LOADING

Type to search

Stiri Generale / Evenimente

Chipuri smerite, un fotopateric realizat de ieromonahul Hristostom Filipescu

Share

Un înţelept spunea oarecând că „cei ce nu-şi cunosc trecutul, nu-şi merită viitorul”. De aceea ne bucurăm de iniţiativa părintelui ieromonah
Hrisostom Filipescu de a aduce în faţa celor ce doresc să cunoască, atât cât au dorit acest lucru cei ce sunt zugrăviţi în aceste medalioane duhovniceşti, nevoinţa şi lupta duhovnicească a unor vieţuitori ai mănăstirii noastre.
Totodată mă bucur că, prin mila lui Dumnezeu, mă aflu şi eu vieţuitor în această mănăstire, care a avut o cuminţenie aparte, neieşind
ostentativ în evidenţă, cu toate că istoria dovedeşte că a avut şi are multe lucruri şi lucrări cu care ar putea să stea în faţa lumii, nemaivorbind
de sfinţenia pe care au dobândit-o mulţi dintre cei ce s-au nevoit aici, unii cunoscuţi, dar Dumnezeu ştie câţi necunoscuţi, o parte trecuţi în calendarul ortodox iar alţii care vor fi trecuţi atunci când va fi voia Domnului.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze şi să pomenească osteneala celor ce ce sunt amintiţi în această carte, iar pilda vieţuirii lor să ne fie, nouă şi tuturor celor care vor citi aceste pagini, îndemn spre cât mai multă dragoste şi străduinţă în lucrarea duhovnicească, iar dacă au fost şi căderi, acelea să ne ajute spre a scăpa de multele curse pe care duşmanul mântuirii noastre ni le întinde în cale.

Arhim.Vichentie Amariei, Stareţul Mănăstirii Secu

 

Chipuri smerite, un fotopateric din Mănăstirea Secu, realizat de ieromonahul Hristostom Filipescu.

ÎN CURÂND. ÎN LIBRĂRII ȘI PANGARE!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *