LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Frumusețea și bunătatea Ortodoxiei sau despre diferența dintre ecumenic și ecumenist

Share

Ceea ce este cu adevărat frumos este este în egală măsură și bun.
Frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu de descoperă în adevărul Său veșnic și neschimbat.
Acest adevăr revelat de Dumnezeu, din iubire pentru toți oamenii, se numește Ortodoxie.
Ortodoxia este prin firea ei ecumenică (are deschidere iubitoare în ai cuprinde pe toți credincioșii) iar oamenii sunt prin firea lor ortodocși. Doar că ei trebuie să conștientizeze dacă au, dacă practică dreapta credință, dacă au o dreaptă cunoaștere și o dreaptă relație cu adevăratul Dumnezeu Treimic , cu Mântuitorul Iisus Hristos , Fiul lui Dumnezeu întrupat.

A fi ortodox ecumenic nu înseamnă însă, a fi ecumenist sincretist.
Ecumenismul ortodox este dela Dumnezeu , se face în numele lui Dumnezeu și servește interesul (adică împlinește poruncile) lui Dumnezeu.El înseamnă practicare și mărturisirea senină, a dogmelor revelate ale Bisericii, prin Simboale și Mărturisirii de credință, prin arhitectură și iconografie, prin teologie și imnografie, prin Sfintele Taine , prin sfinte slujbe și sfintele fapte bune.

Ecumenismul sincretist este o înțelegere omenească a credinței și tainelor revelate de Dumnezeu, prin care se crede că adăugând sau renunțănd la unele învățături și practici revelate ale Tradiției Bisericii sa-r putea ajunge la un compromis ceia ce nu se îmtâmplă. Experiența practică dovedește că adevărata iubire și unire dintre oameni nu se poate întemeia durabil decât pe temelia adevărului revelat.Profitând de ignoranța și superficialitarea unora , ecumenismul sincretist fi cultivat și poate servi unor interese politice, economice, etc. Aceasta în detrimentul și defavoarea adevăratei credințe și implicit a dobândirii mântuirii.
Vrednicul de pomenire Arhimandrit , Gheorghe Kapsanis , fost stareț al Mânăstirii Grigoriu dela Sfântul Munte a definit într-un articol adevăratul ecumenism, citând pe cel mare teolog al Bisericii Ortodoxe Ruse, Părintele Gheorghe Florovski, care în 1936 a lansat la Congresul de Teologie Ortodoxă dela Atena dictonul: ,,Întoarcerea la Părinții ”.

756876
Iată ce mărturisește și ce scrie el:
,,Ar putea cineva să mă întrebe dacă sunt împotriva ecumenismului. Răspunsul meu este : sunt împotriva ecumenismului sincretist. Acceptăm însă ecumenismul ortodox așa cum a fost exprimat de fericitul întru pomenire părinte George Florovski, pe care îl citez în continuare : ,,Ca mădular și preot al Bisericii Ortodoxe, cred că Biserica în sânul căreia m-am botezat și am crescut este Biserica, adevărata Biserică, unica Biserică adevărată.Și cred aceasta din mai multe motive: din încredințarea personală, din sigurața Duhului Care suflă în Tainele Bisericii, din tot ceiace pot cunoaște din Scriptură și din Tradiția Bisericii; sunt obligat, deci, să consider toate celelalte Biserici nedepline și , în multe cazuri, pot să stabilesc lipsurile lor cu precizie maximă.De aceia unirea creștinilor, după mine, înseamnă întoarecerea la Ortodoxie.Nu am nici o convingere izvorâtă din obligație, ci ea aparține desăvârșit de ,,Una Sfânta ..”
Așadar ecumenicitatea constituie expresia deplinătății Bisericii și se propune și celorlați, fără să se împartă sau să se ajusteze după concepții omenești.

Deoarece, așadar , Biserica noastră Ortodoxă este ecumenică și deoarece lumea întreagă ade nevoie de ecumenicitatea ei, este necesar să se mențină ecumenică și să nu cadă în în ecumenism.Iar aceasta nu numai pentru a-și păstra identitatea ei, ci și pentru a ajuta cu adevărat lumea .” (Din Cartea Părintelui Gheorghe Florovski : Biserica, Scriptura, Tradiția- Trupul viu al lui Hristos. Editura Platytera 2005, pag 7.)
Deci noi trebuie să căutăm ca prin credința și prin viața (trăirea) noastră să fim cu adevărat trăitori în Biserică. Să curgă prin noi harul Duhului Sfânt, concretizat în iubirea jerfelnică față de oameni frații noștri, cu un cuvânt să trăiască Hristos în fiecre dintre noi. Ferindu-ne de orice necunoaștere și superficialitate, fără să judecăm pe nimeni, să iubim cu adevărat pe toți oamenii, dorind cu ardoare mântuirea lor și rugându-ne ca și ei (toți) să cunoască adevărul dumnezeiesc , atotcuprinzător și integrator al Ortodoxiei.
Așa au gândit părinții noștri, așa gândește orice creștin, preot, monah sau episcop , care crede și trăiește cu adevărat ortodox.

Arhim. Andrei Coroian

Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

 • 1

1 Comment

 1. Stelian Gombos 18 iulie 2019

  Invitatie – Seara duhovniceasca…
  Data, ora si locul:
  Duminica – 28.07.2019, orele 18,00, la Biserica „Sfantul Ioan Botezatorul” din municipiul Pitesti,
  judetul Arges.
  Organizator:
  Parohia „Sfantul Ioan Botezatorul” din
  Pitesti – Arges.
  Tema/subiectul:
  „A fi ortodox astazi”
  Invitat: Stelian Gombos – teolog si publicist din Bucuresti.
  Intrarea libera!…
  Va asteptam, cu multa bucurie si aleasa pretuire!…

  Răspunde

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *