LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Sinaxarul Duminicii Orbului

Share

Întru această duminică, a şasea după Paşti, prăznuim minunea Domnului nostru Iisus Hristos, ce a făcut cu orbul cel din naştere.

 

Care şi aceasta prin apă s`a făcut – ca şi cea cu samarineanca şi cu slăbănogul. Lucru a fost aşa: Hristos grăind către iudei şi arătându`Se pe Sine întocmai cu Tatăl şi zicând Eu sunt şi mai-nainte de Avraam, aceia au aruncat cu pietre asupra lui. Iar El ducându`se de acolo, a aflat pe un orb împiedicându`se, că aşa se născuse, numai chipul şi semnele ochilor având. Atunci apostolii Domnului L`au întrebat: Rabbi, cine a greşit, acesta sau părinţii lui, de s`a născut orb, Mântuitorul a răspuns: N`a greşit nici acesta nici părinţi lui, ci ca să se arate lucrurile lui Dumnezeu (adică ale Mele, că nu era cuvântul pentru Tatăl). Iar aceea ce a zis ca să se arate, este a dovedirii, iar nu a pricinii.

Şi aceasta zicând Hristos, a scuipat pe pământ şi a făcut tină şi a uns locurile ochilor lui şi i`a poruncit să meargă la fântâna Siloamului să se spele, ca să arate că Acela este Carele a luat din început ţărână din pământ şi a făcut pe om. Şi cum că ochiul cel prea stăpânitor poate să dea celor ce sunt în trup şi ceea ce nu este. Arătând că Acela este Carele dă mişcare şi puteri sufleteşti.

Şi nu l`a uns cu apă, ci cu scuipare, ca să ştie, că tot darul din scuiparea gurii a fost.

Şi l`a trimis la Siloam, ca să aibă multe mărturii acelei vindecări. Căci pe mulţi a întâmpinat mergând, fiindu`i ochii mânjiţi cu tină.

Şi zic unii că după ce s`a spălat n`a căzut acea tină, care s`a făcut din scuipare, ci cu adăogirea umezelii s`a prefăcut spre zidirea ochilor.

 

Siloam, care trimis se tâlcuieşte, era o fântână afară de cetatea Ierusalimului. Şi se spune că pe vremea lui Iezechie, neprietenii înconjurând cetatea şi luând Siloamul, se întorsese apa de acolo îndărăt; iar ei au săpat gura puţului şi groapa înlăuntru spre scoaterea de apă; şi dacă se trimitea cineva acolo cu porunca proorocului Isaia, ieşea apă şi scotea; iar de vrea cineva din neprieteni să scoată, se opreau vinele apei şi dintru acela aşa se făcea.

Deci ca să arate şi Hristos că de la Dumnezeu este, pentru aceea a trimis pe orbul acolo şi îndată a căpătat lumina. Iar alţii au înţeles, că Siloam se tâlcuieşte trimis şi pentru orbul acesta ce s`a trimis de Hristos şi care după ce s`a spălat, prin o putere negrăită şi`a recăpătat vederile.

Vecinii şi cunoscuţii văzându`l că vedea bine, se îndoiau. Iar el se mărturisea că el este orbul cel mai dinainte şi fiind întrebat de pricinuitorul vederii, a mărturisit pe Hristos, Tămăduitorul patimilor. Dar fariseii auzind acea minune proslăvită, au hulit pe Mântuitorul, ca pe Cel ce nu păzea sâmbăta. Că sâmbăta a făcut, precum avea obicei şi acea minune cu orbul. Şi s`a făcut pricire între dânşii, unii zicând că Iisus este de la Dumnezeu – pentru minunile ce făcea –, iar alţii că nu este de la Dumnezeu – căci nu păzea sâmbetele. Însă cei ce nu aveau cunoştinţă bună pentru Dânsul, au întrebat pe orbul: Tu ce zici de Dânsul? Iar el L`a mărturisit că este prooroc – lucru mai cinstit la dânşii.

Dar ei iarăşi n`au crezut că find acela orb, Hristos i`ar fi dăruit vindecare. Ci a chemat şi pe părinţii lui necrezând pe vecini. Şi mai vârtos vrând să acopere minunea, mai mult o a scos la arătare, mărturisind părinţii lui, toate. Şi pentru că se temeau ca să nu-i gonească din sinagogă, au aruncat lucru pe vârsta lui. Şi iar au zis către orbul: Mulţumeşte lui Dumnezeu, că de la Dânsul este vindecarea, iar nu de la Hristos, că păcătos este, deoarece strică sâmbăta. Iar el vrând să arate în faptă că Hristos este Dumnezeu, a zis: Nu ştiu aceasta; un lucru ştiu, că am fost orb, iar acum printr`Însul văd. Şi iarăşi au zis lui. Cum ţi`a deschis ochii tăi? Iar el supărându`se n`a spus toate cu amănuntul, ci a scurtat, zicând: Că de nu ar fi fost de la Dumnezeu, nu ar fi făcut o minune ca aceasta. Şi întâi adică l`au ocărât ei că s`a mărturisit că este ucenic al Lui şi pentru că a zis, că nimenea n`a deschis ochii vreunui orb din naştere. Pentru că orbi şi alţii au vindecat, iar orb din naştere nimenea.

Deci, ocărându`l pe dânsul, l`au gonit departe din sinagogă. Iar după aceea l`a aflat Iisus şi i`a zis lui: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar el înştinţându`se cine este şi cum că este Cela ce grăieşte cu el şi cum că printr`Însul a văzut, s`a închinat şi s`a făcut Lui ucenic, mărturisind facerea de bine.

 

George Crasnean

 

sursa foto: crestinortodox.ro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *