinic de la Cernica

Share

Fragment din cartea de „Acatiste”, scrise de Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (1896, Bucureşti -1962, Aiud), editate de Editura Christiana, Bucureşti, 2009.

Condac I

Arhiereu ales, de bună biruinţă şi Înger pământesc de aspră nevoinţă, Păstor al Rugăciunii înalte şi tăcute care ai trecut prin „Raiul iubirii de virtute” atâta prea smerită obşte monahicească, sub cârja ta să se mântuiască. Tu cela ce ai sporit Casei lui Dumnezeu podoaba cea de har a Neamului tău, pre tine, Fericite şi rodnic lucrător, cu glasuri de cântare te binecuvântăm ca pre al nostru sfânt oblăduitor, dreptar al Frumuseţii cei de slavă căruia îi strigăm: Bucură-te, Părinte Calinic, dumnezeiesc Arhiereu şi Avvă!

Icos I

Bine este, de împlinirea mântuirii, omul să-şi agonisească Înger învăţător spre înnoirea minţii şi a firii, cu toiag înalt îndreptător. Pentru acesta, Cuvioase Părinte, spre stăreţia sfinţeniei tale blagoslovite, noi, cei goi de viaţă înduhovnicită, flămânzi de împlinire îndumnezeită spre tine venim cu ramura celor mai aprinse cuvinte dascăl să te dobândim. Pentru care cu strigare înmulţită din prinos de chemare nesfârşită ţie ne smerim:

Bucură-te, stareţ pilduitor în vitejia nevăzutului război

Bucură-te, dreptar desluşitor al desăvârşirii adormite în noi

Bucură-te, minte înnoitoare către stadia omului de la început

Bucură-te, ochi de îndrumare către Raiul lăuntric pierdut

Bucură-te, agerime învrednicită de toate treptele darului

Bucură-te, inimă sârguită la toate arderile harului

Bucură-te, granic ajutător al celor ce din râvnă nesocotită s-au înşelat

Bucură-te, vrednic deslegător al ispitelor noastre de păcat

Bucură-te, mângâetor potrivit la seceta şi sărăcia sufletească

Bucură-te, povăţuitor fericit în măiestria şi ştiinţa cerească

Bucură-te, dascăl de trezie nebiruit de vreo evlavie bolnavă

Bucură-te, Părinte Calinic, dumnezeiesc Arhiereu şi Avvă!

Condac II

Din singurătăţile de la Sfântul Gheorghe în ostrov, tu ţi-ai făcut cel mai prielnic şi pustnicesc pocrov Şi ca-n acutece de prunc, cereşte însingurat, cu dragostea lui Dumnezeu jur împrejur te-ai înfăşat. O! pacea şi tăcerea de cernicană sihăstrie! O! Rugăciune a inimii în proaspătă liniştire şi scara cea nevăzută din lăuntricul cer! Învaţă-ne şi pre noi, Preafericite, să le aflăm şi întru fără-de-grijă şi deplină lepădare, cu prisosul de bunătate şi harurile tale, ajută-ne să ne izbăvim şi noi, cei ce-ţi strigăm:

Bucură-te, spic de bun neam, fecior de brazdă bătrână

Bucură-te, sfânt pământean, vlăstar de viţă rumână

Bucură-te, monahală plămadă din pântecele maicii aleasă

Bucură-te, pruncie din spiţa Fecioarei de-a pururi Mireasă

Bucură-te, măsură sfioasă mistuită de îngeresc alean

Bucură-te, copilărie cuvioasă, bucuria cetăţii lui Bucur

Bucură-te, viaţă aflată în cuminţenie fără cusur

Bucură-te, adânc preacurat cu ochiul inimii sus

Bucură-te, lamură de aluat din pâinea vieţii- Iisus

Bucură-te, că peste tine a adăstat a Duhului dăruită zăbavă

Bucură-te, Părinte Calinic, dumnezeiesc Arhiereu şi Avvă!

sursa foto: doxologia.ro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *