LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Vom vedea Iubirea şi Adevărul

Share
Sursa: Roxana Ursache (OrthPhoto)

 

Ceea ce fac Eu, tu nu ştii acum, dar vei înţelege după aceasta. (loan 13,7)
Adevărul acestor cuvinte nu va trece nicicând, dar, pentru a le înţelege pe deplin, ne trebuie credinţă şi nădejde. Unul Dumnezeu vede armonie deplină în toate, chiar şi acolo unde nouă ni se pare că domneşte un haos grozav. Să nu deznădăjduim: credinţa este asemenea zorilor. Când se ivesc zo­rile înseamnă că ziua este aproape. Avem momente când nu vedem nimic înaintea ochilor, când ziua de mâine ne este în­ văluită în taină, când ni se pare că stăm pe marginea prăpastiei. Să nu uităm că, şi atunci, calea pe care ne-o arată Dom­nul rămâne pentru noi deschisă. El, Care a umblat pe apă, le întinde mereu mâna celor ce stau gata să se scufunde.
Să alergăm la picioarele Crucii, cunoscând că nevoinţa săvârşită pe ea ne făgăduieşte şi nouă izbândă asupra răului. Chiar dacă nu ştim să ne rugăm, suspinele noastre vor ajun­ge la tronul lui Dumnezeu, iar dacă nu suntem încă în stare de suspine, să rămânem în aşteptare. Să aşteptăm izbăvirea în linişte şi tăcere. Patimi dezlănţuite au luat în stăpânire lumea. Valuri furioase freamătă în sufletele noastre, dar, pu­nând temei pe credinţă, vom birui lumea, furtuna din suflet ni se va potoli la picioarele Celui ce este „mai mare decât inima noastră şi cunoaşte totul” (I loan 3, 20).
Domnul vrea să ne spele, cum i-a spălat picioarele lui Petru în seara Cinei celei de Taină, când acela nu a înţeles de ce face aceasta. Să-L lăsăm pe Domnul să lucreze asu­pra noastră, cunoscând că, dacă El nu ne va spăla, nu-I vom putea fi părtaşi. Deşi căile Domnului sunt necunoscute, iar intenţiile Lui sunt, de cele mai multe ori, de neînţeles pentru noi, El ne poate învăţa îndreptările Sale, încât, atunci când vom ajunge la cea de pe urmă ţintă, vom recunoaşte în toa­te câte ni s-au întâmplat numai iubirea şi adevărul lui Dum­nezeu. Curaj, şi să nu ne abatem din drum! Cele ce se văd sunt trecătoare, cele ce nu se văd sunt veşnice (II Corinteni 4, 18). Har şi adevăr de la Hristos Iisus, în Care este pace, mântuire şi lumină.
Sursa: „Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului”, Editura Sophia, 2008
Vremuri vechi și noi
Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

  • 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *