LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Paștele Nostru

Share

„Căci Hristos, Paștele nostru, S-a jertfit pentru noi.” (I Corinteni 5, 7)
Paștele cel din vechime era doar o preînchipuire a cea ce avea să se realizeze cândva într-o formă supremă. Mielul din Vechiul Testament îl prevestea pe neprihănitul Miel al lui Dumnezeu, Care avea să ia asupra Sa păcatele lumii. Și Cina cea de Taină este făgăduință a fericirii supreme, a veșniciei Cina a iubirii, celei care nu va avea sfârșit.
După ce Apostolii trudiseră o noapte întreagă pe mare, îi așteptase la țărm Mântuitorul. De la El aveau să capete tărie. El ne dă tărie și nouă, celor aflați pe calea vieții, dându-ne hrană ci iubirea Sa. Osteniți, strâmtorați de necazuri, neputincioși în lupta vieții, găsim alinare și întărire în hrana pentru suflet. 
Primind cu evlavie această Sfântă Taină, pregustăm acea clipă când lupta noastră aici pe pământ, va ajunge la capăt. Atunci, după ce ne vom fi împlinit lucrarea ce ni s-a dat, ne vom învrednici să vedem chipul luminos al lui Hristos, întânzându-ne brațele de pe țărmul pe care ne așteaptă „cina de nuntă a Mielului” (Apocalipsa 19, 9) și ne vom împărtăși de nesfârșita fericire veșnică. așadar, „curățiți-vă deci de aluatul cel vechi, ca să fiți frământătură nouă, așa cum și sunteți fără aluat; căci Hristos, Paștile nostru, S-a jertfit pentru noi” (I Corinteni 5, 7). 
Să ne curățim de aluatul cel vechi, să dăm morții vechile noastre păcate, vechile năravuri, cu puterea Mântuitorului, Care s-a jertfit pentru noi și Care ne cheamă să murim păcatului și să trăim în dreptate.

Fiecare zi un dar al lui Dumnezeu – Editura Sofia

 

 

Cristian STAVRIU

portalul ortodox

www.catehetica.ro

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *