LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Icoana din Tinos

Share

Despre unele icoane ale Maicii Domnului se afirmă că ar fi fost pictate de Sf. Ev. Luca, multe din ele fiind cunoscute ca făcătoare de minuni. Privitor la autor, opiniile sunt împărţite. În general, aceste icoane sunt cópii ale celei pictate de Sf. Ev. Luca sau rezultatul unor copieri succesive, care au păstrat însă modelul original.

În insula Tinos se păstrează o străveche icoană despre care specialiştii au concluzionat că a fost pictată de Sfântul Evanghelist Luca. În perioada antică, în insula Tinos exista un templu ridicat în cinstea zeului Dionysos, care, după creştinarea localnicilor, a fost transformat într-o biserică închinată Sfântului Ioan Botezătorul. În această biserică fusese aşezată oarecând faimoasa icoană a Bunei Vestiri pictată de Sfântul Evanghelist Luca.
În secolul 10 biserica a fost arsă şi demolată de piraţi. Timpul a şters orice amintire şi icoana Bunei Vestiri a rămas îngropată pentru aproape 1000 de ani.
În anul 1822, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu s-a arătat unei maici din Mânăstirea Kehrovuniou din apropierea oraşului Tinos, poruncindu-i să coboare în oraş şi să spună episcopului să sape într-un loc anume şi să scoată de acolo icoana sa.
În septembrie acelaşi an, cu evlavie şi nădejde, locuitorii insulei au început săpăturile şi au descoperit fundaţiile vechii biserici bizantine, însă nu şi icoana căutată. După mai multe zile de muncă zadarnică, s-au descurajat şi au abandonat săpătura. Speriaţi însă de apariţia neaşteptată a unei epidemii de holeră în insulă, la îndemnul episcopului, ei au reluat lucrul.
În ziua de 30 ianuarie 1823, icoana a fost găsită. Cu excepţia faptului că era spartă în două bucăţi, deşi stătuse atâta timp îngropată, în chip inexplicabil, icoana se păstrase practic intactă. O dată cu aflarea sfintei icoane, în chiar acea zi a încetat şi epidemia de holeră, care făcuse până atunci sute de victime zilnic. Nu numai că nu s-a mai semnalat nici o nouă îmbolnăvire după găsirea icoanei, însă, în mod minunat, toţi bolnavii rămaşi în viaţă s-au şi vindecat.
Acum icoana este aşezată cu cinste într-o impresionantă catedrală, loc de pelerinaj pentru ortodocşii din întreaga lume.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *