LOADING

Type to search

Marii duhovnici ai neamului

Taina Iubirii – Pr. Arsenie Boca

Share

„Oameni suntem toți, Om însă numai din când în când câte unul – acela care nu-și dezminte obârșia divină. Iar OM cu „O” mare numai UNUL, Iisus Hristos care pentru noi oamenii, Dumnezeu fiind, S-a făcut OM!” „Mai înainte de a se zidi omul și cele văzute, în lumea nevăzută a îngerilor s-a întâmplat o nebună noutate, Lucifer și ceata sa au vrut să fie ei mai presus de Dumnezeu, celelalte căpetenii de ostire cerească s-au împotrivit acestei nebunii.

Lucifer însă ca fulgerul a căzut de la fața lui Dumnezeu, făcându-se din înger luminat, drac întunecat. Potrivnicul a dat primul razboi cu Adam în Rai și prin el cu noi cu toți, întrucat toți eram in Adam. E primul război pierdut de Om, înfrângerea lui însă o repetă întreg neamul omenesc mii de ani de-a randul. Iar ceea ce a făcut Adam facem și noi fiecare.

E limpede ca la mijloc a fost o neascultare, o încovoiere a unei meniri date omului de Dumnezeu. De atunci firea noastra în îndoită învrăjbire se află, învrăjbirea lăuntrică cu Dumnezeu și cu sine însuși, și învrăjbirea din afară cu semenii și cu toată firea, așa se face că împătrit greșim, impotriva lui Dumnezeu, împotriva aproapelui, împotriva noastră înșine și împotriva firii întregi. Adică păcatul sau decăderea firii ne-a făcut să pierdem pacea cu Dumenzeu, din lăuntrul nostru, pacea cu oamenii și pacea cu toată firea. Iată de ce si fiarele fug de om!”.

Sursa: www.catehetica.ro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *