LOADING

Type to search

Mânãstirea surpatele

Share

DE CE se numeºte astfel? Aceastã frumoasã mânãstire din judeþul Vâlcea e ctitoria Doam­nei Maria, soþia Domni­to­ru­lui mar­tir ºi sfânt Constantin Brânco­vea­nu. Numele deosebit i se tra­ge de la dealul pe care se a fost ridicatã, ce se surpã atunci când plouã. ªi mult a avut de suferit mânãstirea din cauza imtemperiilor ºi a alunecãrilor de teren! Dar credinþa ºi hãrnicia oamenilor au fãcurt ca Surpatele sã dãinuiascã peste veacuri, ca un model de tãrie ºi statornicie. Vizitaþi ºi voi aceste locuri frumoase ºi sfinte, pline ºi istorie ºi credinþã!

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *