LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

O profeţie a Sf. Nil despre sfârşitul lumii

Share

Pe 7 mai îl prăznuim pe Sf. Nil Izvorâtorul de Mir, un mare cuvios vieţuitor în Sf. Munte Athos în sec. 17. Profeţiile făcute de el acum 400 de ani sunt cutremurătoare pentru noi, cei de astăzi, mai ales că vorbesc lămurit chiar despre vremurile pe care le trăim. Pe lângă faptul că Sf. Nil este unul dintre puţinii părinţi care s-a încumetat să indice o dată viitoare cu atâta precizie, profeţiile lui se pare că se împlinesc întocmai chiar sub ochii noştri. Redăm mai jos conţinutul uneia dintre aceste vestite profeţii (parantezele drepte ne aparţin). Textul este atât de limpede încât orice comentarii suplimentare cred că sunt inutile.

„Pe la anul 1900, mergând spre jumătatea mileniu­lui al optulea de la facerea lu­mii [deci spre anul 2000], acesta [omul] se va schimba şi se va face de nerecunoscut. Când se va apropia vremea venirii lui Antihrist, se va întuneca mintea omului de toate patimile cele tru­­peşti ale curviei şi foarte mult se va înmulţi necredinţa şi fărădelegea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbându-se feţele oa­­­­me­nilor, şi nu se vor mai cunoaşte feţele bărbaţilor de ale femeilor, pentru neru­şi­nata îmbrăcăminte şi a pă­­rului din cap [!]. Oamenii din vremea ace­ea se vor înrăi ca nişte fia­re sălbatice, fiind înşelaţi de Antihrist. Nu vor da respect părinţilor şi celor mai bătrâni, iar dragostea va pieri. Păstorii creştinilor vor fi oameni cu slava deşartă, afară de prea puţini, cu totul nerecunoscând calea din dreap­ta de cea din stânga. Atunci se vor schimba obiceiurile şi tradiţiile creş­tinilor şi ale Bisericii. Curăţia va pieri de la oameni şi va stăpâni fărădelegea. Minciuna şi iubirea de argint vor ajunge la cel mai înalt grad şi va fi vai de cei care vor aduna bani. Curviile, preacurviile, sodomiile, ho­ţiile şi omorurile, în vremea aceea, vor fi pe toate drumurile. Pentru săvârşirea acestor mari păcate, oamenii vor fi lipsiţi de darul Sfântului Duh, pe care l-au primit la Sf. Botez, precum şi de mus­trarea conştiinţei. Bisericile lui Dumnezeu vor fi lip­site de preoţi credincioşi şi evlavioşi şi va fi vai de creş­tinii care se vor afla în lume, căci îşi vor pierde cu totul credinţa, nevăzând la nimeni lumina cunoştinţei. Atunci se vor duce la lo­curile ascunse şi sfinte [mă­năstiri şi schituri], ca să găsească mângâiere sufletu­lui de multele tulburări şi is­pite pe care le vor întâmpi­na zilnic; dar uşurare nu vor găsi, căci peste tot vor fi pie­dici şi sminteli. Şi toate acestea se vor face pentru că Antihrist va stăpâni peste toată lumea, va face semne şi minuni cu înşelăciune şi va înşela pe oameni cu viclenie, ca să născocească şi să vorbească unul cu altul de la un capăt al pământului la celălalt [radioul, televiziunea, telefonul etc.]. Atunci vor zbura prin aer ca păsările [avioanele] şi vor înota prin adâncul mării ca şi peştii [submarinele]. Şi toate acestea le vor fa­ce oamenii, trăind în tihnă, ne­cunoscând că acestea sunt în­şelăciunile lui Antihrist. Şi aşa de mult va înainta ştiinţa vicleanului, ca să înşele prin nă­lucire pe oameni, pentru a nu mai crede în Dumnezeu Cel în Sfânta Treime închinat. Văzând Prea Bunul Dum­nezeu pierzania neamu­lui ome­nesc, va scurta zilele pen­tru cei puţini care se vor mântui; că se va sili Antihrist cu slugile sale să înşele – de va fi cu putinţă –, chiar şi pe cei aleşi. Atunci fără de veste va veni sabia cu două tăişuri şi va omorî pe înşelătorul şi pe cei ce-i slujesc lui…”

S.–A. Vlădăreanu

1 Comment

  1. Ioan 11 martie 2018

    Totuși, Biserica D-lui Hristos va dăinui, „porțile iadului nu o vor birui”. Cei înțelepți știu că tehnologia la care am ajuns, nu e opera lui antihrist și nu-L neagă pe Dumnezeu, ci e îngăduința și Pronia Sa. Doamne-ajută!

    Răspunde

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *