LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Seara lui Vasile Sfântul

Share

Ziua de 1 Ianuarie este ziua binecuvântată de Dumnezeu în care alesul Său slujitor Vasile ,”stâlpul de foc” al Ortodoxiei s-a ridicat la cele veşnice. Viaţa lui a fost scurtă dar deosebit de frumoasă şi rodnică.”Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi , Dumnezeu lui Israel”şi drag ne este acest Sfânt care ne-a lăsat o moştenire vrednică de pomenire a numelui său. De la el avem rugăciuni frumoase şi folositoare de suflet pe care este bine să le  citim deoarece ele cuprind cereri de iertare a păcatelor săvârşite “cu voie sau fără voie ,cu ştiinţă sau neştiinţă în timpul nopţii sau în timpul zilei” ;rugăciuni de izbăvire “a toată nălucirea necuviincioasă şi pofta cea vătămătoare”, cereri de pază a gândurilor şi luminare a minţii,mântuire de primejdii şi de ispite, “de toată tulburarea şi îngrozirea ce vine de la diavolul” precum şi nenumărate scrieri dogmatice şi tâlcuiri de texte vechi.

De la Sfântul Vasile avem şi Moliftele – cele mai puternice rugăciuni – blesteme împotriva pizmaşului care urăşte neamul omenesc şi-i împiedică pe creştini să facă voia Domnului.  Ne-a lăsat Sfânta Liturghie care-i poartă numele şi pe care a întocmit-o după multe zile de post aspru. “Să se umple gurile noastre de lauda Ta,Doamne ! “cântarea pe care Biserica o rosteşte în timpul slujbei este un răspuns pe care l-a dat Lui Dumnezeu bineplăcutul Său Vasile când s-a rugat să fie întărit pentru a -I sluji cu mai multă râvnă . Nu ne-ar ajunge timpul pentru a putea pomeni faptele sale de virtute şi binefacerile pe care le-a săvârşit cu oamenii din vremea sa dar şi cu mulţimile care se adapă la izvorul înţelepciunii sale de atâtea veacuri!

În timpul vieţii lui s-au petrecut întâmplări pe care acum nu numai că nu le înţelegem dar nici nu putem concepe că ar mai putea fi cineva ca Sfântul Vasile.

Ştim că a fost un vajnic apărător al Ortodoxiei ,un rugător şi sfătuitor neîntrecut .Cu spiritul său luminat a reuşit să înmoaie inimile celor mai înverşunaţi opozanţi ai Creştinismului .Curajul şi credincioşia sa neclintită pentru Biserica Lui Hristos l-a dus de multe ori în faţa împăraţilor pentru a apăra dreapta credinţă şi pentru a păzi oile turmei sale de ereziile care înfloreau sub mantia protectoare a acestora. Să ne oprim puţin asupra episodului din timpul domniei împăratului Iulian apostatul ca să vedem unde duce trufia şi cât de puternică este rugăciunea dreptului. În drumul său spre Persia pe care voia s-o supună coroanei sale Iulian a trecut prin Cezareea Capadociei unde a fost întâmpinat şi de sfântul Vasile cel Mare care era Arhiepiscop al cetăţii.

După obiceiul locului Sfântul Vasile i-a ieşit în întâmpinare împăratului punându-i dinainte trei pâini de orz ,cu care de alfel se hrănea şi el ca şi întreg poporul ,ca dar din partea sa .Umilit în faptă dar mai ales în cuvânt de fostul său coleg de învăţătură elinească nu s-a mulţumit să-i ofere la rândul său iarbă să mănânce dar s-a mâniat atât de  tare încât l-a ameninţat pe Sfîntul Vasile că ,după ce se va întoarce biruitor din campania împotriva perşilor, îi va arde cetatea iar pe locuitorii săi îi va duce în robie pentru că aceştia “necinsteau” cu credinţa lor pe zeii la care el se închina. Numai că “trufia nesăbuită duce la decădere “iar apostatul a fost pedepsit de Maica Domnului prin mucenicul Mercurie şi s-a sfârşit astfel viaţa şi domnia unui nevrednic urmaş al Marelui Constantin.

A instituit cu acest prilej ,din banii adunaţi pentru a sătura lăcomia împăratului, vestitele aşezăminte pentru bolnavi,nepuincioşi sau bătrâni.

Cutremurătoare şi adeverite sunt şi cuvintele pe care Sfântul Vasile le-a spus  eparhului care nedreptăţea o femeie:”Dacă ai voit şi n-ai putut,bine iar de ai putut şi n-ai voit te va duce Dumnezeu în starea celor ce zac în nevoie  – să vrei să fii miluit şi să nu fii”.

Multe rânduieli sunt ţinute azi în biserică datorită lui pe care creştinii şi preoţii ar trebui să le păzească cu frică şi sfinţenie  pentru că aceste aspecte dacă nu sunt luate în seamă devin “piatra pe care n-a luat-o în seamă ziditorii”.

Citind viaţa Sfântului Vasile nu contenim să ne minunăm cât de iubit a fost de credincioşi cărora le-a fost păstor desăvârşit căci de câte ori nu şi-a pus viaţa pentru ei ,de câte ori n-a alergat să înlăture nedreptatea şi vrajba!

Cum putem aşadar, să pângărim ziua prăznuirii sale cu jocuri,chefuri sau alte activităţi nedemne de numele nostru de creştini şi de jerfa Marelui Vasile?

Seara dinaintea zilei sale de naştere în Cer să fie “seara lui Vasile Sfântul “cum spun colindătorii nu seara de revelion !

Doamne ,ce Sfinţi ai aşezat pe piatra mărturisirii Tale şi cum nu ştim să-i preţuim! Ajută-ne să Te cunoaştem prin viaţa şi minunile lor ! Amin!

Tudora Luca

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *