LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Viața ca un psalm, nu ca o pradă

Share

Mesia. Cel mai umil dintre oameni. Fericește pe cei umili și le promite veșnicia (iar El nu minte niciodată). Spală picioarele ucenicilor: Înțelegeți ce am făcut Eu? Ajută-ne să înțelegem, Doamne… Amos profețește despre alegere și pedeapsă: Gătește-te să Îl chemi pe Dumnezeul tău. El întărește tunetul. Și vântului îi dă alcătuire. Iar oamenilor le vestește pe Unsul Său. Profeția e continuată de Miheia:Făgăduința mântuirii nu e pentru hrăpăreți, ci pentru cei ce sunt gata să țină pasul cu Dumnezeu. Profetismul este izvor de optimism: Ioil descrie prezența și lucrarea Duhului lui Dumnezeu.

Doar umilință. Smerenie, simplitate, caritate. Îndelunga răbdare trebuie convertită în statornicie. Profetul Osea aremandat de la Dumnezeu: Toți cei care s-au purtat ca și cum nu le-ar fi fost dăruită cunoașterea, vor fi judecați. În popor nu este adevăr, nici milă, ci doar minciună și hoție, dar nelegiuirile își vor primi pedeapsa (cei fără de Dumnezeu se vor stinge)Lipsită de credință, viața devine tragică (nefericirea se perpetuează dintr-o generație în alta).

Poate mă ajutați cu un sfat. Știu cum să pomenesc călătorii, bolnavii sau elevii. Astăzi însă, am fost pust în încurcătură cu un pomelnic: A.- pentru respect… Cu siguranță, altfel de pomelnice lăcrimânde scriau jertfelnic un Auxențiu Bitinianul sau Maro Sirianul, Filimon al Gazei sau Gheorghe croitorul, Teodor de Cernigov, Rafael de Brooklyn sau Onisim de Tula.

Mi-a fost dor de Ioan de Kronstadt: Dumnezeu ne dăruiește cu prisosință. Dacă nu ne-ar veni mântuirea de la Dumnezeu, am arde în patimile noastre. Îi dăruim lui Dumnezeu fidelitatea noastră, Îi îndeplinim poruncile și ne împotrivim păcatului. Pruncului nu îi pasă cu ce e îmbrăcat: nici noi să nu luăm în seamă diversitatea hainelor, ci să ne îmbrăcăm în Dumnezeu. Un creștin are fața luminoasă, nu schimonosită de ură. Să ne păzim să nu ne înlănțuie văpaia păcatului. Lucrul cel mai de dorit: să fugim de păcat, să dorim iertarea păcatelor și să dobândim sfințenia. Ne apropiem de Dumnezeu prin sinceritate, neagonisire și generozitate.

Trăim în așteptarea fericitei nădăjduiri. Iisus a murit pentru noi, că să ne răscumpere de orice nelegiuire. Dumnezeu ne conduce la dreptate prin harul Lui, ca să devenim moștenitori ai vieții veșnice. Ne întoarcem la Dumnezeu cel Viu. Suntem în slujba Noului Legământ. Nu prădăm moștenirea, ci armonizăm, iertăm, răbdăm, ne bucurăm.

 

 Marius Matei

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *