LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Sfintilor Petru si Pavel

Share

SFÂNTULUI  PETRU

 

 

Cel ce-ai ascultat chemarea urmând pe Învăţător

Şi te-ai lepădat de toate – Sfântă  Piatră la Izvor,

Apostol învrednicit de-a Taborului Lumină

Stâlp al Adevărului, lângă tine azi se-adună,

Un popor trecut prin Baia Naşterii de Dumnezeu.

Vin cu darul meu sărac, vin să-ţi mulţumesc şi eu :

Bucură – te, Sfinte Petru, bucuria noastră dragă !

Predica la Cincizecime a aprins o lume-ntreagă.

„ Tu eşti Petru – zis-a Domnul – pe-astă Piatră voi zidi

Biserica mea şi iadul n-o va putea birui.”

Din dragoste pentru turmă ţi-a cerut să păstoreşti

Oile Sale. Dovadă că Păstorul îţi iubeşti,

Sabia ai scos din teacă pentru apărarea Lui

Şi-ai tăiat cu ea urechea slugii arhiereului.

Din pescar – pescar de oameni te-a făcut Domnul Hristos

Tu ai împlinit porunca şi năvodul plin ai scos.

Viu şi lucrător Cuvântul, tuturor L-ai dăruit

Cheile Împărăţiei ca răsplată ai primit.

Bucură-te, Sfânt Apostol şi ajută-mă s-aud

În tumultul astei lumi, cocoşul noaptea cântând,

Amintindu-mi lepădarea zilnică de-al meu Stăpân

Lângă El aş vrea s-ajung , lângă El şi să rămân!

După fapte sunt smochinul care roadă n-a adus

Cu amar sufletu-mi plânge păcatele ce l-am strâns.

Ajută-mă, Sfinte Petru, la liman s-ajung şi eu,

Urmând Drumul Sfintei Cruci să-L slujesc pe Dumnezeu !

Luminează-mi Calea, Sfinte, spre Cereasca Împărăţie

Mult Preamilostiv Stăpânul lăudat în veci să fie !     

SFÂNTULUI  PAVEL

 

Domnul şi Stăpânul nostru, lăudat în veci să fie !

El pe toţi ne vrea Acasă, ne vrea în Impărăţie.

Întrupându-se Cuvântul – Pâmântul s-a luminat

Şi prin Sfânta Răstignire, iadul s-a cutremurat.

Neştiută, nepătrunsă-i lucrarea lui Dumnezeu

O minune, Sfinte Pavel, te-a făcut alesul Său!

Întrebat fiind de Domnul pentru ce Îl prigoneşti,

Adevărat ai răspuns : « Nu ştiu, Doamne,  cine eşti ! »

După ce-ai primit botezul, ochii  sufletului tău

Au urmat Cărarea Sfântă ce duce la Dumnezeu.

Pregătit oricând cu viaţa să-ţi aperi dragostea mare,

N-a fost val să-ţi stea-mpotrivă, nici furtuni să te doboare.

Însuşi Împăratul Slavei la tine-a sălăşluit

L-ai purtat în lung şi-n lat, pretutindeni L-ai vestit.

Demonul idolatriei l-ai gonit din ţări păgâne

Evanghelia dreptăţii peste tot ai dus-o-n lume.

Înfloritoare  biserici rămâneau în urma ta

Rod al marii osteneli, turma Domnului creştea.

Bucură-te, Sfinte Pavel, pentru cinstea ce-ai primit

Capul când ţi s-a tăiat, nu sânge – lapte-a ţâşnit !

Bucură-te, Sfânt Apostol, ţi-a fost viaţa jertfă vie !

Lângă Tronul Nemuririi petreci în Împărăţie.

Te rog, Sfinte, luminează-mi Calea spre Domnul Hristos !

Ca tâlharul cel din dreapta, recunosc, sunt păcătos..

Ajută-mă, Sfinte Pavel, să iau Crucea să- I urmez !

Floarea dragostei curată la picioare să-I aşez  

La limanul mântuirii, sufletu-mi rănit de dor,

Să dea slavă pentru toate, Bunului Mântuitor !

 

                                                                        Elena Dinu – Gavrilă 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *