LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Orice murmur devine rugăciune, dacă inima nu este împărțită în prea multe proiecte

Share

Semnul distinctiv al răului este aroganța. De fapt, toată fascinația este de suprafață, nimic consistent. Doar că răul s-a impregnat (a fost lăsat de noi să facă asta) peste tot… Istoria omenirii are sens doar ca luptă împotriva răului. Fiecare dintre noi este un posibil adversar al răului. Sigur, subiectul deranjează, pentru că este adesea asociat cu extincția lumii și pedeapsa maleficilor. Aroganța este mai mult decât lipsă de respect, este autodeificare (prin înșelăciune, corupție și persecutarea drepților). Aroganța este nelegiuirea ostentativă, adversitatea fățișă față de Bine, Frumos și Adevăr. Deocamdată suntem puși în gardă, nu are rost să intrăm în panică. Luptăm cu răul din noi.

Ioan, apostolul iubirii, este categoric: Mincinosul este cel Îl tăgăduiește pe Hristos ca Dumnezeu! (I Ioan 2, 22) Ca să rămânem în adevăr, respingem minciuna, erezia, dezbinarea. Negarea mesianității este efectul unui duh înșelător. Vorbim, deci, despre o ÎNȘELARE. Luptând cu răul din noi, nu ne lăsăm înșelați. Mai mult, negarea adevărului este ȘARLATANIE. Iar noi nu ne înhăităm cu șarlatanii. Șarlatanul-înșelător vrea SĂ TRAGĂ LUMEA PE SFOARĂ. Nu vă lăsați prostiți de un viclean-mincinos, care a pierdut deja bătălia decisivă!

Din cauza propriilor păcate, Duhul S-a retras din noi. Părăsind păcatele, Duhul va reveni! Prin retragerea Duhului, am devenit cuprinși de patru duhuri rele, cu care ne luptăm secundă de secundă: duhul RĂTĂCIRII, duhul DESFRÂNĂRII, duhul SLAVEI DEȘARTE și duhul IUBIRII DE ARGINT. Marea minciună (înșelare, șarlatanie) este falsificarea Revelației, interpretarea greșită a profețiilor. Efectul: Oamenii nu L-au recunoscut pe Mesia! Centrul de iradiere al Binelui este mormântul gol din Ierusalim. De aici, Binele se răspândește în toate colțurile lumii.

Despărțirea de Sursa Binelui poate fi fatală. În Vechiul Testament, doar două seminții (Iuda și Beniamin) rămân aproape de Ierusalim, de Templu, de Legământ. Celelalte zece divorțează, sparg fidelitatea și fac un regat în nord. Dar noua țărișoară va fi curând cucerită de asirieni și distrusă. Doar Sargon duce în sclavie 30.000 de evrei din aceste 10 seminții. Aceștia nu se vor mai întoarce niciodată acasă. Despărțirea de libertatea Ierusalimului duce la sclavie (II Regi 17, 23). Celelalte două seminții vor mai fi libere încă un secol. Iar în robia babiloniană nu vor fi distruse, ci mulți se vor întoarce acasă.  Apropierea de Ierusalim i-a salvat. Au supraviețuit. Aceste 2 seminții nu s-au stins. Întorși din captivitate, iudeii au ținut candela aprinsă, au reclădit Templul.

Cei din nord s-au pierdut, din cauza rătăcirii. Sunt OILE RĂTĂCITE din turma lui Israel. Pentru aceștia a venit Mesia, ca să îi reintegreze în turmă (Ieremia 50, 17). Cei care nu vor să revină, rămân în pustiire, nimicire (Zaharia 7, 14). Soluția este să nu părăsim Ierusalimul. Aici suntem acasă. Ierusalimul nu se poate zidi la întâmplare. Nici un altar nu poate fi construit haotic. Aici este Masa Legământului, Locul Testamentului. Aici primim moștenirea. Testamentele noastre conțin vieți, dar nu Viața.Falsa pocăință nu schimbă comportamentul pervers al omului (Osea 2, 14). Pocăința trebuie să fie autentică. Lupta cu păcatele proprii nu poate fi simulată. Dumnezeu îl răscumpără pe om. Omul poate redeveni sclav sau poate uza de libertatea nesperată. Dragostea veșnică este duioșia constantă a Domnului față de noi. În lupta cu ura, nu suntem singuri, El e pururea cu noi (Isaia 54, 6).Grija de multe împietrește inima. O inimă răvășită întunecă mintea, tulburând-o. Dumnezeu vindecă inimile zdrobite. Dumnezeu salvează inimile rănite (Psalmul 142, 4). Orice murmur devine rugăciune (Psalmul 18, 15), dacă inima nu este împărțită (fragmentată) în prea multe proiecte(Iov 17, 11). Sminteala constă în multiplicarea idolilor (sarcinilor inutile). Supraaglomerarea grijilor aduce confuzie. Ne lipsește un singur proiect: inima curată.
Marea întrebare este care este gradul de interes al oamenilor secolului acestuia pentru tema mânturii. Ei cunosc multe despre multe, dar puține despre Întreg. Noul Testament nu se adresează doar cercetătorilor. Și chiar acești puțini avizați așteptau Întruparea, atât. Marea surpriză a fost Învierea (neașteptată). Măi, Acesta chiar ESTE Mesia! Când L-au vâzut pe Cruce, se gândeau deja la Menachem Esenianul, la Iuda Galileanul, la Matatias, la Hillel, la Shammai… În istorie, rolul de Mesia fals va mai fi probat de Bar Kochba, Shabbatai Țvi (Zevi, Ițvi) și mulți alții.Marea surpriză este că Iisus, acest Mesia, chiar ESTE Hristosul! Chiar aduce învierea, nu ne vinde gogoși. Că din sămânța lui David s-a născut, tot la Bethleem, și Menachem ben Ezekiel… Deci, marea întrebarea este cine vrea să afle cu adevărat răspunsul. Pentru că cea mai mare primejdie, o spune Maxim Gorlitki, este primejdia nepăsării, începutul agnosticismului: știi că există, dar nu îți pasă. Există riscul să ratezi marea întrebare, să o adresezi greșit, deși o adresezi CUI trebui și, mai ales, CÂND trebuie.A gafat-o Irod Antipa, căruia Iisus Mesia nu îi răspunde la tot felul de întrebări. Greșise întrebările. Irod Antipa Îl ia în râs pe Singurul Mesia, crezând că este un impostor, ca atâția alții înaintea Lui. Mai văzuse el de ăștia. Nu L-a înțeles, pentru că nu era preocupat de mântuire, ci de chițibușuri, de artificii, de lucruri de umplut timpul pierdut. Mai cu seamă că Irod Antipa era confuz: credea că profetul cu pretenții mesianice este Ioan Botezătorul (căruia el îi tăiase capul) revenit la viață. Semn clar de indiferență: Am crezut că… Eram în înșelare… Mi s-a părut că…. Dacă aș fi știut (Ce te-a oprit să te informezi?)… Nimic nu era sigur…. A crezut că e de șagă și a râs de Nazarinean, în loc să profite la maxim, pentru a-Și salva sufletul.Cam așa facem noi, neavizații, confundăm duhovnicii de azi. Datorită (nu din cauza) binecuvântării că sunt mulți, am observat că mulți au tendința de a confunda proorocii, precum Antipa oarecând. Asta arată doar superficialitate, fușăreală, de neîngăduit în viața duhovnicească, pentru că este de neconceput cum poți confunda pe părintele Arsenie Boca cu părintele Ilie Cleopa… Pare ceva minor, dar nu este, arată gradul tău de interes pentru un domeniu. Dacă ești alpinist, sigur nu confuzi Everestul cu Muntele Găina (fără vreo aluzie directă).

O întrebare complementară Marii Întrebări: O dată ce ai ai aflat Marele Răspuns, ești dispus să nu îl trădezi? Cred că un om de știință nu și-ar trăda crezul său științific. Cred că majoritatea sportivilor cred în fair-play. Cred că majoritatea doctorilor salvează vieți, fiind foarte dedicați. Cred chiar și că majoritatea polițiștilor chiar prind hoți (uneori și vardiști). Dar toți aceștia nu se leapădă de misiunea lor, se străduiesc să o ducă la îndeplinire (chiar și cei de la ISU sau de la pompe funebre). Și tocmai unde e miza și mai mare, acolo e și lepădarea mai mare. A gafat-o Simon (Chefa, Chietros, Petros, Petru), când se încălzea la foc, se răcea la inimă: Nu îl cunosc pe acest Mesia! Nu știu despre cine vorbești, mă confunzi! Mă dezic de apostolii Lui!

Ori matematicienii nu se dezic de munca lor, chiar dacă nu sunt apreciați așa cum ar vrea. Sportivii merg în arene, chiar dacă sunt țintele atentatelor (Escobar). Doctorii se întâlnesc zilnic cu aparținători extrem de violenți. Polițiștii mor și înviază zilnic de șapte ori, cei de la ISU merg în fiecare misiune ca în ultima, își sărută acasă copiii ca ultima dată. Asta era misiunea apostolului: să nu trădeze Răspunsul. Petru avusese răspunsul: Tu, Iisuse, tu ești Hristosul lui Dumnezeu! Oare uitase? Uitase de Semida, de Jar, de toți? Uitase că umblase pe mare? Uitase că era împărtășit deja? Nu, nu uitase, știa răspunsul, pentru că nu el pusese întrebarea. Iisus pusese întrebarea: Cine zic oamenii că sunt eu? Iar Petru oferi răspunsul, marele răspuns, cel pe care nu îl primise Antipa.

Doar Petru putea să zică: Cum adică, cine ești?! Ești un dulgher nazarinean, care nu iei bani. Ești prietenul meu, pentru că ai vindecat-o pe Hanna, soacra mea. Nu înțeleg ce caută Levi Matei cu noi, vameșul ăsta… Ești un profet. Nu ești Ilie, dar ești ca Ilie. Ești un om. Un om bun, dar un om. Dar nu a zis asta. A zis, a mărturisit, era convins că Iisus este Mesia cel Adevărat, Singurul Fiu al Tatălui. Dar marea surpriză avea să vină și pentru Petru: Petre, am înviat, pace ție și colegilor tăi! Petru nu se îndoiește nici acum, nu pune mâna, nu e circumspect. Mai mult, este iertat, este absolvit (precum absolvenții sunt iertați de teme, după absolvire): Pentru că Mă iubești, paște oile Mele! Dacă ar fi așteptat învierea, nici Petru, nici ceilalți, nu ar fi stat ascunși (ca niște complici ai infractorului condamnat), ci nu s-ar fi lepădat, ar fi acceptat chiar să moară și el ATUNCI pe cruce, știind că urmează învierea.

Dar credea că povestea s-a terminat. A fost frumos, am visat un pic, acum ne întoarcem la soacre și la pescuit (și el și fiii lui Zevedeu). Cea mai mare surpriză a fost învierea. Când Magdalena îi spune lui Petru că Rabbi a înviat, ea L-a văzut, Petru nu o crede încă, crede că fata asta aiurează, fuge la grotă și nu vede decât un mormânt gol (plus giulguri). Abia când Îl vede pe Mesia înviat, crede și înțelege că nu mai poate renunța: este în joc mântuirea întregii lumi. Duhul Sfânt se pogoară peste apostoli și Petru devine un mare orator. Înțelege, în sfârșit, că ÎMPĂRĂȚIA LUI MESIA NU ESTE DIN LUMEA ACEASTA. Acum crede că mai există o lume, adevărata lume și că spre acea lume trebuie să ghideze oile ce i-au fost date pentru păstorire.

Nu înseamnă că Petru era mai mare, mai înalt, mai deștept sau mai frumos. Era egal cu ceilalți. Putea fi oricare altul dintre ei. Și fiecare la rândul lui a trecut printr-un proces inițiatic asemănător. Doar că la Petru avem mai multe date biblice. Deci, nu întrebați pe pariorii sportivi despre mântuire, ci pe apostoli-duhovnici-trăitori. Căutați-i și îi veți găsi, ca să Îl găsiți.

Marius Matei
Viata mea in Hristos
Tags:
Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

  • 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up