LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Pozitia Sinodului Greciei despre pasapoartele biometrice si numarul 666

Share

Circulara Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Elene
nr. 2626 / 7 aprilie 1997
     
    Către cinstitul popor grec

    Acordul Schengen si legea pentru Protejarea individului la prelucrarea datelor cu caracter personal

    Iubitii nostri fii întru Domnul, har vouă de la Domnul Dumnezeu Atottiitorul.
    Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, motivat de cele câte s-au scris, s-au auzit si s-au petrecut de curând din pricina îngrijorării cauzate de Acordul Schengen si de votarea legii pentru Protejarea individului la prelucrarea datelor cu caracter personal, studiind tema si având în vedere cuvintele Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Dati Cezarului cele ce sunt ale Cezarului si lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” (Matei 22, 21), adresându-se credinciosilor săi fii, remarcă următoarele:
    Dând „Cezarului cele ale Cezarului”, Sfântul Sinod si împreună cu dânsul orice crestin constient recunoaste că temele politicii externe si ale protectiei interne de care depind bunăstarea poporului nostru în viata lui pământească sunt reglementate de către conducerea politică a Statului, care dă socoteală în fata poporului si are obligatia de a se lupta pentru libertătile acestuia, pentru drepturile si progresul său.
    In paralel însă, Sfântul Sinod, dar împreună cu dânsul orice cetătean elen, are, potrivit Constitutiei, dreptul de a se interesa de exactitatea respectării drepturilor private si a celor obstesti garantate constitutional. Astfel, Sfântul Sinod, cu convingerea că orice formulări oficiale pe o temă necunoscută până acum (precum este si asa-numita „îndosariere electronică”), nu sunt cu putintă a acoperi toate datele necunoscute ale chestiunii, face apel către guvern si, în general, către conducerea politică a tării noastre, de a lua în vedere în cadrul competentei si a responsabilitătii sale orice explicatii legate de această temă. Iar în continuare să se îngrijească de o cât mai bună cu putintă protectie a persoanei fată de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin proceduri legislative constitutionale si să aducă îmbunătătirile cerute la recent votata lege.

    Pe tema lui Antihrist si a pecetluirii
    Sfântul Sinod doreste a remarca însă că, o dată cu Acordul Schengen si cu respectiva lege, a revenit în actualitate tema lui Antihrist si a semnului său, despre care ne vorbeste Sfânta Carte a Apocalipsei.
    Pe tema aceasta, deoarece are legătură directă cu credinta crestină si cu mântuirea omului, Sfântul Sinod este îndreptătit să declare către toate forurile punctele sale de vedere, dând „lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu”.
    Asadar, cu tristete remarcăm că progresul civilizatiei în domeniul aplicatiilor electronice este legat, din păcate, de numărul 666, care este utilizat drept cod numeric principal în tehnologia respectivă. Acest număr este limpede mentionat în Sfânta Carte a Apocalipsei ca fiind numărul lui Antihrist. Despre însemnătatea acestui număr s-au scris si s-au auzit multe opinii.
    Biserica noastră primeste învătătura cum că Pecetea lui Hristos nu este un oarecare simbol exterior care se poate impune oamenilor prin fortă si prin tiranie, ci este harul Sfântului Duh, pogorât prin Sfintele Taine ale Botezului si Mirungerii numite „peceti ale lui Hristos”, „o pecete adevărată, luminată de Duhul”, după cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog. Si pecetea lui Hristos o are si o păstrează cel care mărturiseste că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume în trup si S-a făcut om pentru mântuirea noastră. Iar o pecete care se impune cu forta si în mod tiranic nu este în stare a face nelucrătoare puterea lui Hristos.
    In acelasi fel, pecetea lui Antihrist, despre care vorbeste Apocalipsa, nu este un simbol extern care se poate impune cu forta, peste voia si împotrivirea omului, ci este despărtirea voluntară de viata harului Sfântului Duh prin lepădarea nesilită a credintei că Iisus este Fiul lui Dumnezeu si Mântuitorul lumii. Pe această temă s-au scris însemnate studii de către sfinti clerici si întelepti dascăli de teologie.

    Numărul 666
    Insă numărul 666, potrivit celor mentionate despre el în Apocalipsă este consfintit ca număr al lui Antihrist si, prin urmare, nu este cu putintă ca un crestin să nu fie interesat de introducerea intentionată si sistematică a acestui număr în viata sa, si îndeosebi în viata poporului elen care este aproape în totalitate crestin si ortodox, indiferent cât de constient îsi trăieste fiecare om credinta.
    Desigur, este posibil si ca numărul 666 să fie un număr fără nici o importantă spirituală, asa cum este când apare în numerotarea filelor unei cărti cu multe pagini, sau un număr dintr-un ordin de înmatriculare. Insă ni se pare ciudat si contradictoriu, pe de o parte, ca tara noastră să aibă mândria Pecetii lui Hristos, a credintei în Hristos si în Sfânta Treime, în numele căreia s-a votat si s-a consacrat Constitutia sa, si a Sfintei Cruci care împodobeste în mod concret drapelul nostru, iar pe de altă parte să acceptăm ca normă de stat o situatie socială care permite să votăm legi (pe orice temă si, mai mult, pe o temă care are legătură directă cu omul si cu credinta sa în Hristos, cu constiinta sa) în care să fie introduse subtil practici care presupun conformarea statului elen la sistemul electronic al cărui element de bază va fi codul numeric 666. Nu constituie acesta un dispret al cuvântului lui Dumnezeu ? Nu este provocare si scandal pentru poporul nostru crestin ortodox ?
    Prevedem că protestele pe această temă vor fi numeroase. Si, din păcate, vor fi directionate de cercuri care nu este cu putintă a fi supuse controlului Bisericii.

    Să nu fie acceptat
    Pentru aceasta, Sfântul Sinod se adresează Guvernului si lumii politice a tării noastre si consideră potrivit:
    a. A nu fi acceptat drept cod numeric al sistemelor electronice de stat pentru protectia persoanei numărul 666. A se face respectate si a se aplica la acest punct repetatele asigurări oficiale ale factorilor de conducere din diferite perioade de guvernare.
    b. Să se facă o interventie la conducerea tărilor membre ale Uniunii Europene în care, chiar dacă unele state s-au declarat „laice”, există însăsi tări crestine, cu politică crestină, si să se ceară oficial înlocuirea numărului 666 în sistemul electronic central al Uniunii Europene cu oricare alt cod numeric. Cu un atât de mare progres al electronicii, oare nu e posibil să înlocuiesti un cod numeric ?
    c. Sub nici un motiv să nu se aplice drept cod numeric numărul 666 în noul sistem de identitate al tării noastre, iar apartenenta religioasă să fie specificată obligatoriu între elementele înscrise pe noul tip de buletin.
    Dacă se insistă în aplicarea legii, nu se va naste oare opinia conform căreia folosirea acestui număr nu este întâmplătoare ? Si că în spatele acestei utilizări se ascunde ceva suspect ?
    Dăm slavă lui Dumnezeu pentru progresul civilizatiei, pentru toate darurile lui Dumnezeu către poporul nostru ortodox.
    Dăm slavă lui Dumnezeu deoarece tara noastră este guvernată democratic, iar libertătile si drepturile fiecărui individ sunt protejate de Constitutia tării si de acordurile internationale până într-atât încât să fie respectate si considerate inviolabile chiar si drepturile individuale ale unei minorităti „contrar constiintei”, fie si dacă acestea vin în vădită contradictie cu interesele majoritătii.
    Exprimăm convingerea că poporul nostru va primi cu bunăvointă mesajul duhovnicesc si că, în consecintă, conducerea politică responsabilă va face tot ce este mai bine pentru a nu provoca unei părti a poporului nostru ortodox, dacă nu chiar întregii natiuni, probleme de constiintă.
    După toate cele spuse si privind înainte către zilele Mântuitoarelor Patimi si ale învierii din morti a Mântuitorului Hristos, dorim întregului popor ortodox grec a ajunge cu întelepciune Sfintele Pasti, dăruindu-i binecuvântarea părintească a Bisericii si chemând asupra tuturor harul lui Dumnezeu si nemărginita Sa milă.
    Semnează Presedintele Sfântului Sinod,
    Arhiepiscopul Greciei,
    SERAFIM,
    urmat de semnăturile celorlalti membri ai Sfântului Sinod

    Această circulară (2626/7 aprilie 1997) a fost citită în toate bisericile Greciei, în Duminica Ortodoxiei din anul 1997, iar mai apoi a fost publicată în oficiosul Sfântului Sinod, Pros ton lao (Către popor), nr. 21 din aprilie 1997.

Mai multe despre Arhiepiscopul de atunci al Greciei in linkul de mai jos:

http://209.85.129.132/search?q=cache:7n8lD2Se8ucJ:editura.trinitas.ro/cm/articol.php%3Fan%3D1998%26luna%3D05%26art%3D4+Serafim+al+Greciei&hl=ro&ct=clnk&cd=4&gl=ro&client=firefox-a

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *