LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Sinaxar: întru această lună, în zece zile, pătimirea Sfântului Apostol Simon Zilotul (adică „râvnitorul”)

Share

Acesta este Simon (care şi Nathanail se numeşte), cel ce a fost mire la nunta cea din Cana – la care nuntă fu chemat Hristos cu ucenicii Săi, şi unde a prefăcut apa în vin. Deci văzând minunea aceasta, Simon a lăsat mireasa, nunta şi casa, şi a urmat după Hristos prietenul, şi făcătorul de minuni şi aducătorul de mireasă, şi Mirele sufletelor celor curate.

Şi a fost cu apostolii în foişor, când s`a pogorât Duhul în chip de limbi de foc, şi umplându`se de aceasta şi înconjurând mai tot pământul, a ars toată înşelăciunea mulţimii dumnezeilor, şi trecând prin toată Mauritania şi prin Africa a propovăduit pe Hristos, şi după aceea mergând în Britania, şi luminând pe mulţi cu cuvântul Evangheliei, fu răstignit de cei necredincioşi, şi îngropat acolo. Și precum a avut râvnă fierbinte spre atotţiitorul Dumnezeu, a dobândit şi numele după chipurile şi obiceiurile sale.

 

George Crasnean

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *