LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Rugăminți

Share

Măicuţă Sfânta, îți Mulțumesc pentru toate. Îți Mulțumesc pentru Viaţă, pentru sănătate…chiar pentru toate.

Îți Mulțumesc pentru că mă acoperi cu Sfânt Acoperământul tău.

Îți Mulțumesc fiindcă îmi mângâi inima.

Îți Mulțumesc pentru Iubirea ce mi-o porți.

Îți Mulțumesc pentru Lacrimile Tale SFINTE, Izvor de Har nemărginit.

Îți Mulțumesc pentru Existenţă.

Îți Mulțumesc pentru Prezenţă.

Îți Mulțumesc pentru Alinarea Sufletului.

Îți Mulțumesc pentru că îmi adăpostești inima, în Inima Ta.

Îți Mulțumesc pentru că mă scoți, din întuneric la Lumină.

Îți Mulțumesc pentru că îmi ești Far călăuzitor.

Îți Mulțumesc fiindcă îmi ești Izvor Sfințitor.

Îți Mulțumesc pentru rugăciunile Tale, în Faţa Tronului Dumnezeiesc.

Îți Mulțumesc pentru că îmi permiți să mă apropii de Tine și să te cunosc mai bine.

Îți Mulțumesc fiindcă te descoperi săracei mele inimi.

Îți Mulțumesc pentru Iubirea Ta, faţă de toți oamenii.

Îți Mulțumesc fiindcă nu ne lași să pierim.

Îți Mulțumesc Maică a Sufletului meu.

Îți Mulțumesc Sălaș de Odihnă.

Îți Mulțumesc Fecioară Preacurată.

Îți Mulțumesc Minune a Lui Dumnezeu.

Îți Mulțumesc Născătoare a Cuvântului.

Îți Mulțumesc Rod al Sfințeniei.

Îți Mulțumesc Fiică a Cerului și a Pământului.

Îți Mulțumesc Mărgăritar Neprețuit.

Îți Mulțumesc Comoară a Inimii.

Îți Mulțumesc Compasiune și Dragoste a Lui Dumnezeu.

Îți Mulțumesc Ție, Dătătoare a Celui ce este Viaţa.

Îți Mulțumesc Ție, Cea care ai născut Adevărul.

Îți Mulțumesc Maică, a Celui ce ni s-a făcut nouă Cale.

Îți Mulțumesc Ție, Născătoare de Dumnezeu, Taină a Lui Dumnezeu.

În vecii vecilor. Amin!

Doamne, te rog din adâncul Fiinţei mele, Mângâie Tu, pe toţi cei cărora care le-am pricinuit, vreun rău, de-a lungul Existenţei mele. Toarnă Balsamul Tău de Iubire şi mângâiere, peste Sufletele şi trupurile lor şi şterge efectele păcatului meu asupra lor. Te rog fierbinte pe Tine, Domnul şi Dumnezeul meu, Tu Cel ce pe toate le poţi, ajută-mi mie nevrednicului robului Tău. Iartă-mă şi pe mine, căci lipsit de Tine, pot săvârşi doar păcatul, dar Nădăjduiesc întru Tine, căci Tu eşti Scăparea şi Acoperământul meu. Zideşte inimă nouă de Duh înăuntrul meu, să te pot primi mereu. Spală şi curăţeşte Sufletul şi trupul meu, căci în Tine cred, al meu Dumnezeu. Trezeşte-mă la Viaţa cea adevărată, să trăiesc cu inima curată. Îmbracă Sufletul şi Trupul meu, cu Harul Duhului cel Sfânt al Tău. Dă-mi să beau din Apa Vieţii, căci sunt însetat de Tine. Potoleşte-mi arşiţa Dorului de a mă Odihni în Tine. Rămâi cu mine, te rog neîncetat! Arată-mi calea de urmat, al Vieţii mele Împărat. Vino cu mine pe ea…să rămân în Veşnicie cu Tine aş vrea. Îţi mulţumesc Ţie, din neputinţa mea, cu ochiul inimii, căutând Iubirea Ta şi agăţându-mă de ea. Ţine-mă Tu mereu aproape de Inima Ta, să pot cânta: Aleluia!

Îţi mulţumesc fiindcă m-am trezit şi azi…fiindcă m-ai trezit Tu.

Îţi mulţumesc fiindcă mă iubeşti nemăsurat şi azi.

Îţi mulţumesc fiindcă sunt, aşa cum sunt.

Îţi mulţumesc pentru o nouă zi din filele Vieţii.

Îţi mulţumesc pentru acceptarea a ceea ce sunt.

Îţi mulţumesc pentru familia mea şi pentru toţi oamenii dragi din viaţa mea.

Îţi mulţumesc fiindcă eşti cu mine, chiar şi în căderea mea.

Îţi mulţumesc fiindcă eşti cu mine în Înaltul Tău.

Mulţumesc fiindcă eşti în mine…Iubirea mea…Bucuria mea…Fericirea mea Doamne.

Mulţumesc fiindcă m-ai adus din Nefiinţă, la Existenţă.

Mulţumesc pentru Viaţa pe care ai suflat-o în OM şi care ajunge şi la mine.

Mulţumesc pentru Pământul acesta, pe care calc cu picioarele şi îl simt cu Inima.

Mulţumesc fiindcă eşti primul şi ultimul meu gând din zi.

Mulţumesc fiindcă eşti cu mine mereu, chiar dincolo de ce ştiu eu.

„Mulţumesc fiindcă mă smereşti aşa cum ştii şi când ştii Tu.” (Sf.Siluan)

Mulţumesc fiindcă îmi faci cunoscută Voia Ta şi mă ajuţi să o înfăptuiesc, atât cât pot…

Mulţumesc fiindcă ai trimis pe Fiul Tău, să ne arate ce înseamnă dăruirea şi iubirea deplină.

Mulţumesc fiindcă nu ne-ai lăsat în uitarea şi separarea noastră, ci în fiecare clipă, ne chemi cu Faţa către Tine.

Mulţumesc Domnul şi Dumnezeul meu, căci lângă Tine, sunt/exist şi eu!

Fără Tine…n-aş fi eu.

 

Mamă, nici nu mai ştiu cum să mă rog…ce să-ţi mai cer, ce să-mi mai dai.

Nu fac nimic cu ceea ce-mi oferi cu atâta dragoste…prigonesc în continuare Viaţa…şi de mi-ar părea rău din adâncul Sufletului tot nu ar fi de ajuns…dar nici asta nu fac…nu pot.

Nici să te ascult…nici să te urmez nu sunt în stare.

Şi tu continui să mă priveşti şi să mă iubeşti, cu aceiaşi dragoste de Mamă, cu aceiaşi blândeţe şi milostenie.

Îţi mulţumesc fiindcă te rogi şi pentru mine, ca pentru un copil de-al tău…deşi de multe ori sunt un copil aşa risipitor.

Aş spune că îmi pare rău, dar în făţărnicia mea mint, nu pentru că aş vrea, ci pentru că nu cunosc Adevărul deplin şi nici nu-i permit să mă îmbrace cu Haina Sa.

Azi doar vreau să-ţi mulţumesc fiindcă mă iubeşti.

Nu mai vreau să-ţi cer nimic…

Nu am ce să-Ţi ofer şi Tu să nu ai…

Stau cu inima în Palmele Tale de Mamă şi îţi mulţumesc pentru dragostea Ta desăvârşită pentru mine…pentru Întreaga Creaţie.

Azi sunt doar un copil care primeşte Dragostea Ta…

iartă-mă pentru că nu-ţi pot răspunde şi eu măcar cu o fărâmă de drag…azi atâta pot, atâta sunt.

Îţi mulţumesc şi ştiu că mă înţelegi şi mă iubeşti atât de mult…

Iartă-mi mândria, ce de Graţia ta m-a separat.

Iartă-mi furia ce mintea mi-a întunecat.

Iartă-mi făţărnicia în care ochii mei au lăcrimat.

Iartă-mi îndrăzneala, când spre tine cu disperare am alergat.

Arată-mi o nouă cale, Domnul Sufletului neîntinat.

Iartă-mi asprimea, ce de iubire m-a separat.

Iartă-mi comportamentele, când de putere am abuzat.

Iartă-mi Doamne Sufletul greu încercat.

Arată-mi o nouă cale, al Vieţii mele Împărat!

Iartă-mi Sufletul, ce de ruşine, în Pământ a intrat.

Iartă-mi aroganţa ce Chipul Tău l-a întinat.

Iartă-mi clevetirea, pentru care, din Tine, am plecat.

Iartă-mi neiubirea, în care până acum am umblat.

Iartă-mi obrăznicia, prin care Cuvântul tău l-am dizarmonizat.

Iartă-mi Doamne nebunia, când în locul tău m-am urcat.

Iartă-mi frica, cu care drumul spre Tine, mi l-am blocat.

Iartă-mi toată ignoranţa, când de tine nu am ascultat.

Iartă-mi toate dăţile când în Voia Ta, n-am umblat.

Iartă-mi toate pornirile, când am desfrânat.

Iartă-mi toată revolta, tot ce prin mine, am stricat.

Iartă-mi Doamne şi curateste-mi Sufletul vinovat.

Iartă-mi te rog, toate clipele, când de Tine am uitat.

Iartă-mi Tată toate dorinţele trecătoare, cu care te-am deranjat.

Iartă-mi obsesiile, după care cu disperare am alergat.

Iartă-mi nebunia de a te ruga, cu SUFLETUL să fiu curat.

Iartă-mi îndrăzneala de a putea fi cu Sufletul iertat.

 

Anca Revnic

 

 

 

 

 

 

 

Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

  • 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up