LOADING

Type to search

Editoriale

Crăciunul creștinilor

Share
Mergem spre El cât ne țin picioarele. Restul drumului vine El în întâmpinarea noastră.
Hristos dorește ca bucuria Lui să devină bucuria noastră. Adevărata bucurie vine doar prin El. Bucuria constă în cunoașterea Lui. Această bucurie a mântuirii este mai presus de orice.
Să nu uităm să ne bucurăm. O biserică plină de creștini triști nu poate vesti Nașterea lui Hristos. Bucuria este semnul că viața a reușit. Hristos a șters dușmănia dintre noi și Dumnezeu și a suprimat ura dintre oameni.
Numele nostru de Familie este Veselie. Ne bucurăm că ale noastre nume sunt scrise în ceruri. Nu vă chinuiți, imaginându-vă cum se vor agrava bolile și greutățile, ci întăriți-vă în rugăciune și în nădejde! Tragedia lumii de azi este faptul că nu ne mai bucură nimic. Avem de toate, lipsindu-ne totul, paradoxal. Nu mai poți face cuiva o bucurie, pentru că nu mai știe să o primească. Înainte vreme, un cadou era ceva cu totul excepțional, produce o dublă bucurie (în dăruitor și în primitor).
Germanii au o vorbă: Tânăr azi, mâine cenușă… Heute roth, morgen todt. Gândul acesta ne poate trezi. Cine vrea să scape de un coșmar, trebuie mai întâi să se trezească. Banchetul lumii ne acaparează toate gândurile și nu ne mai interesează Ospățul de Nuntă. Lumea ca un banchet vrea să ne distragă atenția de la declarațiile de dragoste ale Mirelui.Să ne curățăm urechile de mizerie, să nu mai auzim lucruri necuviincioase, ci să intrăm în atmosferă de psalm. Curățenia este fascinantă, dar și realizabilă. Facem curat, așteptăm Musafiri din altă Cetate.
Prin Nașterea Fiului lui Dumnezeu, omul găsește ceea ce căuta de secole. Nu știm în amănunt cum va fi viața în Rai, dar știm cu siguranță că există. Dumnezeu se ține întodeauna de cuvânt când promite ceva, iar cea mai mare făgăduință făcută omului este viața veșnică.
Ce ne transmite Dumnezeu de Crăciun:
-Aveţi nevoie de o creştere spirituală, pentru unirea cu Mine. V-am creat pentru a deveni parteneri posibili ai Mei, în măsura în care îi hrăniţi pe cei flămânzi. Vreau să extind iubirea dintre Persoanele Sfintei Treimi şi la voi, oamenii. M-am coborât la voi, până la starea de Miel blând, ca să mă jertfesc pentru voi. Deveniţi unii altora – din lupi – miei capabili să vă jertfiţi şi voi unii pentru alţii. Întunericul a fost împrăştiat de către Lumina Mea, pentru că întunericul nu este şi nu va fi o stare permanentă, întunericul nu este ţinta voastră, ci ţinta voastră este dobândirea Luminii Mele. Tot cel ce va chema numele Meu se va mântui. Chemaţi-mă în dimineaţa necazului şi Eu vă voi ajuta. Pe Fiul Meu L-am trimis în lume pentru ca voi să fiţi izbăviţi din blestem. Pe cine iubesc Eu, nu îl voi lăsa să piară.
Nu mai bagatelizaţi mesajul Meu, ci vă pocăiţi, înţelegeţi cât de condamnabile sunt păcatele voastre. Prin Pocăinţă se efectuează mântuirea fiecărei noi generaţii. Eu doresc ca toţi să vă mântuiţi, dar, fără lacrimile Pocăinţei, nu veţi reuşi. Alergaţi în aşa fel încât să vi se deschidă poarta Împărăţiei Mele şi să o aveţi înlăuntrul vostru. În Sfânta Liturghie, Eu am prelungit pentru voi atmosfera Noului Testament, trăită în preajma Fiului Meu şi a apostolilor. Nu lipsiţi, aşadar, de la Cina Mea! Detaşaţi-vă de egoism, ca Eu să vă umplu de viaţa Mea infinită. Simţiţi iubirea Mea în voi, dar nu ca pe ceva trecător, ci ceva care nu se mai sfârşeşte.
Betleem. Aici vezi cât de umil a trăit Pruncul printre cei umili. Aici crezi că Nașterea Lui salvează moartea ta. Aici nu te îndoiești de faptul că El S-a născut ca să suporte cele nedemne pentru cei nedemni. Ca să afli cum S-a născut Pruncul însă, este nevoie ca El să Se nască în cel ce vrea să afle.
Steaua îi cheamă aici pe magii zoroastrieni, așa cum pescuirea minunată îi cheamă pe apostoli. Discipolii Pruncului urmează steaua magilor, nu caută aurul lor.
Încă de la naştere, mulți au dorit să Îi ia viața. Soldații care trebuiau să Îl protejeze, căutau să Îl ucidă. Ai Săi nu L-au primit, aceasta este marea dramă a părții (majoritare) din omenire care nu vrea să fie salvată.
Dacă Hristos nu Se naşte în noi, se înmulțeşte doar anxietatea. Să ne rugăm ceas de ceas ca El să Se nască în inima noastră şi să inaugureze Împărăția Cerurilor. Acesta este singurul nostru dor.
Dacă Îi vom auzi glasul, să nu ne prefacem că nu am auzit nimic (Evrei 3, 7).
Lumea este ca o gară, să nu greşim trenul în care ne suim. Lumea este un pod, doar îl trecem, nu ne facem vile aurite pe el. Lumea este un aeroport, zborul nostru către Rai nu se va anula!
Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

  • 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *